szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
start » egzaminy/matura » matura » repetytorium maturzysty - 2021 » Repetytorium maturzysty - geografia - 2021

Repetytorium maturzysty - geografia - 2021

szkoła: liceum/technikum
 • materiał także z I klasy
 • aktualne dane statystyczne
 • mapy, wykresy, tabele

pełny opis książki »

cena: 29,80 zł
cena z rabatem 20%: 23,84 zł 
Kup w Twojej
ulubionej księgarni
księgarnia czytampl
kup teraz: 15,48 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia bonito
kup teraz: 19,57 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia empik
kup teraz: 20,52 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 40 zł)
księgarnia taniaksiazka
kup teraz: 21,46 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 199 zł)
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - geografia - 2021

opis książki

Repetytorium maturzysty - geografia to książka idealnie dostosowana do potrzeb maturzystów. W jednej publikacji zawarta została całość materiału ze wszystkich klas liceum, którego znajomość jest niezbędna na egzaminie maturalnym oraz na co dzień na lekcjach, dzięki czemu książka jest idealną pomocą do nauki przed maturą czy sprawdzianem - nie trzeba szukać potrzebnych informacji nigdzie indziej! Repetytorium... jest zgodne z podstawą programową obowiązującą na maturze 2021.

Wielkim atutem publikacji jest sposób jej przygotowania. Tekst napisany jest przystępnym, zrozumiałym językiem, pojawiające się terminy naukowe dokładnie wytłumaczone, ważne pojęcia wyróżnione, by łatwo można było je zapamiętać. Wszędzie, gdzie to możliwe, zastosowano ułatwiające naukę formy graficzne - wykresy, tabele, schematy, rysunki. Całość wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny, zdjęcia i mapy. Korzystanie z książki już od pierwszej klasy ułatwia też oznaczenie materiału z tej klasy paskiem na marginesie, dzięki czemu łatwo go odnaleźć. Publikacja jest kolorowa, nadano jej nowoczesny, czytelny wygląd.

Gorąco polecamy!

kategoria: repetytorium maturzysty - 2021
kod: RLG
ISBN: 978-83-7517-547-9
rok wydania: 2021
autor: Agnieszka Łękawa
liczba stron: 432
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 607 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z 20% rabatem: 7,92 zł
Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
cena z 20% rabatem: 9,44 zł
Dziady
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 11,12 zł
Repetytorium maturzysty - język polski - 2021
cena z 20% rabatem: 23,84 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka - 2021
cena z 20% rabatem: 23,84 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski - 2021
cena z 20% rabatem: 23,84 zł

Zobacz też ...

spis treści

Wstęp

ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

 • Geografia jako nauka
  • Źródła informacji geograficznej
  • Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie
  • Mapa jako źródło informacji geograficznej
  • Skala mapy
  • Zadania ze skalą
  • Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
  • Generalizacja mapy
  • Rodzaje i zastosowanie map
  • Czytamy mapę topograficzną

SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI

 • Astronomiczne podstawy geografii
  • Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
  • Zaćmienie Słońca i Księżyca
  • Kształt i rozmiary Ziemi
  • Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
  • Rachuba czasu na Ziemi
  • Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
  • Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
  • Wyznaczanie wysokości górowania Słońca
  • Kalendarz
  • Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
  • Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi
 • Atmosfera
  • Budowa i skład chemiczny atmosfery
  • Bilans cieplny Ziemi
  • Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi
  • Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Cyrkulacja planetarna
  • Wiatry na Ziemi
  • Wilgotność powietrza
  • Produkty kondensacji pary wodnej
  • Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
  • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
  • Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
  • Strefy klimatyczne na Ziemi
  • Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka
  • Wpływ działalności człowieka na klimat
 • Hydrosfera
  • Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie
  • Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich
  • Rzeki
  • Jeziora, bagna, torfowiska
  • Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina
  • Wody podziemne. Źródła
  • Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany hydrosfery
 • Litosfera
  • Budowa wnętrza Ziemi
  • Metody badań geologicznych
  • Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna
  • Struktury geologiczne
  • Genetyczne typy skał
  • Czytamy przekrój geologiczny
  • Teoria tektoniki płyt litosfery
  • Wewnętrzne procesy geologiczne
  • Zewnętrzne procesy geologiczne
  • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
  • Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany litosfery
 • Pedosfera
  • Budowa gleby. Profil glebowy
  • Proces glebotwórczy
  • Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe
  • Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne
  • Erozja gleb
 • Biosfera
  • Formacje roślinne na Ziemi
  • Krainy zoogeograficzne
  • Fauna mórz i oceanów
  • Antropogeniczne zmiany biosfery
  • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

 • Ludność
  • Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)
  • Rozmieszczenie ludności świata
  • Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
  • Struktura demograficzna ludności świata
  • Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się
  • Zróżnicowanie rasowe ludności świata
  • Zróżnicowanie językowe ludności świata
  • Zróżnicowanie religijne ludności świata
  • Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
  • Migracje
 • Osadnictwo
  • Typy osadnictwa wiejskiego
  • Urbanizacja
  • Typy zespołów miejskich
  • Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
 • Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
  • Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata
  • Globalizacja
  • Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm
  • Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne
  • Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe
 • Rolnictwo
  • Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
  • Systemy uprawy roli
  • Struktura użytkowania ziemi
  • Rozmieszczenie głównych upraw na świecie
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
  • Leśnictwo
  • Rybołówstwo i rybactwo
  • Problem głodu na świecie
 • Przemysł
  • Zasoby naturalne Ziemi
  • Przemysł - jego podział, rola w gospodarce
  • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
  • Struktura produkcji energii na świecie
  • Przemysł przetwórczy na świecie
  • Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych
  • Wielkie okręgi przemysłowe świata
 • Usługi
  • Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  • Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu
  • Usługi finansowe
  • Turystyka
  • Międzynarodowa wymiana handlowa

GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

 • Geografia fizyczna Polski
  • Położenie Polski w Europie
  • Obszar, granice, podział administracyjny
  • Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich
  • Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
  • Zlodowacenia w Polsce
  • Ukształtowanie powierzchni Polski
  • Przejściowość klimatu Polski
  • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
  • Morze Bałtyckie
  • Gleby w Polsce i ich walory użytkowe
  • Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski
  • Największe kompleksy leśne w Polsce
  • Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
  • Formy ochrony przyrody
  • Krainy fizyczno-geograficzne Polski
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
  • Typy wsi w Polsce
  • Procesy urbanizacyjne w Polsce
  • Ludność Polski
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy
  • Energetyka w Polsce
  • Przemysł przetwórczy w Polsce
  • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
  • Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
  • Usługi w Polsce
  • Sieć transportu w Polsce
  • Inwestycje zagraniczne w Polsce
  • Handel zagraniczny Polski
  • Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny
  • Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
  • Zachowania wyborcze w Polsce
  • Stan zdrowia ludności Polski

Indeks