bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » repetytorium maturzysty » Repetytorium maturzysty - biologia

Repetytorium maturzysty - biologia

szkoła: liceum/technikum
 • wszystkie wymagane wiadomości
 • rysunki, schematy, tabele
 • pewniak na teście: odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 34,90 zł
cena z rabatem: 27,92 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - biologia

opis książki

Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG to książka najlepiej spełniająca oczekiwania maturzystów - zawarto w niej całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Publikacja jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, uwzględnia też treści z klasy I, które dla wygody korzystania dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie.

Co ważne, książka ta prezentuje wyłącznie ważne i potrzebne informacje, bez faktów ponadprogramowych, a przyswojenie zawartych w niej treści ułatwia przystępny, zrozumiały język. Wszędzie, gdzie było to możliwe, zastosowano przyspieszające naukę rozwiązania graficzne - tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy. Najważniejsze definicje wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Wielkim atutem książki jest znaczek "pewniak na teście", wskazujący treści, które z największym prawdopodobieństwem pojawią się na klasówce, sprawdzianie czy egzaminie. Są to wiadomości kluczowe, zatem podczas nauki warto zwrócić na nie szczególną uwagę!

Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób, które podjęły decyzję o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

spis treści

Wstęp

METODYKA BADAŃ BIOLOGICZNYCH

 • Obserwacja a doświadczenie
  • Rozumowanie w biologii
  • Metody badań biologicznych
  • Obserwacje mikroskopowe
 • Formułowanie problemów badawczych i hipotez
 • Planowanie obserwacji i doświadczeń
  • Formułowanie wniosków z eksperymentów

BIOCHEMIA CZYLI CHEMIA ŻYCIA

 • Metody określania składu chemicznego organizmów
 • Makroelementy i pierwiastki biogenne
 • Mikro- i ultraelementy
 • Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych w cząsteczkach biologicznych
  • Wiązania kowalencyjne
  • Wiązania jonowe
  • Wiązania wodorowe
  • Wiązania (oddziaływania) van der Waalsa
  • Oddziaływania hydrofobowe
 • Tlenek wodoru, czyli woda
  • Właściwości wody i ich znaczenie dla życia
 • Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna
  • Cukry
  • Lipidy (tłuszczowce)
  • Białka i ich monomery
  • Metody wykrywania związków organicznych

CYTOLOGIA: BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI

 • Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
 • Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
 • Błony biologiczne
  • Składniki i budowa molekularna błon plazmatycznych
  • Rola cholesterolu
  • Transport substancji przez błony
  • Błona komórkowa
  • Sposoby pobierania substancji przez komórkę
  • Pęcherzyki egzocytarne i endocytarne
  • Przepływ błon
  • Równowaga osmotyczna komórki
  • Plazmoliza i deplazmoliza
  • Rodzaje połączeń międzykomórkowych u organizmów wielokomórkowych
 • Ultrastruktura komórki prokariotycznej
  • Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie
  • Fałdy błony komórkowej i struktury pochodne
  • Substancje zapasowe
  • Nukleoid, plazmidy i rybosomy
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej
  • Cytoplazma
  • Aparat Golgiego (GA)
  • Ściana komórkowa
  • Jądro komórkowe

METABOLIZM KOMÓRKOWY

 • Metabolizm komórkowy
  • Enzymy
  • Tempo reakcji enzymatycznej
  • Enzymy i szlaki metaboliczne
  • Procesy anaboliczne i kataboliczne
  • ATP jako uniwersalna waluta energetyczna
 • Odżywianie się komórek
  • Autotrofy
 • Fotosynteza
  • Budowa i właściwości chlorofilu
  • Anteny fotosyntetyczne i fotosystemy
  • Reakcje zależne od światła
  • Reakcje niezależne od światła
  • Uwarunkowania tempa fotosyntezy
  • Przyswajanie azotu atmosferycznego u bakterii autotroficznych
 • Uwalnianie energii dla procesów życiowych
  • Cytoplazmatyczny etap oddychania komórkowego
  • Oddychanie mitochondrialne
 • Gospodarka odpadami metabolicznymi
  • Dezaminacja i transaminacja
  • Cykl mocznikowy

RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW ŻYWYCH Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII ROŚLIN I ZWIERZĄT

 • Systematyka jako nauka
  • Historia systematyki
  • Definicja gatunku
  • Różne podejścia do systematyki
  • Źródła wiedzy o pokrewieństwie organizmów
  • Zarys systematyki świata żywego
 • Wirusy
  • Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów
  • Wirusy jako obiekty z pogranicza świata żywego
  • Cykl replikacyjny faga litycznego i lizogenicznego
  • Cykl replikacyjny wirusa HIV i choroba AIDS
  • Choroby wirusowe roślin, zwierząt i człowieka
 • Królestwo Procaryota
  • Sposoby odżywiania się bakterii
  • Procesy płciowe bakterii
  • Klasyfikacja morfologiczna komórek i kolonii bakteryjnych
  • Znaczenie bakterii w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka
  • Choroby bakteryjne
 • Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne
  • Cykle życiowe protistów
  • Protisty jako czynniki chorobotwórcze
 • Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
  • Cechy biologii grzybów
  • Przegląd systematyczny
  • Znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka
 • Porosty (Lichenes)
 • Tkanki roślinne
  • Tkanki twórcze
  • Tkanki stałe
 • Organy wegetatywne roślin
  • Korzeń i jego funkcje
  • Pęd jako stelaż dla aparatu asymilacyjnego
  • Liść i jego rola
  • Metamorfozy organów roślinnych
 • Teoria telomowa i pochodzenie roślin
 • Psylofity i ryniofity: pierwotne rośliny lądowe
 • Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
  • Specyficzne cechy mszaków
  • Cykl życiowy mchu płonnika
  • Systematyka, występowanie i znaczenie mszaków
 • Paprotniki (Pteridophyta)
  • Organy wegetatywne paprotników
  • Cykl życiowy paproci jednakozarodnikowych
  • Cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych
  • Przegląd współczesnych i wymarłych paprotników
 • Rośliny nasienne (Spermatophyta)
  • Przystosowanie organów wegetatywnych roślin nagonasiennych (Gymnospermae) do lądu
  • Cykl życiowy sosny zwyczajnej
  • Systematyka nagonasiennych
  • Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze nagonasiennych
  • Okrytozalążkowe (okrytonasienne, Angiospermae)
  • Budowa kwiatu okrytonasiennych
  • Rozwój i budowa zalążka
  • Podwójne zapłodnienie
  • Ochrona przed zapyleniem własnym pyłkiem
  • Rodzaje kwiatów i kwiatostanów
  • Powstawanie nasion i owoców
  • Owoce i owocostany
 • Wymiana gazowa u roślin
 • Transpiracja i transport wody w roślinie
  • Zjawiska kapilarne
 • Transport asymilatów w roślinie
 • Regulacja czynności życiowych roślin
  • Rodzaje czynników regulujących
  • Fotoperiodyzm
  • Termoperiodyzm
  • Fitohormony
 • Pobudliwość i ruchy roślin
 • Spoczynek i kiełkowanie nasion
  • Przebieg kiełkowania
 • Zoologia systematyczna
 • Etapy rozwoju zwierząt tkankowych
 • Wtórouste (Deuterostomata)
 • Gąbki (Poriphera): zwierzęta przedtkankowe
 • Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy
  • Środowisko życia
  • Ruch, symetria, forma życiowa
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny
  • Znaczenie w przyrodzie
  • Znaczenie dla człowieka
 • Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
 • Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
 • Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
 • Stawonogi (Arthropoda)
  • Budowa ciała
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny stawonogów
  • Znaczenie dla człowieka
 • Mięczaki (Mollusca) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
  • Środowisko życia
  • Ruch i symetria
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny mięczaków
  • Znaczenie w przyrodzie
  • Znaczenie dla człowieka
 • Szkarłupnie (Echinodermata): mieszkańcy ciepłych i słonych mórz
 • Strunowce (Chordata)
  • Bezczaszkowce (Cephalochordata)
 • Kręgowce (Vertebrata)
  • Kręgowce wodne - ryby (Pisces)
  • Płazy: kręgowce ziemnowodne (Amphibia)
  • Kręgowce wyższe (owodniowce)
  • Gady (Reptilia)
  • Ptaki (Aves)
  • Pochodzenie ptaków, upierzenie i zdolności do lotu
  • Ssaki (Mammalia) jako najwyżej rozwinięta gromada kręgowców
 • Powłoki ciała zwierząt
 • Układ ruchu zwierząt
  • Rodzaje i funkcja szkieletu u zwierząt
 • Narządy zmysłów i odbierane przez nie bodźce
  • Pojęcie receptora i ogólna klasyfikacja zmysłów
  • Oczy proste i złożone
 • Regulacja hormonalna u zwierząt (na przykładzie przeobrażenia u owadów)
  • Hormony stawonogów
 • Zależność budowy układu pokarmowego od rodzaju pobieranego pokarmu
  • Trawienie u przeżuwaczy
 • Etapy ewolucji OUN (ośrodkowego układu nerwowego) kręgowców
 • Zależność między budową a funkcją układu krążenia
  • Rola płynów ustrojowych oraz rodzaje i znaczenie barwników oddechowych
 • Sposoby i narządy wymiany gazowej zwierząt
  • Oddychanie pod wodą
  • Powierzchnie oddechowe u zwierząt oddychających powietrzem na lądzie
 • Typy narządów wydalniczych i wydalanie u zwierząt
  • Końcowe produkty przemiany azotowej w świecie zwierząt
  • Zwierzęta osmokonformistyczne i osmoregulujące
 • Sposoby rozmnażania się zwierząt

FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA W OPARCIU O STRUKTURY ANATOMICZNE

 • Tkanka, narząd, układ: poziomy organizacji ciała człowieka
  • Tkanka nabłonkowa
  • Tkanka łączna
  • Tkanka mięśniowa
  • Tkanka nerwowa
 • Odżywianie
  • Klasyfikacja składników odżywczych
  • Witaminy i skutki ich braku
  • Bilans energetyczny
  • Rola błonnika w diecie
  • Tłuszcze w diecie
 • Układ pokarmowy człowieka
  • Przewód pokarmowy
  • Wątroba i drogi żółciowe
  • Trzustka
  • Etapy trawienia cukrów, tłuszczów i białek u człowieka
  • Transport i magazynowanie wchłoniętych składników pokarmowych
  • Zaburzenia odżywiania i choroby metaboliczne
 • Układ oddechowy człowieka
  • Jama nosowa
  • Tchawica i oskrzela
  • Płuca
  • Mechanizm i regulacja oddychania
  • Regulacja tempa oddechu
  • Transport gazów oddechowych we krwi
  • Ciśnienie parcjalne i oddychanie człowieka na dużych wysokościach
 • Serce i układ krążenia
  • Rodzaje naczyń krwionośnych
  • Sieci kapilarne
  • Położenie i budowa serca
  • Duży i mały krwiobieg
  • Cykl pracy serca
  • Badanie pracy serca: osłuch, EKG. Pomiar ciśnienia i tętna
  • Rozrusznik serca, inaczej układ przewodzący serca
  • Krew, jej rola i składniki
  • Krwotok i hemostaza
 • Swój czy obcy? Odpowiedź immunologiczna organizmu
  • Centralne i obwodowe narządy limfatyczne
  • Zapalenie jako nieswoista odpowiedź immunologiczna
  • Mechanizmy odporności swoistej
  • Alergie i choroby autoimmunologiczne
 • Układ wydalniczy
 • Wydalanie u człowieka
  • Budowa i funkcja nerki
  • Choroby i higiena układu moczowego
  • Metody stosowane przy niewydolności nerek
  • Analiza moczu
 • Rozmnażanie płciowe u człowieka
  • Gametogeneza
  • Męskie narządy rozrodcze i ich funkcjonowanie
  • Żeński układ rozrodczy, cykl płciowy i zapłodnienie
  • Ciąża i poród
 • Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
  • Zjawiska elektryczne i chemiczne w błonie komórkowej neuronu
  • Budowa i mechanizm działania synapsy
  • Anatomia układu nerwowego
  • Łuk odruchowy
  • Funkcjonalny podział układu nerwowego
 • Podstawy zoopsychologii
 • Narządy zmysłów
  • Narząd zmysłu wzroku
  • Narząd zmysłu słuchu i równowagi
  • Zmysł chemiczny: węch i smak
  • Zmysły skórne
  • Czucie wisceralne i proprioceptywne
 • Hormonalna regulacja czynności życiowych
  • Czynność wydzielnicza komórek i typy gruczołów
  • Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej
  • Gruczoły wydzielania wewnętrznego
  • Rodzaje hormonów ssaków i człowieka
  • Działanie, skutki nadmiaru i niedoboru hormonów u człowieka
  • Hierarchiczność kontroli hormonalnej i rola podwzgórza
 • Skóra jako narząd
  • Budowa skóry człowieka
 • Układ ruchu człowieka
  • Szkielet człowieka: kości i ich połączenia
  • Choroby układu szkieletowego
  • Mięśnie jako czynna część aparatu ruchu
 • Ontogeneza człowieka

STAN ZDROWIA I CHOROBY

 • Definicja zdrowia i choroby. Najważniejsze źródła chorób człowieka
 • Przykład homeostazy - termoregulacja
  • Zmiennocieplność i stałocieplność
 • Organizacja tkankowa a powstawanie nowotworów

EKOLOGIA

 • Populacja ekologiczna
  • Cechy populacji
  • Dynamika liczebności populacji
 • Biocenoza
  • Producenci, konsumenci i reducenci
  • Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
  • Stosunki antagonistyczne między populacjami
  • Stosunki nieantagonistyczne
  • Pierwotna i wtórna sukcesja ekologiczna
  • Bioróżnorodność i jej znaczenie
 • Ekosystem
  • Energia i materia w ekosystemie
  • Cykle biogeochemiczne
  • Łańcuchy i sieci troficzne
  • Piramidy liczebności, biomasy i produkcji
  • Produkcja brutto i netto oraz produkcja pierwotna i wtórna
 • Biosfera i biomy Kuli Ziemskiej
 • Ochrona przyrody
  • Czym jest różnorodność biologiczna?
  • Motywy ochrony przyrody
  • Przyczyny wymierania gatunków
  • Sposoby ochrony przyrody
  • Formy ochrony przyrody w Polsce
  • Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody
  • Wybrane inicjatywy międzynarodowe

GENETYKA Z BIOTECHNOLOGIĄ

 • Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury
  • Kwasy nukleinowe
 • Replikacja DNA
  • Komplementarność jako reguła rządząca replikacją DNA
  • Energia do syntezy DNA i potrzebne enzymy
  • Etapy replikacji
 • Cykl życiowy komórki
  • Fazy cyklu komórkowego
 • Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
  • Cytokineza
  • Rola biologiczna mitozy
 • Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
  • Inne sposoby podziału komórki
 • Główny "dogmat" biologii: DNA → RNA → białko
  • Ekspresja genu u Prokaryota i Eukaryota
  • Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
  • Kod genetyczny
  • Przebieg transkrypcji
  • Regulacja transkrypcji
  • Translacja: "przekład" sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów
  • Przebieg translacji
 • Genetyka mendlowska
  • Prawa Mendla
  • Proste krzyżówki genetyczne
  • Ewolucja pojęcia genu
  • Pozorne odstępstwa od praw Mendla
  • Geny dopełniające się
  • Epistaza i plejotropia
  • Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych
 • Teoria chromosomowa Morgana
  • Mapowanie genów
 • Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
  • Cechy sprzężone z płcią
 • Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
  • Zmienność dziedziczna i niedziedziczna
 • Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
  • Różne rodzaje mutacji
  • Mutageny
 • Analiza rodowodów
 • Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy
  • Ciężkie upośledzenia wrodzone
  • Bloki metaboliczne
 • Biotechnologia tradycyjna
  • Biotechnologia tradycyjna
  • Biotechnologia nowoczesna i inżynieria genetyczna

POCHODZENIE I ZMIENNOŚĆ FORM ŻYCIA

 • Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
  • Teoria samorództwa i jej obalenie
  • oglądy na powstanie życia
 • Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
  • Dowody pośrednie
  • Dowody bezpośrednie
  • Datowanie skamieniałości roślin i zwierząt
 • Mechanizmy ewolucji
  • Losowość i bezkierunkowość mutacji
  • Dobór naturalny i dostosowanie genotypów
  • Selekcja sztuczna
  • Dryf genetyczny
 • Prawo Hardy'ego-Weinberga
  • Preadaptacje
 • Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
  • Radiacja adaptatywna
 • Etapy rozwoju życia na Ziemi
  • Tabela stratygraficzna
 • Antropogeneza
  • Różnice i podobieństwa między człowiekiem i małpami człekokształtnymi
  • Afryka kolebką ludzkości: formy przedludzkie i praludzkie

Indeks pojęć

kategoria: repetytorium maturzysty
kod: RLB
ISBN: 978-83-7517-546-2
rok wydania: 2024
autor: Maciej Mikołajczyk, Jolanta Zygmunt
liczba stron: 444
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 622 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 34,00 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 23,96 zł
Lalka
Bolesław Prus
cena z rabatem: 51,96 zł
Repetytorium maturzysty - chemia
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski
cena z rabatem: 27,92 zł

Zobacz też ...