bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » NOWA matura » repetytorium liceum/technikum - 2024 » Repetytorium - liceum/technikum - fizyka - 2024

Repetytorium - liceum/technikum - fizyka - 2024

szkoła: liceum/technikum
 • zbiór zadań
 • przystępnie wyjaśniona teoria
 • cały materiał w jednej książce
 • wzory, definicje, reguły
 • ilustracje, wykresy, schematy
 • do nauki na co dzień

pełny opis książki »

cena: 37,95 zł
cena z rabatem: 30,36 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium - liceum/technikum - fizyka - 2024

opis książki

Przedstawiamy idealną pomoc do nauki fizyki zarówno dla maturzystów, jak i dla uczniów już od pierwszej klasy liceum i technikum, który chcą skutecznie i szybko uczyć się na co dzień. Repetytorium - fizyka przeznaczone jest dla uczniów nowego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, jest w pełni dostosowane do aktualnej podstawy programowej i obejmuje wszystkie wymagane zagadnienia.

Wszystkie zadania w książce zostały rozwiązane krok po kroku, a system komentarzy bocznych umożliwia prześledzenie dokładnego toku rozumowania, wskazuje trudne miejsca oraz przypomina konieczną do rozwiązania wiedzę teoretyczną - wzory, reguły, definicje. Również zagadnienia teoretyczne zostały starannie omówione i opatrzone przykładami pozwalającymi łatwiej je zrozumieć i zapamiętać. Uzupełnieniem są liczne wykresy, schematy, diagramy, zdjęcia i grafiki.

Atutem Repetytorium jest pewniak na teście - oznaczenie wskazujące zadania takich typów, z jakimi uczeń z największym prawdopodobieństwem spotka się na klasówce, sprawdzianie, teście. Podczas nauki warto przeanalizować je szczególnie dokładnie!

Książka jest bardzo nowoczesna graficznie, czytelna i przejrzysta, dzięki czemu nauka z niej to czysta przyjemność.

Zachęcamy do zakupu!

spis treści

Wprowadzenie do fizyki

 • Podstawowe jednostki układu SI
 • Wielkości wektorowe, skalarne
 • Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych
 • Podstawowe funkcje trygonometryczne
 • Cyfry znaczące

Mechanika

 • Opis ruchu w różnych układach odniesienia
 • Rzut pionowy
 • Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego
 • Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe
 • Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste
 • Zasady dynamiki
 • Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych
 • Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał
 • Praca siły na danej drodze
 • Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym
 • Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu
 • Moc i sprawność urządzeń

Mechanika bryły sztywnej

 • Punkt materialny a bryła sztywna
 • Masa i moment bezwładności
 • Obliczanie momentu sił
 • Równowaga sił i momentów sił
 • Wyznaczanie położenia środka masy
 • Ruch obrotowy bryły sztywnej
 • Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu
 • Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii

Grawitacja i elementy astronomii

 • Prawo powszechnego ciążenia
 • Zasada superpozycji pól
 • Linie pola grawitacyjnego
 • Pierwsza i druga prędkość kosmiczna
 • III prawo Keplera dla orbit kołowych
 • Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity
 • Podstawowe informacje o Układzie Słonecznym

Drgania

 • Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych)
 • Energia potencjalna sprężystości
 • Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach
 • Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu

Fale mechaniczne

 • Parametry fali
 • Efekt Dopplera
 • Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego
 • Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa
 • Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie
 • Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora

Hydrostatyka

 • Pojęcia
 • Prawo Pascala
 • Prawo Archimedesa
 • Warunki pływania ciał

Ciepło jako przepływ energii

 • Temperatura
 • Wrzenie i parowanie powierzchniowe

Termodynamika

 • Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu
 • Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek
 • Przemiany termodynamiczne
 • Przekaz energii w formie pracy
 • Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach
 • Druga zasada termodynamiki

Elektrostatyka

 • Prawo Coulomba
 • Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego
 • Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym

Prąd stały

 • Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego
 • Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych
 • Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych
 • Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle
 • Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze
 • Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników

Magnetyzm, indukcja magnetyczna

 • Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym
 • Substancje magnetyczne
 • Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Zasada działania silnika elektrycznego
 • Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
 • Indukcja elektromagnetyczna
 • Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora
 • Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)
 • Samoindukcja
 • Działanie diody jako prostownika

Fale elektromagnetyczne i optyka

 • Zwierciadła
 • Widmo fal elektromagnetycznych
 • Wyznaczanie prędkości światła
 • Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator
 • Prawa odbicia i załamania fal
 • Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających

Fizyka atomowa

 • Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe
 • Założenia kwantowego modelu światła
 • Foton i jego energia
 • Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy
 • Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek

Elementy fizyki relatywistycznej i fizyki jądrowej

 • Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron
 • Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania
 • Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ
 • Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie
 • Działanie elektrowni atomowej
 • Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
 • Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach
 • Bomba atomowa i bomba wodorowa
kategoria: repetytorium liceum/technikum - 2024
kod: RLF2
ISBN: 978-83-8186-122-9
rok wydania: 2024
autor: praca zbiorowa
liczba stron: 384
typ oprawy: oprawa miękka
format: 170 x 245 mm
waga: 583 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...