Malowanki dla dzieci - KONKURS!
start » opracowania » inne » mini-wersje » Wypracowania język polski - ściąga...

Wypracowania język polski - ściąga - mini wersja cz. 2

szkoła: liceum/technikum
 • pozytywizm
 • Młoda Polska
 • dwudziestolecie międzywojenne
 • literatura współczesna

pełny opis książki »

Cena: 7,14 zł
cena z rabatem 15%: 6,07 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Wszystkie książki z serii mini-wersje

Pełny opis książki: Wypracowania język polski - ściąga - mini wersja cz. 2

kategoria: mini-wersje
Kod: MIWYP2
ISBN: 978-83-7327-442-6
liczba stron: 496
typ oprawy: oprawa klejona, frez
format: 70 x 100 mm
wersja mini: nie
rok wydania: 2012
autor: Dorota Stopka, Beata Górska
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Książka zawiera wzorcowe wypracowania z lektur omawianych w liceum oraz prac na tematy przekrojowe. Są tu wszystkie formy wypowiedzi, jakie musi biegle opanować przyszły maturzysta, od rozprawki po esej, refleksję.

Ponadto książka zawiera opracowanie tematów najczęściej zadawanych przez nauczycieli. Każdy licealista mający problemy z formułowaniem wypowiedzi pisemnych z tą publikacją wreszcie poczuje się pewnie, bo dzięki niej żadna praca nie będzie już trudna do napisania.

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...

spis treści

POZYTYWIZM

 • W jaki sposób zwolennicy pozytywizmu propagowali jego hasła w artykułach prasowych?
 • Dyskusja między starym i młodym pokoleniem - rozwój prasy pozytywistycznej
 • Etos walki i etos pracy w wybranych utworach pozytywistycznych
 • Zagadnienia postępu społecznego i bytu politycznego narodu w nowelistyce pozytywizmu
 • Tematyka i artyzm nowelistyki pozytywistycznej
 • Realizacja haseł pozytywizmu w nowelach M. Konopnickiej
 • Tradycje walk narodowowyzwoleńczych w prozie pozytywizmu
 • Liryka Marii Konopnickiej wobec wyzwań epoki
 • Poezja miłosna Adama Asnyka
 • Refleksje światopoglądowe w liryce Adama Asnyka
 • Jakie stanowisko wobec romantyzmu i pozytywizmu zajmuje Adam Asnyk w swoich wierszach programowych?
 • Powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem jako romans
 • Konflikt pokoleń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
 • Cechy powieści realistycznej w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
 • Program polskiego pozytywizmu i jego odbicie w Nad Niemnem E. Orzeszkowej
 • Poszanowanie przeszłości a nowe idee w Nad Niemnem E. Orzeszkowej
 • W czym dopatrujesz się analogii i różnic między Panem Tadeuszem A. Mickiewicza a Nad Niemnem E. Orzeszkowej?
 • Jakie kryteria oceny wartości człowieka proponuje E. Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem?
 • Sposoby kreacji postaci kobiecych w powieściach E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza. Które z nich są dla ciebie bardziej przekonujące?
 • Świat przedstawiony w Lalce Bolesława Prusa
 • Lalka B. Prusa jako najlepsza powieść realizmu krytycznego
 • Lalka B. Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów polskich
 • Trzy pokolenia bohaterów Lalki Bolesława Prusa
 • Wokulski to romantyk czy pozytywista?
 • Obraz popowstaniowej rzeczywistości w Pamiętnikach Ignacego Rzeckiego
 • Romantyczna miłość galanteryjnego kupca w Lalce Bolesława Prusa
 • W jaki sposób Henryk Sienkiewicz traktował historię w swoich powieściach historycznych (na przykładzie Potopu)?
 • Cechy powieści historycznej H. Sienkiewicza na przykładzie Potopu
 • Przyczyny niesłabnącego powodzenia powieści historycznych Henryka Sienkiewicza (na przykładzie Potopu)
 • W jaki sposób Trylogia H. Sienkiewicza spełnia zadanie „krzepienia serc"?
 • Na czym polega atrakcyjność postaci powieściowych H. Sienkiewicza?
 • Tragedia ojca Goriot, bohatera powieści Honoriusza Balzaka
 • W jaki sposób Honoriusz Balzak przedstawił społeczeństwo paryskie z początku XIX wieku w swej powieści Ojciec Goriot?

MŁODA POLSKA

 • W jaki sposób Joseph Conrad przedstawił swego bohatera w Lordzie Jimie?
 • Lord Jim - łajdak czy bohater?
 • Kim naprawdę był lord Jim? - ocena i charakterystyka postaci
 • Czy lorda Jima można uznać za bohatera romantycznego?
 • Problemy psychologiczne i moralne w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego
 • Porównaj kreacje dwóch bohaterów wybitnych powieści psychologicznych Josepha Conrada i Fiodora Dostojewskiego
 • Naturalizm w literaturze i teatrze (E. Zola: Powieść eksperymentalna. Naturalizm w teatrze)
 • Realizm, naturalizm, epickość w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
 • Gromada chłopska jako bohater zbiorowy Chłopów Władysława Stanisława Reymonta
 • Jak rozumiesz naturalistyczna koncepcje losu człowieka w Chłopach W. Reymonta?
 • Mitologizacja chłopskiego bytu w Chłopach W. Reymonta
 • Jednostka a zbiorowość w Chłopach W. Reymonta
 • Bronowice i Lipce - dwa obrazy wsi polskiej przełomu wieków
 • Cechy narracji w Chłopach W. Reymonta
 • Wrażliwość na problemy społeczne w utworach Stefana Żeromskiego
 • Słowa: „Człowiek to rzecz święta, której nikomu krzywdzić nie wolno” potraktuj jako motto znanych ci utworów S. Żeromskiego
 • Problematyka narodowowyzwoleńcza w opowiadaniach S. Żeromskiego
 • S. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej
 • Problematyka opowiadań S. Żeromskiego
 • Dlaczego oboje przegrali? - ocena bohaterów Siłaczki S. Żeromskiego
 • Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego
 • Bohaterowie Żeromskiego (Doktor Piotr, Siłaczka, Judym) - charakterystyka i ocena
 • "Z szlachtą polską polski lud” - mit solidaryzmu narodowego w ocenie S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego
 • Istota bezdomności w Ludziach bezdomnych S. Żeromskiego
 • Trudne wybory bohaterów S. Żeromskiego - czy doktor Judym jest postacią tragiczną?
 • Jakim przemianom ulegała powieść na początku XX wieku? (Na przykładzie Ludzi bezdomnych)
 • Czym charakteryzuje się powieść modernistyczna? (na przykładzie Chłopów W. Reymonta i Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego)
 • Dramat okresu Młodej Polski - jego odmiany i ich charakterystyka
 • Symbolika i wizyjność w Ślepcach M. Maeterlincka
 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat modernistyczny
 • W jaki sposób Stanisław Wyspiański w Weselu ukazał współczesną sobie Polskę, a także jej przeszłość i przyszłość?
 • Neoromantyzm Wesela
 • Chłopi i ludomania w Weselu S. Wyspiańskiego
 • Społeczna rola inteligencji w ujęciu S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego
 • Na czym polega narodowy i symboliczny charakter Wesela S. Wyspiańskiego?
 • Różne sposoby demonstracji zakłamania w Weselu S. Wyspiańskiego i w Moralności pani Dulskiej G. Zapolskiej
 • Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej jako dramat naturalistyczny
 • W jaki sposób Gabriela Zapolska rozprawia się z dulszczyzną w swoim dramacie pt. Moralność pani Dulskiej?
 • Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej jako tragifarsa kołtuńska
 • Młodopolskie manifesty literackie: Stanisław Przybyszewski Confiteor, Artur Górski Młoda Polska, Zenon Przesmycki Wstęp do Wyboru pism Maeterlincka
 • Manifesty modernistyczne w Polsce - Confiteor S. Przybyszewskiego i Młoda Polska A. Górskiego
 • Mistrzowie z Zachodu i nowe tendencje w ich poezji (Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Stefan Mallarme)
 • Filozoficzne i artystyczne podstawy symbolizmu francuskiego (Ch. Baudelaire i A. Rimbaud)
 • P. Verlaine: Sztuka poetycka - nowe widzenie poezji i artysty
 • Przejawy dekadentyzmu i sposoby jego przezwyciężania w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Przejawy dekadentyzmu w poezji młodopolskiej (K. Przerwa-Tetmajer)
 • Na podstawie znanych ci utworów stwórz portret poety - dekadenta
 • W jaki sposób w poezji młodopolskiej dokonywała się synteza sztuk?
 • Jedność elementów muzycznych, plastycznych i słownych w wierszach: Na Anioł Pański K. Przerwy-Tetmajera i Deszcz jesienny L. Staffa
 • Filozoficzny wymiar poezji B. Leśmiana
 • Prostota i fascynacja światem w wierszach L. Staffa
 • Próby przełamania tendencji schyłkowych w młodopolskiej poezji L. Staffa
 • Negacja dekadentyzmu w poezji L. Staffa
 • Bóg umarł - znajdź potwierdzenie słów Nietzschego w młodopolskiej poezji
 • Ucieczka przed „bólem istnienia” w utworach K. Przerwy-Tetmajera
 • Motyw gór i elementy impresjonistyczne w poezji K. Przerwy-Tetmajera
 • Czy poezja może ocalić? - pozycja artysty w społeczeństwie młodopolskim na podstawie wierszy K. Przerwy-Tetmajera
 • Symbolizm i impresjonizm w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Symbolizm i impresjonizm w Sonetach J. Kasprowicza (Cykl Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach)
 • Naturalizm w poezji Jana Kasprowicza: wiersz W chałupie i cykl sonetów Z chałupy
 • Symbolizm i katastrofizm w poezji Jana Kasprowicza: Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach oraz Hymny
 • Nastrojowo-symboliczne wizje w Hymnach J. Kasprowicza
 • Realizm i naturalizm w poezji J. Kasprowicza
 • Franciszkanizm w twórczości Jana Kasprowicza: Księga ubogich, Mój świat
 • J. Kasprowicz: Przestałem się wadzić z Bogiem - dojście do postawy franciszkańskiej
 • Przełamywanie konwencji młodopolskich w twórczości Leopolda Staffa
 • Dekadentyzm w literaturze okresu modernizmu
 • Symbolizm w literaturze Młodej Polski
 • Impresjonizm w sztuce Młodej Polski
 • Naturalizm w literaturze Młodej Polski

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
 • Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
 • Jakim przemianom ulegał bohater-inteligent w utworach Stefana Żeromskiego? (Siłaczka, dr Piotr, dr Judym, Cezary Baryka)
 • W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną?
 • Refleksje o złożonej naturze człowieka w powieści Zofii Nałkowskiej Granica
 • Granica Z. Nałkowskiej jako nowy typ powieści społeczno-obyczajowej
 • Portret Zenona Ziembiewicza - bohatera Granicy Z. Nałkowskiej
 • Bogumił i Barbara w powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej - dwie przeciwstawne postawy życiowe
 • Bogumił i Barbara - dwie odmienne postawy wobec rzeczywistości (na podstawie powieści M. Dąbrowskiej Noce i dnie)
 • Nawiązanie do tradycji i zwrot ku przyszłości w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
 • Wskaż związki między wczesną poezją i prozą Jarosława Iwaszkiewicza (Oktostychy, Lato 1932, Panny z Wilka)
 • Twórczość J. Iwaszkiewicza. Ewolucja postawy życiowej od Oktostychów do Lata 1932 (Prolog, Erotyk. Szczęście. XV, XXV, XXXVII)
 • Estetyzm i klasycyzm w poetyckim opisie świata J. Iwaszkiewicza
 • Życie i śmierć w międzywojennych opowiadaniach J. Iwaszkiewicza
 • Różnorodność poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na przykładzie wybranych utworów (Miłość, Nike. Samobójstwo dębu. La
 • precieuse, Historia o czarownicach)
 • Twórczość polskich futurystów na wybranych przykładach (manifesty i wiersze A. Wata, A. Sterna, B. Jasieńskiego)
 • Poetycka rewolucja przeprowadzona przez futurystów i awangardystów w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 • J. Przyboś jako przedstawiciel Awangardy Krakowskiej (Gmachy, Z Tatr, Notre-Dame, Lipiec, Odjazd z wakacji)
 • Charakterystyka twórczości B. Leśmiana (Dusiołek, Dziewczyna, Urszula Kochanowska, Trupięgi, W malinowym chruśniaku)
 • Odrębność i oryginalność twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana
 • Leopold Staff - mistrz skamandrytów
 • Poezja i codzienność w wierszach L. Staffa (Poeta, Ars poetica. Kartoflisko, Wół, Wysokie drzewa)
 • Rozszerzenie tematyki i odświeżenie słownictwa w utworach poetów grupy Skamandra
 • Witalizm i pochwała życia w twórczości J. Tuwima (Wiosna, Życie, Do krytyków, Sokrates tańczący)
 • Józef Czechow jako przedstawiciel drugiej awangardy (na przykładzie wiersza żal)
 • Ewolucja twórczości W. Broniewskiego: od żołnierza legionów do komunisty, od rewolucjonisty do autora współczesnych trenów
 • (Młodość, Zagłębie Dąbrowskie, Bagnet na broń, Targowisko, Lament)
 • Folklor miejski i ironia w utworach K. I. Gałczyńskiego (Kryzys w branży szarlatanów, Ulica Towarowa, Zima z wypisów szkolnych)
 • Nowy sposób mówienia o świecie i człowieku w opowiadaniach Brunona Schulza
 • Problem odczłowieczenia i redukcji człowieka do formy manekina w Sklepach cynamonowych oraz Sanatorium pod Klepsydrą B. Schulza
 • Walka z formą jako próba zachowania autentyczności w Ferdydurke W. Gombrowicza
 • Walka z formą w powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke
 • Ferdydurke jako wypowiedź na temat formy
 • Cechy dramaturgii Jerzego Szaniawskiego na przykładzie Żeglarza
 • Prawda, fałsz i mit w Żeglarzu J. Szaniawskiego
 • Teoria Czystej Formy a praktyka dramaturgiczna w utworach Stanisława Ignacego Witkiewicza (Szewcy, W małym dworku)
 • Katastrofizm i groteska w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • Szewcy S. I. Witkiewicza jako wizja społecznego kataklizmu
 • Ironia i groteska w dramacie S. I. Witkiewicza W małym dworku
 • Mieszanina realizmu i groteski w sposobie prezentacji świata powieściowego w Mistrzu i Małgorzacie Michała Bułhakowa
 • Uniwersalne przesłanie wynikające ze splotu trzech wątków Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa
 • M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata czyli wizerunek państwa totalitarnego
 • Powieść Franza Kafki jako wielka metafora
 • Wizerunek Józefa K. Człowiek w Procesie F. Kafki

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

 • Poetyckie świadectwa wojny. Wrzesień 1939 w utworach Antoniego Słonimskiego (Alarm),
 • Władysława Broniewskiego (Żołnierz polski), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pieśń o żołnierzach z Westerplatte) oraz Zbigniewa Herberta (17 IX)
 • Poetyckie świadectwa wojny i okupacji na przykładzie twórczości Leopolda Staffa (Mitologia. Tak. Bóg opuścił ziemię...,
 • Rzut w przyszłość, Pierwsza przechadzka)
 • Dramat pokolenia Kolumbów w liryce K. K. Baczyńskiego (Pokolenie I, Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie)
 • Wizja spełnionej Apokalipsy w poezji K. K. Baczyńskiego
 • Kumulacja katastrofizmu w poezji K. K. Baczyńskiego
 • Obraz okupacyjnej Warszawy w opowiadaniach T. Borowskiego (Pożegnanie z Marią, Matura na Targowej)
 • Prawda o obozach i człowieku w opowiadaniach T. Borowskiego (Dzień na Harmenzach, Prosię państwa do gazu, U nas w Auschwitzu)
 • Człowiek to brzmi dumnie - problem zniszczenia moralności i etyki w opowiadaniach T. Borowskiego
 • Problematyka etyczna i moralna opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego
 • Mechanizm zbrodni ludobójstwa na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej
 • Wpływ wojny i terroru na psychikę i moralność człowieka na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej
 • Jak rozumiesz wymowę motta, którym Zofia Nałkowska opatrzyła zbiór swych opowiadań pt. Medaliony - Ludzie ludziom zgotowali ten los"?
 • Obserwacje ludzkich postaw w nieludzkim świecie Obozów w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • W jaki sposób Marek Edelman wspomina powstanie w getcie warszawskim w reportażu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem?
 • Tragedia Żydów, tragedia Polski, tragedia naszej cywilizacji (T. Różewicz: Krzyczałem w nocy, Zostawcie nas. Żywi umierali, Cz. Miłosz: Campo di Fiori, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, A. Szczypiorski: Początek, W. Broniewski: Żydom polskim, Ballady i romanse)
 • W jaki sposób forma pamiętnika mówionego wpłynęła na kształt świata przedstawionego w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego?
 • Zapis o umieraniu miasta w Pamiętniku z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego
 • Portret hitlerowskiego zbrodniarza w Rozmowach z katem Kazimierza Moczarskiego
 • Skutki życia w systemie totalitarnym na przykładzie książki K. Moczarskiego Rozmowy z katem
 • W jaki sposób Jerzy Andrzejewski ukazał w swej powieści Popiół i diament problemy polityczne i moralne stojące przed
 • Polakami w pierwszych dniach wolności?
 • Tragizm młodego pokolenia w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego
 • Sąd o sile i słabości człowieka w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego
 • Bramy raju J. Andrzejewskiego powieścią o nadziei wbrew nadziei. Postępowanie jednostki i zbiorowości
 • T. Różewicz i Z. Herbert - klęska tradycji i wartości życia w wybranych utworach
 • Porażenie wojną oraz poetycka moralistyka w wierszach Tadeusza Różewicza
 • Moralny niepokój w poezji Czesława Miłosza
 • Wojna w poezji Cz. Miłosza (Campo di Fiori, W Warszawie, Ballada, Walc)
 • Bogactwo refleksji na temat problemów współczesności w poezji Cz. Miłosza (Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś,
 • Zaklęcie, Piosenka o porcelanie)
 • Czy tylko noblista? - poszukiwanie wartości ponadczasowych i związków z tradycją w poezji Cz. Miłosza
 • W jaki sposób talent pisarza rozsadził schemat socrealistycznej powieści w utworze Następny do raju Marka Hłaski?
 • M. Hłasko Pierwszy krok w chmurach - próba ukazania nowego świata
 • Cz. Miłosz Zniewolony umysł i J. Trznadel Hańba domowa - o miejscu intelektualistów we współczesnym świecie
 • Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego
 • Od utopii do katastrofizmu - Mała apokalipsa T. Konwickiego
 • Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji (O Troi, Nike, która się waha, Potęga smaku,
 • Raport z oblężonego miasta, Przesłanie pana Cogito)
 • Z. Herbert - poeta współczesności. Pytania o sens i wartość życia zawarte w wybranych utworach
 • Poszukiwanie korzeni w tradycji. Biblii i mitologii - moralizatorstwo i neoklasycyzm w poezji Z. Herberta
 • W kręgu poezji lingwistycznej Mirona Białoszewskiego (O obrotach rzeczy, Podłogo, błogosław!)
 • „Poezja rupieci” M. Białoszewskiego (Podłogo błogosław, Karuzela z madonnami, Rozprawa o stolikowych baranach, Szare eminencje zachwytu)
 • Poezja Wisławy Szymborskiej (Rehabilitacja, Głos w sprawie pornografii, Pierwsza fotografia Hitlera)
 • „Póki żyję nic mnie nie usprawiedliwia” - rozrachunkowy charakter poezji W. Szymborskiej
 • Refleksja filozoficzna, ironia i żart w poezji W. Szymborskiej (Drobne ogłoszenia, Konkurs piękności męskiej, Wieczór autorski, Nagrobek, Życie na poczekaniu)
 • Prezentacja postawy natury egzystencjalnej w poezji E. Lipskiej (Dyktando, Ucz się śmierci, Egzamin)
 • Ewa Lipska jako przedstawicielka Nowej Fali (My, Dom, Egzamin)
 • Rzeczywistość, język i wyobraźnia w poezji Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, U końca wojny dwudziestodwuletniej)
 • S. Barańczak - lingwista czy moralista?
 • Bunt przeciwko zakłamaniu współczesnej rzeczywistości w poezji S. Barańczaka
 • Młodzi gniewni poezji polskiej - A. Bursa i R. Wojaczek
 • Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka) Stanisław Grochowiak (Płonąca żyrafa), Andrzej Bursa (Sobota),
 • Rafał Wojaczek (Prośba)
 • Motywy turpistyczne w poezji S. Grochowiaka
 • Feniks poezji polskiej - powojenna twórczość L. Staffa
 • Powrót do prostoty i dzieciństwa droga do ocalenia człowieka - wiersze J. Twardowskiego
 • Teatr i dramat europejski w II połowie XX wieku
 • Różne światy i różne koncepcje sztuki w Dwóch teatrach J. Szaniawskiego
 • Jerzy Szaniawski - wypowiedzi na temat teatru w dramacie Dwa teatry
 • Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza jako przedstawiciel pokolenia
 • Kartoteka T. Różewicza jako dramat niekonwencjonalny i moralitet współczesny
 • Żywioł parodii i groteski w Tangu Sławomira Mrożka
 • Absurd i groteska w Tangu S. Mrożka
 • Rodzina współczesna w krzywym zwierciadle w Tangu S. Mrożka
 • Postawy ludzkie w sytuacji zagrożenia śmiercią w powieści Alberta Camusa Dżuma
 • Na czym polega trudny humanizm Dżumy A. Camusa?
 • Dżuma A. Camusa jako powieść-parabola
 • Funkcja alegorii w Folwarku zwierzęcym George
 • Powieść George