szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » egzamin » repetytorium gimnazjalisty - 2019 » Repetytorium gimnazjalisty...

Repetytorium gimnazjalisty - wiedza o społeczeństwie - 2019

szkoła: gimnazjum
 • cały materiał w jednej książce
 • przystępnie podane informacje
 • przejrzyste tabele i schematy
 • indeks ważnych pojęć
 • zgodne z najnowszym programem
 • dostosowane do nowego egzaminu gimnazjalnego

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
chwilowo niedostępna
powiadom o dostępności
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Repetytorium gimnazjalisty - wiedza o społeczeństwie - 2019

kategoria: repetytorium gimnazjalisty - 2019
kod: RGW
ISBN: 978-83-7517-469-4
rok wydania: 2018
autor: Magdalena Kunysz
liczba stron: 144
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 216 g
w paczce: 20 szt.
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Repetytorium Gimnazjalisty Wiedza o Społeczeństwie to najnowsza książka w serii. Została ona dostosowana do nowej podstawy programowej i zawiera komplet zagadnień potrzebnych uczniowi każdej klasy gimnazjum.

Napisana jest przystępnym, zrozumiałym językiem, a dla dodatkowego ułatwienia treść została w wielu miejscach przedstawiona w ułatwiających zapamiętanie formach graficznych - schematach, wykresach i tabelach. Najważniejsze pojęcia dokładnie wyjaśniono i ujęto w wyraźne ramki, dzięki którym można je szybko odnaleźć w tekście. Pomocny jest też indeks owych terminów.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Repetytorium Gimnazjalisty Wiedza o Społeczeństwie to książka, z którą nauka tego przedmiotu staje się ciekawa, prosta i przyjemna. Polecamy każdemu gimnazjaliście!

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z 20% rabatem: 4,70 zł
Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry
cena z 20% rabatem: 4,73 zł
Zemsta
Aleksander Fredro
cena z 20% rabatem: 5,19 zł
Repetytorium gimnazjalisty - historia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł
Repetytorium gimnazjalisty - biologia - 2019
cena z 20% rabatem: 15,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

SPOŁECZEŃSTWO

 • Umiejętności życia w grupie
  • Zasady komunikowania się i współpracy w grupie
  • Podejmowanie wspólnych decyzji
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Asertywność
 • Życie społeczne
  • Społeczeństwo (zbiorowości, społeczności i wspólnoty)
  • Normy współżycia między ludźmi
  • Społeczność szkolna
  • Role społeczne
  • Nietolerancja
 • Społeczeństwo polskie
  • Warstwy społeczne
  • Grupy zawodowe
  • Style życia
  • Problemy i życiowe młodych Polaków
  • Sposoby rozwiązywania problemów społecznych

OBYWATELE

 • Obywatelstwo
  • Nabywanie obywatelstwa
  • Prawa i obowiązki polskich obywateli
  • Cnoty obywatelskie
 • Udział obywateli w życiu publicznym
  • Podmioty życia publicznego
  • Zasady etyczne w życiu publicznym
  • Organizacje społeczne
  • Wpływ obywateli na decyzje władz
  • Rozwiązywanie problemów lokalnych przez społeczność uczniowską
 • Środki masowego przekazu
  • Znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli
  • Specyfika środków masowego przekazu
  • Informacje i komentarze w środkach masowego przekazu. Reklama
  • Opinia publiczna
 • Wyborcy i wybory
  • Znaczenie udziału w wyborach
  • Zasady demokratycznych wyborów
  • Podejmowanie decyzji wyborczych
  • Ulotki, hasła i spoty wyborcze
 • Naród i mniejszości narodowe
  • Wspólnota narodowa
  • Czynniki kształtujące naród polski
  • Mniejszości narodowe, grupy etniczne, migranci w Polsce
  • Polonia
 • Patriotyzm
  • Wielka i mała ojczyzna
  • Polak, Europejczyk, członek społeczności światowej
  • Patriotyzm. Nacjonalizm. Szowinizm. Kosmopolityzm
  • Konsekwencje skrajnego nacjonalizmu
  • Stereotypy i uprzedzenia

PAŃSTWO

 • Państwo i władza demokratyczna
  • Cechy państwa
  • Funkcje państwa
  • Władza państwowa
  • Obywatel w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym
  • Zasady większości, pluralizmu, poszanowania praw mniejszości
  • Tradycje demokracji
  • Demokracja bezpośrednia i przedstawicielska
  • Demokracja większościowa i konstytucyjna
  • Prawa człowieka
  • Zalety i słabości demokracji
 • Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna
  • Konstytucja
  • Zasady ustroju Polski
  • Prawa i wolności obywatelskie
  • Patologie życia publicznego w Polsce
 • System wyborczy i partyjny w Polsce
  • Wybory prezydenckie i parlamentarne
  • Systemy dwupartyjny i wielopartyjny
  • Partie polityczne w Sejmie
 • Władza ustawodawcza w Polsce
  • Parlament
  • Sposób tworzenia ustaw
  • Obrady parlamentu
 • Władza wykonawcza w Polsce
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rada Ministrów
  • Administracja rządowa
  • Służba cywilna i urzędnicy państwowi
 • Władza sądownicza w Polsce
  • Organy władzy sądowniczej
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
  • Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny
 • Samorządy
  • Samorządność w państwie demokratycznym
  • Samorządy zawodowe i samorządy mieszkańców
  • Zasada decentralizacji i pomocniczości
 • Gmina
  • Podstawowe informacje o gminie
  • Władze gminy, budżet
  • Lokalne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe
  • Druki urzędowe, załatwianie spraw w urzędzie
  • Urząd gminny i jego wydziały
 • Samorząd powiatowy i województwa
  • Powoływanie i zadania samorządu powiatowego i województwa
  • Działania samorządu województwa i wojewody
  • Promocja gminy, okolicy, regionu

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

 • Relacje Polski z innymi państwami
  • Kierunki polskiej polityki zagranicznej
  • Relacje Polski z Węgrami
  • Polityka obronna Polski, członkostwo w NATO, misje pokojowe i operacje militarne
  • Organy polityki zagranicznej wewnętrzne i zewnętrzne (ambasady i konsulaty)
 • Integracja europejska
  • Cele i etapy integracji europejskiej
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Zasady pomocniczości i solidarności
  • Środki finansowe i ich przeznaczenie
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
 • Polska w Unii Europejskiej
  • Prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej
  • Środki unijne
  • Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Współpraca i konflikty międzynarodowe
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Organizacje międzynarodowe
  • Konflikty międzynarodowe
 • Problemy współczesnego świata
  • Państwa globalnego Południa i globalnej Północy
  • Pomoc humanitarna
  • Globalizacja
  • Wpływ jednostki na życie innych ludzi na świecie
  • Imigranci i uchodźcy we współczesnym świecie
  • Terroryzm

GOSPODARKA

 • Praca i przedsiębiorczość
  • Zaspokajanie potrzeb ekonomicznych człowieka
  • Cechy człowieka przedsiębiorczego
  • Zasady i etapy organizacji pracy
 • Gospodarka rynkowa
  • Podmioty gospodarcze
  • Racjonalne i nieracjonalnego gospodarowanie
  • Gospodarka rynkowa
  • Prawo popytu i podaży. Cena
 • Gospodarstwo domowe
  • Funkcjonowanie gospodarstwa domowego
  • Dochody i wydatki, budżet
  • Prawa konsumentów
 • Pieniądz i banki
  • Funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
  • Banki
  • Giełda papierów wartościowych
  • Konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne. Oszczędzanie i inwestowanie
 • Gospodarka w skali państwa
  • Produkt Krajowy Brutto, wzrost gospodarczy
  • Inflacja, recesja
  • Budżet państwa. Dochody i wydatki państwa
  • Rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT)
  • Obliczanie podatku PIT
 • Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza
  • Indywidualna działalność gospodarcza
  • Działalność przedsiębiorstwa. Przychód, koszty, dochód, zysk
  • Działania marketingowe
  • Prawa i obowiązki pracownika
 • Wybór szkoły i zawodu
  • Planowanie dalszej edukacji
  • Informacje o możliwościach zatrudnienia
  • Życiorys i list motywacyjny
  • Bezrobocie
 • Etyka w życiu gospodarczym
  • Zasady etyczne pracowników i pracodawców. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Szara strefa
  • Korupcja w gospodarce

Indeks