szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » egzamin gimnazjalny » repetytorium gimnazjalisty - 2019 » Repetytorium gimnazjalisty - historia - 2019

Repetytorium gimnazjalisty - historia - 2019

ocena klientów (2 opinie):
oceń »
szkoła: gimnazjum
 • cały materiał w jednej książce
 • przystępnie podane informacje
 • ważne daty, fakty, nazwiska
 • przejrzyste tabele i schematy
 • zgodne z najnowszym programem
 • dostosowane do nowego egzaminu gimnazjalnego

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
chwilowo niedostępna
powiadom o dostępności
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Repetytorium gimnazjalisty - historia - 2019

kategoria: repetytorium gimnazjalisty - 2019
kod: RGH
ISBN: 978-83-7517-220-1
rok wydania: 2019
autor: Agnieszka Chłosta-Sikorska
liczba stron: 264
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 381 g
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową.

Repetytorium gimnazjalisty historia to książka przedstawiająca zagadnienia historyczne w zrozumiały, logiczny sposób, z uwzględnieniem ilustrujących je map. Wiedzę ujęto w pomocne tabele i schematy, zastosowano też ułatwiający naukę system wskazywania najważniejszych informacji w punktach. Istotne definicje i pojęcia wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorąco polecamy.

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 10,72 zł
Sposób na Alcybiadesa
Edmund Niziurski
cena z 20% rabatem: 19,99 zł
Zbrodnia i kara
Fiodor Dostojewski
cena z 20% rabatem: 18,36 zł
Repetytorium gimnazjalisty - chemia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - fizyka - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

WSTĘP

PRAHISTORIA

 • Historia jako nauka. Czas w historii
 • Najdawniejsze dzieje ludzkości

STAROŻYTNOŚĆ

 • Mezopotamia
 • Starożytny Egipt
 • Indie i Chiny
  • Indie
  • Chiny
 • Starożytny Izrael (Palestyna)
 • Fenicja
 • Starożytna Grecja
  • Sparta - monarchia
  • Ateny - państwo demokratyczne
  • Wojny Greków z Persami
  • Kultura i religia starożytnej Grecji
  • Podboje Aleksandra Wielkiego
 • Starożytny Rzym
  • Początki państwa
  • Społeczeństwo rzymskie
  • Republika rzymska
  • Ekspansja Rzymu i rozwój terytorialny
  • Powstanie cesarstwa
  • Kultura starożytnego Rzymu
  • Powstanie i rozwój chrześcijaństwa
  • Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.)

ŚREDNIOWIECZE

 • Bizancjum - Cesarstwo Wschodnie
 • Arabowie i islam
 • Monarchia Karola Wielkiego
 • Cesarstwo Ottonów
 • Normanowie (wikingowie)
 • Słowianie
 • Pierwsze państwa słowiańskie
  • Państwo Samona
  • Państwo Wielkomorawskie
  • Państwo czeskie
  • Państwo bułgarskie
  • Państwo ruskie
 • Powstanie i organizacja państwa polskiego
 • Polska w czasach Mieszka I (?-992)
 • Polska w czasach Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Polska w czasach Mieszka II Lamberta (1025-1034)
 • Polska w czasach Kazimierza Odnowiciela (1034-1058)
 • Polska w czasach Bolesława Śmiałego (Szczodrego) (1058-1079)
 • Polska w czasach Władysława Hermana (1079-1102)
 • Polska w czasach Bolesława Krzywoustego (1102-1138)
 • Początek rozbicia dzielnicowego - walka o seniorat
 • Kultura początku Średniowiecza
 • Konflikt między papiestwem a cesarstwem (spór o inwestyturę)
 • Wyprawy krzyżowe
 • Zagrożenie ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego
  • Podboje niemieckie
  • Krzyżacy (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie)
  • Mongołowie (Tatarzy)
 • Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XII i XIII w.
 • Próby zjednoczenia kraju
 • Panowanie Władysława Łokietka (1306-1333)
 • Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
 • Kształtowanie się monarchii stanowej
  • Społeczeństwo stanowe w Polsce
  • Powstanie parlamentu angielskiego
  • Powstanie monarchii stanowej we Francji
 • Sąsiedzi Polski w XIII i XIV w.
  • Rzesza Niemiecka
  • Czechy pod rządami Luksemburgów
  • Węgry pod rządami Andegawenów
 • Przemiany religijne późnego Średniowiecza
  • Benedyktyni
  • Cystersi
  • Zakony żebracze
  • Franciszkanie
  • Dominikanie
  • Ruchy heretyckie
 • Kryzys papiestwa
  • Konflikt francusko-papieski (XIII/XIV w.)
  • Niewola awiniońska papieży (1305-1377)
  • Wielka schizma zachodnia (1378-1449)
  • Ruch soborowy (sobór - zjazd kardynałów)
 • Wojna stuletnia (1337-1453)
 • Turcy osmańscy
 • Kultura późnego Średniowiecza (gotyk)
 • Panowanie Andegawenów w Polsce
 • Unia Polski z Litwą
 • Panowanie Władysława Jagiełły (1386-1434)
 • Panowanie Władysława Warneńczyka (1434-1444)
 • Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492)
 • Panowanie Jana Olbrachta (1492-1501)
 • Panowanie Aleksandra Jagiellończyka (1501-1506)
 • Polityka dynastyczna Jagiellonów

NOWOŻYTNOŚĆ

WIEK XVI

 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy
 • Kultura Renesansu (Odrodzenia)
 • Reformacja i kontrreformacja
 • Początki demokracji szlacheckiej w Polsce
 • Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce
 • Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
 • Panowanie Zygmunta Augusta (1548-1572)
 • Unia lubelska 1569 r. - powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • Stosunki polsko-krzyżackie
 • Pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy (1573-1575)
 • Elekcja Stefana Batorego (1576-1586)

WIEK XVII

 • Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
 • Absolutyzm we Francji
 • Rewolucja w Anglii
 • Elekcje władców z dynastii Wazów
  • Zygmunt III Waza (1587-1632)
  • Władysław IV Waza (1632-1648)
  • Jan Kazimierz Waza (1648-1668)
 • Wojny Polski w XVII wieku
  • Wojny ze Szwecją
  • Wojny z Rosją
  • Wojny z Kozakami (powstanie Chmielnickiego)
  • Wojny z Turcją
  • Bilans wojen
 • Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)
 • Elekcja Jana III Sobieskiego (1674-1696)
 • Kultura baroku

WIEK XVIII

 • Kultura Oświecenia
 • Monarchie absolutyzmu oświeconego
  • Rosja
  • Prusy
  • Austria
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783)
 • Wielka Rewolucja Francuska
 • Elekcja Sasów na tron polski
  • August II Mocny Wettin (1697-1706 i 1709-1733)
  • August III Sas
 • Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795)
 • Konfederacja barska. I rozbiór Polski
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja
 • Targowica. II rozbiór Polski
 • Powstanie kościuszkowskie. III rozbiór Polski

WIEK XIX

 • Okres napoleoński
 • Kongres wiedeński
 • Sprawa polska za czasów Napoleona. Księstwo Warszawskie
 • Ziemie polskie w początkach XIX wieku
 • Powstanie listopadowe (29 XI 1830-X 1831)
 • Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 • Wiosna Ludów 1848-1849
 • Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 • Powstanie styczniowe 1863-1864
 • Polityka zaborców wobec ziem polskich
 • Zjednoczenie Włoch
 • Zjednoczenie Niemiec
 • Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych (1861-1865)
 • Postęp w nauce i technice XIX/XX w. (druga rewolucja przemysłowa)
 • Ekspansja kolonialna w XIX w.
 • Powstanie nowożytnych ideologii
 • Powstanie nowoczesnych partii politycznych
 • Rewolucje 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich

CZASY NAJNOWSZE

I WOJNA ŚWIATOWA

 • Konflikty poprzedzające I wojnę światową
 • Przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • Przebieg działań wojennych podczas I wojny światowej
  • Front zachodni
  • Front wschodni
  • Pozostałe fronty
 • Rewolucja lutowa i obalenie caratu
 • Rewolucja październikowa w Rosji
 • Sprawa polska podczas I wojny światowej
 • Zakończenie I wojny światowej - ład wersalsko-waszyngtoński

II RZECZPOSPOLITA

 • Powstanie niepodległego państwa polskiego
 • Kształtowanie się granic polskich
 • Działalność polityczna w odrodzonej Polsce
  • Najważniejsze partie polityczne II Rzeczypospolitej
  • Sejm Ustawodawczy
  • Konstytucja marcowa (17 III 1921 r.)
  • Prezydenci
 • Gospodarka II Rzeczypospolitej
 • Przewrót majowy
 • Rządy autorytarne (1926-1935)
  • Obóz sanacyjny
  • Konstytucja kwietniowa 23 IV 1935 r.
  • Sanacja po śmierci Piłsudskiego
 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej
 • Kultura II Rzeczypospolitej

EUROPA I ŚWIAT PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

 • Wielki kryzys ekonomiczny
 • Komunizm w ZSRR
 • Powstanie faszyzmu we Włoszech
 • Powstanie nazizmu w Niemczech
 • W przededniu II wojny światowej
  • Wojna domowa w Hiszpanii
  • Anschluss Austrii
  • Agresja na Czechosłowację

II WOJNA ŚWIATOWA

 • Przyczyny II wojny światowej
 • Kampania wrześniowa
 • Działania wojenne w latach 1939-1941
 • Agresja Niemiec na ZSRR 22 VI 1944 r.
 • Wojna w Afryce 1940-1943
 • Wojna na Dalekim Wschodzie 1941-1945
 • Konferencje Wielkiej Trójki
 • Zakończenie działań wojennych
 • Okupacje ziem polskich
  • Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
  • Ziemie polskie pod okupacją radziecką
 • Formy walki z okupantem
  • Ruch oporu na ziemiach polskich
  • Ruch oporu w Europie
 • Rząd polski na emigracji
 • Polskie Państwo Podziemne
 • Polacy na frontach II wojny światowej
 • Plan „Burza” i powstanie warszawskie
 • Bilans II wojny światowej

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

EUROPA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • „Zimna wojna” - USA i ZSRR po II wojnie światowej
 • Niemcy po II wojnie światowej
 • Powstanie państw demokracji ludowej
 • Konflikty na Dalekim Wschodzie
  • Chiny po II wojnie światowej
  • Korea
 • Dekolonizacja Afryki
 • Wojny w Indochinach
  • Wietnam
  • Kambodża
 • Powstanie państwa Izrael (konflikty izraelsko-arabskie)
 • Kryzys na Kubie
 • XX zjazd Komunistycznej Partii związku radzieckiego (KPZR).
 • Rewolucja na Węgrzech 1956 r.
 • „Praska wiosna” 1968 r.
 • Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)
 • Upadek komunizmu - „Jesień Ludów”
 • Integracja europejska
 • Przemiany cywilizacyjne i kulturowe pod koniec XX w.

POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Obszar i ludność polski powojennej
 • Stalinizacja życia w Polsce - polityka „faktów dokonanych”
  • Polska Partia Robotnicza
  • „Polska lubelska”
  • Referendum (30 VI 1946 r.)
  • Wybory do Sejmu Ustawodawczego (19 I 1947 r.)
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (15 XII 1948 r.)
  • Walka z Kościołem
  • Walka z opozycją
  • Konstytucja PRL (22 VII 1952 r.)
 • Gospodarka Polski powojennej
 • Kultura Polski powojennej
 • Październik 1956 r.
 • Marzec 1968 r.
 • Grudzień 1970 r. i dekada Gierka
 • Czerwiec 1976 r. i powstanie opozycji
 • Powstanie „Solidarności”
 • Stan wojenny 13 XII 1981-22 VII 1983
 • Polska w latach 1983-1988
 • Obrady „okrągłego stołu” (6 II 1989-5 IV 1989)
 • Powstanie III Rzeczypospolitej

INDEKS NAZW I TERMINÓW

INDEKS NAZWISK

Opinie czytelników

 • historia
  chciałabym bardzo serdecznie polecic wszystkie książki z serii repetytorium gimnazjalisty... sama uczęszczam jeszcze do gimnazjum. potrzebowałam czegoś aby moje oceny poprawiły się. znalazłam repetytorium gimnazjalisty z historii i matematyki. jestem bardzo zadowolona. ciesze sie że pieniądze nie poszły w błoto. tematy są zrozumiałe, przejrzyste, są tabele, wykresy. czego chcieć więcej? polecam z całgo serca wszystkim gimnazjalistom oraz tym ktorzy chcą sobie przypomniec niektóre tematy z przed kilku lat...
  karolina
 • fantastycznie opracowane działy
  Gorąco polecam. Naprawdę się przyda. Zawiera wszystkie materiały, które uczyłam się od klasy I gimnazjum <teraz III> i nieco nowe tematy, również przydatne. Zapraszam do kupna :)
  milena