szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » egzamin gimnazjalny » repetytorium gimnazjalisty - 2019 » Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki...

Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki - 2019

szkoła: gimnazjum
 • cały materiał w jednej książce
 • zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi
 • zadania z kluczem rozwiązań
 • zgodne z najnowszym programem
 • dostosowane do nowego egzaminu gimnazjalnego

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
cena z rabatem 20%: 15,96 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki - 2019

kategoria: repetytorium gimnazjalisty - 2019
kod: RGN
ISBN: 978-83-7517-360-4
rok wydania: 2019
autor: Katarzyna Fulara-Potoczny
liczba stron: 240
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 343 g
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki to doskonała pozycja dla wszystkich gimnazjalistów przygotowujących się do egzaminu z języka niemieckiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Książka jest w pełni zgodna z nową podstawą programową, a treści z poziomu rozszerzonego wyróżniono w niej za pomocą czytelnego oznaczenia graficznego. Dzięki temu łatwo odróżnić poziom podstawowy od dodatkowych informacji.

Książka prezentuje dokładnie omówione wszystkie wymagane wiadomości leksykalne – słówka, przykładowe zdania i liczne zadania, sprawdzające zdobytą wiedzę. Część gramatyczna w przystępny sposób wyjaśnia wszystkie wymagane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego i również opatrzona jest licznymi ćwiczeniami. Całość uzupełnia bogaty słowniczek, stanowiący idealną pomoc w nauce. Dzięki temu każdy gimnazjalista przygotowujący się z Repetytorium... Wydawnictwa GREG osiągnie sukces na egzaminie gimnazjalnym!

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Serdecznie polecamy!

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
cena z 20% rabatem: 7,98 zł
Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
cena z 20% rabatem: 18,36 zł
Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
cena z 20% rabatem: 9,44 zł
Repetytorium gimnazjalisty - chemia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - fizyka - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - język polski - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

 • Wstęp
 • Opis egzaminu gimnazjalnego

Informacja

 • Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
 • Pytanie i prośba o informację
 • Opis
  • Opis postaci
  • Opis stanu emocjonalnego
  • Opis miejsca i przedmiotu
  • Opis czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia
  • Opis planów i zamierzeń
 • Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny
  • Określanie czasu
  • Określanie odległości
  • Określanie ceny
  • Określanie miary, wagi
 • Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności
 • Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości
 • Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią
 • Wyrażanie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji

Opinia

 • Wyrażanie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji
 • Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji
 • Wyrażenie zgody lub sprzeciwu
 • Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii
 • Przedstawienie odmiennego punktu widzenia
 • Przekazanie opinii osób trzecich

Znajomość przedmiotu i stopień pewności

 • Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu
 • Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu
 • Wyrażenie pewności lub niepewności
  • Prośba o potwierdzenie
  • Wyrażanie prawdopodobieństwa, przypuszczenia

Uczucia, życzenia, preferencje

 • Zapytanie o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia
 • Pytanie o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich
 • Wyrażenie uczuć, upodobań, chęci, pragnień
 • Wyrażenie stanu fizycznego i emocjonalnego
 • Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę
 • Wyrażenie zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp. oraz braku zainteresowania, obojętności, znudzenia
 • Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie

Obowiązek, przyzwolenie, sugestia, prośba, rozkaz

 • Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o pozwolenie
 • Zezwolenie i negacja przyzwolenia
 • Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem
 • Propozycja, sugestia
 • Akceptacja i odrzucenie
 • Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat
 • Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia
 • Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie

Zachowania społeczne, interakcja

 • Sposoby zwracania się do rozmówcy
 • Powitanie i pożegnanie, życzenia przy pożegnaniu
 • Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, przedstawianie znajomego, formy zwracania się do kogoś
 • Podziękowanie i reakcja na podziękowanie
 • Złożenie gratulacji i życzeń
 • Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp.
 • Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.)
 • Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie

Gramatyka

Rodzajnik

 • Rodzajnik nieokreślony
 • Rodzajnik określony
 • Rodzajnik zerowy

Rzeczownik

 • Liczba rzeczownika
 • Odmiana rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej
  • Odmiana słaba
  • Odmiana mocna
  • Odmiana nieregularna – mieszana
 • Liczba mnoga rzeczownika
 • Rzeczowniki złożone
 • Rzeczowniki zdrobniałe
 • Rzeczowniki określające zawód i wykonawcę czynności
 • Rzeczowniki z przyrostkami
 • Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata
 • Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników
 • Rzeczowniki tworzone od przymiotników, imiesłowów i liczebników
 • Odmiana imion własnych
 • Rzeczownik po określeniu miary i wagi
 • Rekcja najczęściej używanych rzeczowników

Zaimek

 • Zaimek osobowy
 • Zaimek nieosobowy „es”
 • Zaimek zwrotny „sich”
 • Zaimki dzierżawcze
 • Zaimki wskazujące
 • Zaimki pytające
 • Zaimki nieokreślone
 • Zaimki względne
 • Zaimek wzajemny „einander”

Przymiotnik

 • Przymiotnik jako orzecznik
 • Przymiotnik jako przydawka
 • Stopniowanie przymiotnika
  • Regularne stopniowanie przymiotnika
  • Nieregularne stopniowanie przymiotnika
 • Przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata
 • Przymiotniki z przedrostkiem un-
 • Rekcja przymiotnika

Liczebnik

 • Liczebniki główne
 • Liczebniki porządkowe
 • Użycie liczebników w oznaczeniu miary i wagi, powierzchni i objętości
 • Liczebniki mnożne i nieokreślone

Przysłówek

 • Przysłówki zaimkowe wo- i da- w pytaniu i odpowiedzi
 • Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
 • Przysłówki czasu i miejsca

Partykuła

 • Partykuły – funkcje w zdaniu

Przyimek

 • Przyimki z celownikiem
 • Przyimki z biernikiem
 • Przyimki z celownikiem lub biernikiem

Czasownik

 • Podział czasowników
 • Formy czasowe
 • Czasowniki regularne – czas teraźniejszy Präsens
 • Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski
 • Czasowniki posiłkowe
 • Czasowniki rozdzielnie złożone
 • Czasowniki złożone z dwóch czasowników
 • Czasowniki nierozdzielnie złożone
 • Czasowniki zwrotne
 • Czasowniki modalne
 • Czasownik lassen
 • Rekcja czasownika
 • Czasy gramatyczne
  • Czas przeszły Präteritum
  • Czas przeszły Perfekt
  • Forma imiesłowowa czasownika
  • Czas zaprzeszły Plusquamperfekt
  • Czas przyszły Futur I
 • Tryb rozkazujący – Imperativ
 • Bezokolicznik z „zu” i bez „zu”
 • Tryb przypuszczający oraz tryb warunkowy Konditional I
 • Strona bierna określająca stan

Składnia

 • Zdania pojedyncze
  • Zdanie oznajmujące
  • Zdanie pytające
  • Zdanie rozkazujące
 • Szyk wyrazów w zdaniu
 • Przeczenia i ich miejsce w zdaniu
 • Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami
 • Zdania złożone współrzędnie bezspójnikowe
 • Zdania złożone podrzędnie
  • Zdania podmiotowe
  • Zdania dopełnieniowe
  • Zdania okolicznikowe przyczyny
  • Zdania warunkowe rzeczywiste
  • Zdania okolicznikowe czasu
  • Zdania okolicznikowe celu
  • Zdania przydawkowe względne
 • Tabela czasowników nieregularnych

Krótka wypowiedź pisemna

 • List prywatny/e-mail
 • Zaproszenie
 • Pocztówka
 • Ogłoszenie
 • Opis
 • Życzenia

Słowniczek tematyczny

 • Człowiek
 • Uczucia i emocje
 • Dom
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Szkoła
 • Praca
 • Żywienie
 • Zakupy i usługi
 • Podróżowanie i turystyka
 • Kultura
 • Środki masowego przekazu
 • Sport
 • Zdrowie
 • Nauka i technika
 • Świat przyrody
 • Kraje obszaru niemieckojęzycznego

Klucz odpowiedzi do zadań