bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » matura » vademecum matura - CZARNA SERIA - 2022 » Vademecum matura - chemia - 2022

Vademecum matura - chemia - 2022

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • najlepsze wydanie na rok 2022

pełny opis książki »

cena: 39,98 zł
cena z rabatem 20%: 31,98 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Vademecum matura - chemia - 2022

opis książki

Vademecum matura - chemia to część serii Vademecum, która zdobyła już swoje stałe miejsce na półkach pomocy naukowych licealistów. Książka jest zgodna z podstawą programową obowiązującą na maturze 2022 i zawiera wszystkie wymagane informacje. Nie zapomniano o treściach z klasy I, które są również potrzebne na maturze, a pojawiają się w nauczaniu chemii po raz pierwszy.

Materiał przedstawiony jest prostym i zrozumiałym językiem, zagadnienia teoretyczne przystępnie i dokładnie wyjaśnione, a wszystkie zadania opatrzono rozwiązaniami krok po kroku, dzięki którym można prześledzić tok rozumowania. Dotyczy to również zadań zamkniętych - prawidłowe odpowiedzi są wskazane i wytłumaczone. Komentarze na marginesach zwracają uwagę na najważniejsze kwestie, przypominają potrzebne wiadomości i objaśniają najtrudniejsze momenty rozwiązania. Przydatnym pomysłem jest wskazanie za pomocą znaczków „było na maturze” zagadnień, które pojawiały się w arkuszach maturalnych z ostatnich lat.

Publikacja jest nowoczesna, dynamiczna, kolorowa, a jednocześnie bardzo czytelna. Ważne terminy i definicje wyróżniono ramkami, jest tutaj też wiele tabel, wykresów, schematów ułatwiających naukę, a także liczne rysunki. Praca z tą książką to przyjemność, warto korzystać z niej nie tylko przed maturą, ale i w trakcie codziennej nauki. Zachęcamy do zakupu!

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA - 2022
kod: VMC
ISBN: 978-83-7517-661-2
rok wydania: 2021
autor: Iwona Król, Piotr Mazur
liczba stron: 400
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 652 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Psie troski *1. miejsce w rankingu MEN*
Tom Justyniarski
cena z 20% rabatem: 31,20 zł
Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
cena z 20% rabatem: 15,12 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z 20% rabatem: 7,92 zł
Vademecum matura - biologia - 2022
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - matematyka - 2022
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - język polski - 2022
cena z 20% rabatem: 31,98 zł

Zobacz też ...

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

POZIOM PODSTAWOWY

 • MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO
  • Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła
   • Charakter chemiczny SiO2
   • Proces produkcji szkła
  • Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła
  • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu
  • Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie
  • Wykrywanie skał wapiennych
   • Wykrywanie skał wapiennych w minerałach
  • Hydraty
   • Nazewnictwo hydratów
 • ŚRODKI CZYSTOŚCI
  • Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów
   • Otrzymywanie mydeł
   • Odczyn roztworu wodnego mydła
  • Wpływ twardości wody na mydła i detergenty
  • Eutrofizacja wód
  • Charakter chemiczny składników środków czystości
  • Emulsje
 • CHEMIA W KUCHNI
  • Niektóre składniki leków i ich działanie
  • Procesy fermentacyjne
   • Fermentacja alkoholowa
   • Fermentacja mlekowa
   • Fermentacja octowa
   • Fermentacja masłowa
  • Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się
 • CHEMIA GLEBY
  • Właściwości gleby i jej pH
   • Warstwy gleby
  • Nawozy
   • Wpływ nawozów na pH gleby
  • Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją
   • Rekultywacja
 • PALIWA
  • Surowce służące do pozyskiwania energii
  • Destylacja ropy naftowej
  • Alternatywne źródła energii
  • Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania
 • ODZIEŻ I OPAKOWANIA
  • Rodzaje tworzyw sztucznych
  • Włókna naturalne i sztuczne
  • Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne
  • Włókna syntetyczne

POZIOM ROZSZERZONY

 • STECHIOMETRIA
  • Mol, masa molowa
  • Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych
  • Objętość molowa w warunkach dowolnych
  • Prawo stałości składu
  • Prawo zachowania masy
  • Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe
  • Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym
  • Stężenia chemiczne
   • Stężenia procentowe
   • Stężenie molowe
   • Rozpuszczalność
   • Przeliczanie stężeń
   • Mieszanie roztworów - reguła krzyża
  • Stechiometria mieszanin
   • Obliczanie mas molowych mieszanin
  • Wydajność reakcji chemicznej
  • Wyprowadzanie wzorów elementarnych
  • Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji
  • Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych
  • Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin
 • BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU
  • Atom - ujęcie klasyczne
   • Pojęcia podstawowe
   • Ustalanie wzorów związków chemicznych
   • Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa
   • Masa cząstek (molekuł)
   • Charakterystyka cząstek elementarnych
   • Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali
  • Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne
   • Nazwy grup
   • Pojęcia podstawowe
   • Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18
   • Zmiany wielkości na tle układu okresowego
  • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
  • Budowa atomu - ujęcie kwantowe
   • Model Schrödingera
   • Liczby kwantowe
   • Kontur orbitalu (chmury elektronowej)
   • Reguły zabudowy orbitali
   • Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu
   • Elektrony
   • Konfiguracja jonów
   • Wzbudzony stan elektronowy
 • WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI
  • Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne
   • Pojęcia podstawowe
   • Wzory chemiczne
   • Wiązania chemiczne - definicje, podział
   • Wzory elektronowe cząsteczek
  • Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe
   • Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki
   • Hybrydyzacja orbitali atomowych
   • Rodzaje hybrydyzacji
 • SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH
  • Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych
   • Tlenki
   • Wodorotlenki
   • Kwasy
   • Sole
  • Projektowanie podstawowych doświadczeń
   • Badanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie
   • Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)
 • TERMOCHEMIA
  • Pojęcia podstawowe
  • Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem
  • Konwencja międzynarodowa znaków energii
  • Funkcje termodynamiczne
  • Zasady termodynamiki
 • KINETYKA CHEMICZNA
  • Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość
   • Zależność szybkości od temperatury (v = v(T))
   • Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))
  • Rząd reakcji
   • Cząsteczkowość reakcji
   • Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna
  • Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji
   • Podział
 • STATYKA CHEMICZNA
  • Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego
  • Zależność stałej od temperatury
  • Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)
  • Stałe równowagi
   • Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji
   • Iloczyn jonowy wody
  • Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
   • Podział roztworów
   • Roztwory koloidalne
   • Podział koloidów
   • Porównanie koloidów
   • Metody rozdzielania mieszanin
   • Rozpuszczanie, roztwarzanie
   • Efekty towarzyszące rozpuszczaniu
   • Reakcje w roztworach wodnych
  • Dysocjacja elektrolityczna
   • Teoria dysocjacji Arrheniusa
   • Teoria Brónsteda - Lowry'ego
   • Teoria Lewisa
  • Formy zapisu równań reakcji jonowych
   • Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych
  • Elektrolity mocne i "lotne"
   • Przykłady równań reakcji jonowych
  • Projektowanie podstawowych doświadczeń
   • Sporządzanie roztworu o danym stężeniu
   • Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna
   • Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna
   • Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia
   • Oczyszczanie mieszanin gazowych
   • Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym
  • Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych
  • Bufory - definicja i zasada działania
   • Działanie roztworu buforowego
 • UTLENIANIE I REDUKCJA
  • Reguły wyznaczania stopni utlenienia
   • Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)
  • Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów
  • Przewidywanie kierunku reakcji redoks
  • Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna
  • Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna
  • Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna
   • Porównywanie aktywności metali - przykład
  • Najlepsze utleniacze
   • Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)
   • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska
   • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu
   • Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
   • Własności utleniające kwasu azotowego(V)
   • Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)
   • Własności utleniające fluorowców
 • CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO
  • Alotropia pierwiastków
  • Barwa płomienia i roztworów
  • Przykłady związków pierwiastków bloku s i p
  • Pierwiastki bloku d
   • Uwagi ogólne
   • Chrom
   • Mangan
   • Żelazo
   • Srebro
   • Miedź
   • Cynk
  • Podstawy analizy chemicznej
   • Miareczkowanie
   • Analiza spaleniowa - analiza elementarna
 • CHEMIA ORGANICZNA
  • Podział związków organicznych
  • Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji
  • Reakcje w chemii organicznej
   • Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych
  • Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych
   • Temperatury przemian fazowych
   • Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
  • Izomeria w związkach organicznych
   • Rodzaje izomerii
   • Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej
   • Izomeria optyczna
   • Ustalanie konfiguracji absolutnej
   • Wzory stereochemiczne
   • Rodziny konfiguracyjne
   • Ważność grup
  • Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy
   • Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne
   • Węglowodory aromatyczne
   • Alkohole
   • Fenole, aminy, amidy
   • Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
   • Kwasy karboksylowe
   • Amino- i hydroksykwasy
   • Cukry proste
  • Nazewnictwo związków organicznych
   • Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych
   • Węglowodory cykliczne
   • Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)
   • Węglowodory aromatyczne (areny)
   • Pochodne węglowodorów
   • Alkohole
   • Fenole
   • Aldehydy
   • Ketony
   • Kwasy karboksylowe
   • Sole i estry kwasów karboksylowych
   • Amidy kwasowe
   • Aminy
  • Podstawowe odczynniki w chemii organicznej
  • Charakterystyka i reaktywność związków organicznych
   • Węglowodory
   • Alkohole
   • Fenole
   • Związki karbonylowe
   • Kwasy karboksylowe
   • Aminy
   • Amidy kwasowe
   • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
  • Aminokwasy
  • Cukry
  • Białka
   • Kwasy nukleinowe
   • Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych
   • Tworzywa sztuczne