bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » NOWA matura » matura - 2024 » Matura - biologia - 2024 - repetytorium maturalne

Matura - biologia - 2024 - repetytorium maturalne

szkoła: liceum/technikum
 • NOWA MATURA
 • poziom rozszerzony
 • wszystkie wymagane zagadnienia
 • zadania z rozwiązaniami krok po kroku
 • tabele, zestawienia, wykresy, ilustracje
 • do powtórek przed maturą

pełny opis książki »

cena: 58,99 zł
cena z rabatem: 47,19 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Matura - biologia - 2024 - repetytorium maturalne

opis książki

Matura - biologia to najnowsza propozycja Wydawnictwa GREG dla przyszłych maturzystów, którzy wybrali biologię jako przedmiot dodatkowy. Jest to skondensowane i treściwe repetytorium, które zawiera materiał wymagany przez aktualną podstawę programową w zakresie rozszerzonym wraz z zadaniami do ćwiczenia i sprawdzania na bieżąco swojej wiedzy oraz rozwiązaniami pod kodem QR.

Cała wiedza została usystematyzowana w 17 działach - od chemizmu życia do ekologii i różnorodności biologicznej - dokładne według wymagań egzaminacyjnych. W książce zostały zawarte tylko treści potrzebne do powtórek przed maturą - nie ma tu niczego, co niepotrzebnie obciąża umysł wiedzą, która nie przyda się na maturze.

Przyswajanie i utrwalanie materiału maksymalnie ułatwią wyróżnienia najistotniejszych treści, wypunktowania, tabele i zestawienia, schematy, nowoczesne, kolorowe infografiki oraz ciekawe zdjęcia. Na 276 stronach w uniwersalnym formacie A4 maturzysta znajdzie wszystko, czego potrzebuje, aby bez stresu i większego wysiłku zdać egzamin maturalny z biologii.

spis treści

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z BIOLOGII

 • Warto wiedzieć i pamiętać
 • Co możesz wziąć ze sobą na maturę z biologii

CHEMIZM ŻYCIA

 • SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
  • Makroelementy i pierwiastki biogenne
  • Mikro- i ultraelementy
 • SKŁADNIKI ORGANICZNE
  • Związki chemiczne występujące w organizmach

KOMÓRKA - BUDOWA I FUNKCJE

 • Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
 • Błony biologiczne
 • Ultrastruktura komórki prokariotycznej
 • Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej

ENERGIA I METABOLIZM

 • Metabolizm komórkowy
 • Odżywianie się komórek
 • Fotosynteza
 • Uwalnianie energii dla procesów życiowych

PODZIAŁY KOMÓRKOWE

 • Replikacja DNA
 • Cykl życiowy komórki
 • Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
 • Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych

ZASADY KLASYFIKACJI I SPOSOBY IDENTYFIKACJI ORGANIZMÓW

 • Systematyka jako nauka

BAKTERIE

 • Królestwo Procaryota
 • Komórka prokariotyczna (na podstawie budowy komórki bakterii)

GRZYBY

 • Grzyby jako odrębne królestwo

PROTISTY

 • Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne

RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN

 • WARUNKI ŻYCIA ROŚLIN W WODZIE I NA LĄDZIE
  • Porównanie sinic i glonów
  • Tkanki roślinne
  • Pokrój rośliny
  • Barwniki roślinne
  • Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
  • Budowa nasion
  • Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
  • Odżywianie się roślin
 • GOSPODARKA WODNA I ODŻYWIANIE MINERALNE ROŚLIN
  • Transpiracja i transport wody w roślinie
 • ROZMNAŻANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ROŚLIN
  • Budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej a sposób zapylania
 • WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
  • Regulacja czynności życiowych roślin
 • REAKCJA NA BODŹCE
  • Pobudliwość i ruchy roślin

RÓŻNORODNOŚĆ ZWIERZĄT

 • Zoologia systematyczna
 • Etapy rozwoju zwierząt tkankowych
 • Wtórouste (Deuterostomata)
 • Rodzaje tkanek zwierzęcych

FUNKCJONOWANIE ZWIERZĄT

 • BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO
  • Rodzaje tkanek zwierzęcych
  • Definicja zdrowia i choroby. Najważniejsze przyczyny chorób człowieka
 • PORÓWNANIE POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH ZWIERZĄT
  • Układ pokarmowy człowieka
  • Układ oddechowy człowieka
  • Układ krążenia człowieka
  • Układ odpornościowy człowieka
  • Układ wydalniczy człowieka
  • Pokrycie ciała
  • Układ ruchu człowieka
  • Narządy zmysłów człowieka
  • Układ nerwowy i hormonalny człowieka
  • Układ rozrodczy człowieka

WIRUSY - PASOŻYTY MOLEKULARNE

 • Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów

EKSPRESJA GENÓW

 • Ogólny zarys ekspresji
 • Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
 • Translacja: „przekład” sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów
 • Kod genetyczny

GENETYKA KLASYCZNA

 • DZIEDZICZENIE CECH
  • Genetyka mendlowska
  • Typy dziedziczenia
  • Teoria chromosomowa Morgana
  • Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
  • Dziedziczenie pozajądrowe
  • Analiza rodowodów
 • ZMIENNOŚĆ ORGANIZMÓW
  • Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
  • Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej

BIOTECHNOLOGIA

 • Biotechnologia tradycyjna
 • Biotechnologia nowoczesna i inżynieria genetyczna

EWOLUCJA

 • Zmienność
 • Ewolucjonizm współczesny
 • Powstawanie gatunków
 • Prawidłowości ewolucji
 • Mechanizmy ewolucji
 • Prawo Hardy'ego-Weinberga
 • Narządy homologiczne i analogiczne; dywergencja i konwergencja

EKOLOGIA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

 • EKOLOGIA ORGANIZMÓW
  • Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
  • Tolerancja ekologiczna
 • EKOLOGIA POPULACJI
  • Populacja ekologiczna
 • EKOLOGIA EKOSYSTEMU
  • Zależności między populacjami
  • Ekosystem
 • RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA. ZAGROŻENIA I OCHRONA
  • Czym jest różnorodność biologiczna?
  • Wpływ człowieka na bioróżnorodność
  • Ochrona przyrody
kategoria: matura - 2024
kod: MAB
ISBN: 978-83-8186-084-0
rok wydania: 2023
autor: Kornelia Wójcik
liczba stron: 276
typ oprawy: oprawa miękka
format: 205 x 290 mm
waga: 614 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...