szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » egzamin gimnazjalny » repetytorium gimnazjalisty - 2019 » Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2019

Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2019

szkoła: gimnazjum
 • cały materiał w jednej książce
 • przystępnie podane informacje
 • mapy, tabele, schematy
 • przydatne definicje i pojęcia
 • zgodne z najnowszym programem
 • dostosowane do nowego egzaminu gimnazjalnego

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
cena z rabatem 20%: 15,96 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2019

kategoria: repetytorium gimnazjalisty - 2019
kod: RGG
ISBN: 978-83-7517-215-7
rok wydania: 2019
autor: Maria Figa
liczba stron: 208
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 300 g
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową.

Repetytorium gimnazjalisty geografia przybliża uczniowi zagadnienia geograficzne zrozumiałym językiem, uwzględniając wyjaśnienia nowych terminów. Wiedzę podano w formie tabel, wykresów, schematów, zilustrowano mapami i rysunkami, ważne definicje wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorąco polecamy.

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
cena z 20% rabatem: 7,76 zł
Nie-Boska komedia
Zygmunt Krasiński
cena z 20% rabatem: 7,12 zł
Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 10,72 zł
Repetytorium gimnazjalisty - fizyka - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - chemia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - historia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

GEOGRAFIA FIZYCZNA

 • Czym zajmuje się geografia?
 • Orientacja na Ziemi
  • Orientowanie się na powierzchni Ziemi - współrzędne geograficzne
  • Mapa
 • Ziemia we Wszechświecie
 • Ruchy Ziemi
  • Ruch obrotowy
  • Dzień i noc
  • Ruch obiegowy
  • Kalendarz
 • Czas astronomiczny, strefowy i urzędowy
  • Czas strefowy
  • Linia zmiany daty
 • Atmosfera
  • Pogoda i klimat
  • Opady atmosferyczne
  • Fronty atmosferyczne
  • Osady atmosferyczne
  • Krążenie powietrza nad Ziemią
  • Klimat
 • Wody słodkie Ziemi: podziemne i powierzchniowe
  • Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora, stawy, bagna
  • Wody podziemne
 • Morza i oceany
  • Zasolenie wód morskich
  • Ruchy wody morskiej
  • Ukształtowanie dna oceanicznego
 • Obszary bezodpływowe i pustynie
  • Obszary bezodpływowe
  • Pustynie
 • Dzieje Ziemi. Skały i minerały
  • Budowa Ziemi
  • Teoria płyt litosfery
  • Skąd płyty litosfery czerpią energię do nieustannego ruchu?
  • Podział dziejów Ziemi
 • Ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi
  • Prekambr (czyli archaik + proterozoik)
  • Paleozoik (580 mln - 250 mln lat temu)
  • Mezozoik (250 mln - 65 mln lat temu)
  • Kenozoik (65 mln - do czasów współczesnych)
 • Skały i minerały
 • Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
  • Procesy geologiczne
  • Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
  • Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
  • Erozja, transport, akumulacja
  • Rzeźbotwórcza działalność wiatru - procesy eoliczne
 • Lodowce i lądolody
  • Tworzenie się lodowców górskich
  • Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
  • Działalność lądolodu
 • Gleby
 • Rzeźba terenu. Wielkie formy powierzchni Ziemi
  • Depresje
 • Powierzchnia Ziemi - lądy, morza, oceany
 • Biogeografia. Formacje roślinne na Ziemi
  • Piętrowość roślinności w górach
 • Zasoby naturalne Ziemi

GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA

 • Europa
  • Podział polityczny Europy
  • Unia Europejska
  • Ludność Europy i gęstość zaludnienia
  • Migracje
  • Struktura wiekowa społeczeństw
  • Zróżnicowanie narodowościowe i językowe mieszkańców Europy
  • Religie Europy
  • Położenie i warunki przyrodnicze Europy
 • Sąsiedzi Polski
  • Niemcy - przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego
  • Ukraina - współczesne przemiany społeczne i gospodarcze
  • Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze
 • Europa Północna - związki między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką
 • Związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a rolnictwem; cechy rolnictwa towarowego na przykładzie Francji
  • Formy użytkowania ziemi
  • Typy rolnictwa
  • Efektywność produkcji rolnej
  • Rolnictwo we Francji
  • Europejska polityka rolna
  • Paryż - światowa metropolia; zjawisko urbanizacji
 • Kraje alpejskie - wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę
 • Związek między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej
  • Turystyka
  • Atrakcyjność turystyczna Europy Południowej
 • Wybrane regiony świata. Relacje człowiek - przyroda - gospodarka
  • Azja - kontynent geograficznych kontrastów
  • Najstarsze azjatyckie cywilizacje
  • Chiny - rozmieszczenie ludności, znaczenie Chin w gospodarce światowej
  • Japonia - kraj kwitnącej gospodarki mimo niesprzyjającej przyrody
  • Indie - kontrasty społeczne i gospodarcze
  • Bliski Wschód - region „czarnego złota”
  • Strefa Sahelu
  • Najważniejsze problemy Afryki na południe od Sahary
 • Cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej
  • Ile jest Ameryk?
  • Cechy i przyczyny współczesnego zróżnicowania etnicznego
  • Współczesne migracje zewnętrzne
  • Ameryka Południowa - miasta Brazylii
  • Amazonia
  • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - światowa potęga
 • Australia i Związek Australijski; główne cechy gospodarki na tle środowiska przyrodniczego
  • Gospodarka Australii
 • Arktyka i Antarktyda
  • Arktyka
  • Antarktyda czy Antarktyka?
  • Współczesne lądolody

GEOGRAFIA POLSKI

 • Położenie, obszar i granice Polski
  • Położenie
  • Rozciągłość południkowa
  • Rozciągłość równoleżnikowa
  • Granice i obszar Polski
 • Budowa geologiczna Polski
  • Ważniejsze wydarzenia w geologicznych dziejach Polski
  • Zlodowacenia plejstoceńskie i ich wpływ na rzeźbę terenu w Polsce
 • Rzeźba terenu Polski
 • Pogoda i klimat Polski
 • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
  • Rzeki
  • Jeziora
  • Bilans wodny kraju
 • Morze Bałtyckie
  • Zasolenie
  • Temperatura i pływy wód
  • Głębokość
 • Gleby i roślinność Polski
  • Gleby
  • Roślinność
 • Formy ochrony przyrody
 • Podział administracyjny Polski
 • Rozmieszczenie i liczba ludności. Struktura demograficzna. Migracje
  • Struktura płci i wieku
 • Urbanizacja
  • Wsie
 • Struktura narodowościowa i wyznaniowa
  • Struktura narodowościowa
  • Struktura wyznaniowa
 • Rolnictwo w Polsce
  • Produkcja roślinna
  • Produkcja zwierzęca
 • Bogactwa mineralne Polski
 • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
 • Energetyka w Polsce
 • Komunikacja (transport i łączność)
  • Transport samochodowy
  • Transport kolejowy
  • Transport wodny
  • Żegluga śródlądowa
  • Transport przesyłowy
  • Transport lotniczy
  • Łączność
  • Komputery i dostęp do internetu
  • Poczta tradycyjna
 • Turystyka
  • Turystyka przyjazdowa
 • Handel międzynarodowy Polski
  • Eksport
  • Import