nowośćKsiążki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
start » opracowania » historia » Historia - gimnazjum, klasa 3

Historia - gimnazjum, klasa 3

szkoła: gimnazjum
 • I wojna światowa
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • II wojna światowa
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Polska po II wojnie światowej
 • Zamiast lekcji historii
 • Omówienie tematów
 • Mapy, wykresy, krzyżówki, ilustracje
 • Mini wersja w środku

pełny opis książki »

Cena: 10,29 zł
cena z rabatem 20%: 8,23 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Historia - gimnazjum, klasa 3

kategoria: historia
kod: ZZSHG3
ISBN: 978-83-7327-508-9
rok wydania: 2016
autor: Elżbieta Nowak
liczba stron: 160
typ oprawy: oprawa zeszytowa
format: 145 x 205 mm
waga: 211 g
w paczce: 20 szt.
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Książki do historii zawierają całość zagadnień programowych omawianych w poszczególnych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, mapy, krzyżówki, ilustracje. Konstruując spis treści autorzy wzięli pod uwagę najpopularniejsze podręczniki i programy nauczania. Zadbali też o to, by tekst można było łatwo zrozumieć i przyswoić, a w razie konieczności po prostu zapamiętać, czemu służy też system wytłuszczeń w książce.

Atrakcją są też niewątpliwie zestawienia tabelaryczne, które porządkują wiedzę uczniowską. Dzięki tym publikacjom przygotowanie do lekcji historii jest bardzo proste i nie wymaga dużej ilości czasu.

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Dziady
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 7,19 zł
Zemsta
Aleksander Fredro
cena z 20% rabatem: 3,90 zł
Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 7,59 zł
Matematyka - korepetycje - gimnazjum, klasa 3
cena z 20% rabatem: 7,56 zł
Matematyka - korepetycje - gimnazjum, klasa 2
cena z 20% rabatem: 7,56 zł
Matematyka - korepetycje - gimnazjum, klasa 1
cena z 20% rabatem: 7,56 zł

Zobacz też ...

spis treści

I WOJNA ŚWIATOWA

 • Sytuacja międzynarodowa pod koniec XIX i na początku XX w.
  • Trójprzymierze, Trójporozumienie
  • Cele i polityka bloków polityczno-militarnych
  • Przyczyny wybuchu I wojny światowej
  • Wybuch I wojny światowej
 • Przebieg działań wojennych 1914-1916
  • Front zachodni
  • Front wschodni
  • Pozostałe fronty
  • Wojna na morzach i oceanach
 • Rewolucja lutowa i obalenie caratu
 • Rewolucja październikowa
 • Koniec I wojny światowej
  • Wykorzystanie nowych zdobyczy techniki w czasie wojny
 • Konferencja pokojowa w Paryżu
 • Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej
  • Polskie organizacje wojskowe
  • Polskie formacje za granicą
  • Międzynarodowe znaczenie sprawy polskiej
  • Czynniki, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości

POLSKA NIEPODLEGŁA - USTRÓJ I SPOŁECZEŃSTWO W LATACH 1918-1939

 • Tworzenie się niepodległego państwa polskiego
 • Walki o granicę wschodnią
  • Walki w Galicji Wschodniej
  • Wojna polsko-bolszewicka
  • Konflikt polsko-litewski
 • Granica zachodnia
  • Powstanie wielkopolskie
  • Powstanie śląskie
 • Granica południowa
 • Konferencja w Spa (1920 r.) a sprawa polska
 • Stosunki polityczne w odrodzonej Polsce
  • Orientacje polityczne w II Rzeczypospolitej
  • Konstytucja marcowa 17 III 1921 r.
  • Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej
 • Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju
  • Trudności, jakie napotykała Polska w pierwszych latach niepodległości
  • Osiągnięcia pierwszego okresu po odzyskaniu niepodległości
 • Przewrót majowy
 • Rządy autorytarne
  • Centrolew
  • Konstytucja kwietniowa
 • Gospodarka w II Rzeczypospolitej
  • Kryzys gospodarczy
  • Centralny Okręg Przemysłowy (COP)
  • Osiągnięcia Polaków w dziedzinie techniki
 • Polska polityka równowagi

EUROPA I ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

 • Liga Narodów
 • Sytuacja międzynarodowa w latach
 • Kryzys światowy
  • Próby wyjścia z kryzysu
 • Totalitaryzm
 • Komunizm w ZSRR
 • Faszyzm we Włoszech
 • Narodowy socjalizm w Niemczech
 • Pokój za wszelką cenę
  • Państwa „osi”

II WOJNA ŚWIATOWA

 • Wojna obronna Polski w 1939 r.
  • Główne wydarzenia wojny obronnej Polski w 1939 r.
  • Agresja radziecka na Polskę
  • Ocena września 1939 r.
 • Rozwój działań wojennych w Europie w latach 1939-1941
 • Atak Niemiec na ZSRR
 • Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej
 • Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie
 • Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie
 • Załamanie się panowania niemieckiego w Europie
  • Front południowy
  • Front zachodni
  • Front wschodni
  • Koniec wojny na Dalekim Wschodzie
 • Zakończenie wojny
  • Konferencje międzynarodowe
  • Nowe środki walki w II wojnie światowej
  • Bilans II wojny światowej
 • Udział Polaków w II wojnie światowej

POLSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Okupacja ziem polskich
  • Terytorialny podział ziem polskich w 1939 r.
  • Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
  • Formy eksterminacji ludności polskiej
  • Ziemie polskie pod okupacją radziecką
 • Rząd polski na emigracji
  • Utworzenie rządu emigracyjnego
  • Działalność wojskowa rządu emigracyjnego
  • Stosunki rządu emigracyjnego z ZSRR
 • Armia Polska w ZSRR
 • Polskie państwo podziemne
 • Formy walki narodu polskiego z okupantem
 • Lewica komunistyczna
 • Powstanie warszawskie
  • Plan „Burza”
  • Przyczyny wybuchu powstania
  • Przebieg powstania
  • Skutki powstania

EUROPA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Proces norymberski
 • „Zimna wojna”
 • Problem niemiecki
 • Daleki Wschód
 • Dekolonizacja w świecie
 • Konflikt izraelsko-arabski
 • Świat w 2 poł. XX wieku
  • XX zjazd KPZR
  • Rewolucja na Węgrzech 1956 r.
  • Mur berliński
  • Kryzys kubański
  • Praska wiosna
  • Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)
  • Pierestrojka
 • Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w 2 poł. XX wieku
  • Rewolucja naukowo-techniczna
  • Przemiany społeczne
  • Przemiany kulturowe
 • Świat na przełomie XX i XXI w.
  • Powstanie Unii Europejskiej
  • Rozpad Jugosławii

POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Pierwsze lata powojenne
  • Obszar państwa i ludność
  • Polityka
  • Referendum
  • Walka zbrojna opozycji z nowym ustrojem
  • Wybory do Sejmu Ustawodawczego
  • Utworzenie PZPR
  • Gospodarka polska w latach 1944-1949
 • Stalinizm w Polsce
  • Polityka
  • Gospodarka
 • Polska w latach 1956-1980
  • Główne wydarzenia z lat 1956-1980
  • Przeobrażenia gospodarcze w latach 1956-1980
 • Przemiany społeczno-polityczne w latach 1980-1990
  • Powstanie „Solidarności”
  • Stan wojenny
  • Gospodarka w latach osiemdziesiątych
  • Obrady „okrągłego stołu”

Słowniczek terminów z historii