bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » NOWA matura » repetytorium liceum/technikum - 2024 » Repetytorium - liceum/technikum - biologia - 2024

Repetytorium - liceum/technikum - biologia - 2024

szkoła: liceum/technikum
 • cały materiał w jednej książce
 • ilustracje, zdjęcia, rysunki
 • definicje, schematy, diagramy
 • zrozumiały, przystępny język
 • pewniaki na teście
 • do nauki na co dzień

pełny opis książki »

cena: 37,95 zł
cena z rabatem: 30,36 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium - liceum/technikum - biologia - 2024

opis książki

Repetytorium - biologia to kolejna edycja znanej i cenionej publikacji, z której od lat z powodzeniem korzystają zarówno maturzyści, jak i licealiści już od pierwszej klasy. Książka została dostosowana do najnowszej podstawy programowej i jest skierowana do uczniów nowego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum.

Publikacja obejmuje wszystkie działy tematyczne wymagane w aktualnej podstawie programowej. Napisana jest przystępnym i zrozumiałym językiem, każdy temat jest szczegółowo i wyczerpująco omówiony, a ważne pojęcia i definicje zostały dodatkowo wyróżnione. Uzupełnieniem książki jest bogaty materiał ilustracyjny - zdjęcia, grafiki, a także schematy, wykresy, diagramy, tabele.

Warto zwrócić podczas nauki uwagę na oznaczenie graficzne pewniak na teście. Wskazuje ono treści, o które z największym prawdopodobieństwem uczeń zostanie zapytany na sprawdzianie, klasówce czy teście.

Szata graficzna publikacji została odświeżona i unowocześniona, dzięki czemu książka jest atrakcyjna wizualnie, bardzo przejrzysta i czytelna, a nauka z niej to sama przyjemność.

Polecamy uczniom szkół średnich do przygotowania do codziennej nauki.

spis treści

Metodyka badań biologicznych

 • Obserwacja a doświadczenie
 • Formułowanie problemów badawczych i hipotez
 • Planowanie obserwacji i doświadczeń

Biochemia, czyli chemia życia

 • Metody określania składu chemicznego organizmów
 • Makroelementy i pierwiastki biogenne
 • Mikro- i ultraelementy
 • Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych w cząsteczkach biologicznych
 • Tlenek wodoru, czyli woda
 • Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna

Cytologia: budowa i funkcje komórki

 • Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
 • Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
 • Błony biologiczne
 • Ultrastruktura komórki prokariotycznej
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej

Metabolizm komórkowy

 • Metabolizm komórkowy
 • Odżywianie się komórek
 • Fotosynteza
 • Uwalnianie energii dla procesów życiowych
 • Gospodarka odpadami metabolicznymi

Różnorodność organizmów żywych z elementami fizjologii roślin i zwierząt

 • Systematyka jako nauka
 • Wirusy
 • Królestwo Procaryota
 • Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne
 • Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
 • Warunki życia w wodzie i na lądzie
 • Tkanki roślinne
 • Organy wegetatywne roślin
 • Teoria telomowa i pochodzenie roślin
 • Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
 • Rośliny nasienne (Spermatophyta)
 • Wymiana gazowa u roślin
 • Transpiracja i transport wody w roślinie
 • Transport asymilatów w roślinie
 • Regulacja czynności życiowych roślin
 • Pobudliwość i ruchy roślin
 • Spoczynek i kiełkowanie nasion
 • Zoologia systematyczna
 • Etapy rozwoju zwierząt tkankowych
 • Wtórouste (Deuterostomata)
 • Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy
 • Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
 • Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
 • Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
 • Stawonogi (Arthropoda)
 • Mięczaki (Mollusca) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
 • Strunowce (Chordata)
 • Kręgowce (Vertebrata)
 • Powłoki ciała zwierząt
 • Układ ruchu zwierząt
 • Narządy zmysłów i odbierane przez nie bodźce
 • Zależność budowy układu pokarmowego od rodzaju pobieranego pokarmu
 • Zależność między budową a funkcją układu krążenia
 • Sposoby i narządy wymiany gazowej zwierząt
 • Typy narządów wydalniczych i wydalanie u zwierząt
 • Sposoby rozmnażania się zwierząt

Funkcjonowanie organizmu człowieka w oparciu o struktury anatomiczne

 • Komórka, tkanka, narząd, układ narządów: poziomy organizacji ciała człowieka
 • Odżywianie
 • Układ pokarmowy człowieka
 • Układ oddechowy człowieka
 • Serce i układ krążenia
 • Odpowiedź immunologiczna organizmu
 • Układ wydalniczy
 • Wydalanie u człowieka
 • Rozmnażanie płciowe u człowieka
 • Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
 • Podstawy behawioryzmu
 • Choroby układu nerwowego
 • Narządy zmysłów
 • Hormonalna regulacja czynności życiowych
 • Skóra jako narząd
 • Układ ruchu człowieka
 • Ontogeneza człowieka

Stan zdrowia i choroby

 • Definicja zdrowia i choroby. Najważniejsze przyczyny chorób człowieka

Ekologia

 • Populacja ekologiczna
 • Biocenoza
 • Wpływ człowieka na bioróżnorodność
 • Ekosystem
 • Biosfera i biomy kuli ziemskiej
 • Ochrona przyrody

Genetyka z biotechnologią

 • Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury
 • Replikacja DNA
 • Cykl życiowy komórki
 • Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
 • Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
 • Ekspresja genów
 • Genetyka mendlowska
 • Teoria chromosomowa Morgana
 • Typy dziedziczenia
 • Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
 • Dziedziczenie pozajądrowe
 • Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
 • Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
 • Analiza rodowodów
 • Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy
 • Biotechnologia

Pochodzenie i zmienność form życia

 • Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
 • Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
 • Mechanizmy ewolucji
 • Prawo Hardy’ego-Weinberga
 • Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
 • Antropogeneza
kategoria: repetytorium liceum/technikum - 2024
kod: RLB2
ISBN: 978-83-8186-067-3
rok wydania: 2024
autor: praca zbiorowa
liczba stron: 452
typ oprawy: oprawa miękka
format: 170 x 245 mm
waga: 677 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...