szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
start » egzaminy/matura » matura » repetytorium maturzysty - 2021 » Repetytorium maturzysty - fizyka - 2021

Repetytorium maturzysty - fizyka - 2021

ocena klientów (3 opinie):
oceń »
szkoła: liceum/technikum
 • materiał także z I klasy
 • wzory, tabele, definicje
 • objaśnienia zadań krok po kroku

pełny opis książki »

cena: 27,95 zł
cena z rabatem 20%: 22,37 zł 
Kup w Twojej
ulubionej księgarni
księgarnia czytampl
kup teraz: 15,48 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia merlin
kup teraz: 17,97 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 149 zł)
księgarnia bonito
kup teraz: 19,57 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia empik
kup teraz: 20,75 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 40 zł)
księgarnia taniaksiazka
kup teraz: 20,96 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 199 zł)
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - fizyka - 2021

opis książki

Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG to książka doskonale trafiająca w oczekiwania maturzystów - zawiera całość materiału koniecznego do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2021) i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które to treści wyróżniono paskiem na marginesie dla łatwego odnalezienia ich.

Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.

Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

kategoria: repetytorium maturzysty - 2021
kod: RLF
ISBN: 978-83-7517-549-3
rok wydania: 2021
autor: Elżbieta Senderska
liczba stron: 352
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 492 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zemsta
Aleksander Fredro
cena z 20% rabatem: 5,04 zł
W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
cena z 20% rabatem: 7,76 zł
Rok 1984
George Orwell
cena z 20% rabatem: 7,98 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka - 2021
cena z 20% rabatem: 22,37 zł
Repetytorium maturzysty - język polski - 2021
cena z 20% rabatem: 22,37 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski - 2021
cena z 20% rabatem: 22,37 zł

Zobacz też ...

spis treści

WSTĘP

FIZYKA ATOMOWA

 • Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe
 • Założenia kwantowego modelu światła
 • Foton i jego energia
 • Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  • Zasada działania fotokomórki
 • Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy
  • Mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego
 • Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek

FIZYKA JĄDROWA

 • Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron
  • Ustalenie składu jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
 • Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania
 • Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ
  • Rozpady alfa, beta, pojęcie jądra stabilnego i niestabilnego
  • Promieniowanie α, β
  • Promieniowanie γ
  • Cechy promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne
  • Rozpad izotopu promieniotwórczego - czas połowicznego rozpadu
  • Metoda datowania węglem 14C
 • Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie
  • Wykrywanie promieniowania jonizującego
  • Wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy żywe
  • Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej
  • Reakcja rozszczepienia uranu 235U zachodząca w wyniku pochłonięcia neutronu, warunki zajścia reakcji łańcuchowej
 • Działanie elektrowni atomowej
 • Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
 • Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach
 • Bomba atomowa i bomba wodorowa

RUCH PUNKTU MATERIALNEGO

 • Wielkości wektorowe, skalarne
  • Działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe)
  • Dodawanie (składanie) wektorów
  • Odejmowanie wektorów
  • Rozkładanie wektora na składowe
  • Iloczyn wektora przez liczbę
  • Iloczyn skalarny wektorów
  • Iloczyn wektorowy wektorów
 • Opis ruchu w różnych układach odniesienia
  • Prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej
  • Związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym
  • Rysowanie i interpretacja wykresów zależności parametrów ruchu od czasu
  • Obliczanie parametrów ruchu podczas swobodnego spadku
 • Rzut pionowy
 • Swobodny ruch ciał
  • Pierwsza zasada dynamiki Newtona
  • Ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
  • Trzecia zasada dynamiki Newtona w opisie zachowania się ciał
 • Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste
 • Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych
 • Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał
  • Tarcie statyczne i kinetyczne
 • Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych
 • Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe
 • Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego

MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

 • Pojęcia: punkt materialny i bryła sztywna, granice ich stosowalności
 • Masa i moment bezwładności
 • Obliczanie momentu sił
 • Równowaga sił i momentów sił
 • Wyznaczanie położenia środka masy
 • Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe)
  • Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej pod wpływem momentu sił
 • Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu
 • Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii

ENERGIA MECHANICZNA

 • Praca siły na danej drodze
 • Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym
 • Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu
  • Zastosowanie zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych
 • Moc i sprawność urządzeń

GRAWITACJA

 • Prawo powszechnego ciążenia
  • Siła oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi
  • Wartość, kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego
  • Kierunek i zwrot wektora natężenia
 • Zasada superpozycji pól
 • Linie pola grawitacyjnego
  • Pole jednorodne i pole centralne
  • Związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem
  • Związek energii potencjalnej grawitacji z pracą lub zmianą energii kinetycznej
  • Obliczanie okresu ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi
 • Pierwsza i druga prędkość kosmiczna
 • III prawo Keplera dla orbit kołowych
 • Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity

TERMODYNAMIKA

 • Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu
  • Opis przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej
 • Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek
 • Przekaz energii w formie pracy oraz przekaz energii w formie ciepła
  • Pierwsza zasada termodynamiki
 • Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach
  • Praca w przemianie izobarycznej
  • Pojęcie ciepła molowego w przemianach gazowych
 • Druga zasada termodynamiki
  • Interpretacja drugiej zasady termodynamiki
 • Wrzenie i parowanie powierzchniowe
  • Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy
  • Punkt potrójny wody
  • Pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego

RUCH HARMONICZNY I FALE MECHANICZNE

 • Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych)
 • Energia potencjalna sprężystości
  • Okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
  • Okres drgań masy na sprężynie
  • Interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym
  • Drgania wymuszone
 • Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach
 • Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu
 • Zastosowanie w obliczeniach związków między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością
 • Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego
 • Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa
 • Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie
 • Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora

POLE ELEKTRYCZNE

 • Prawo Coulomba
 • Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego
  • Pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego
  • Graficzna prezentacja pola elektrostatycznego za pomocą linii pola
 • Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami
  • Pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora
  • Pojemność zastępcza
  • Praca potrzebna do naładowania kondensatora
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym
  • Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
  • Wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku; piorunochron i klatka Faradaya

PRĄD STAŁY

 • Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego
 • Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych
  • Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika podlegającego prawu Ohma
 • Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych
 • Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle
 • Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze
 • Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników

MAGNETYZM, INDUKCJA MAGNETYCZNA

 • Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
  • Wyznaczanie wektora indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym
 • Substancje magnetyczne
  • Zastosowanie materiałów ferromagnetycznych
 • Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Zasada działania silnika elektrycznego
 • Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
 • Indukcja elektromagnetyczna
  • Obliczanie siły elektromotorycznej powstającej w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej
  • Zastosowanie reguły Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego
 • Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora
 • Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)
 • Samoindukcja
 • Działanie diody jako prostownika

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPTYKA

 • Widmo fal elektromagnetycznych
  • Źródła fal w poszczególnych zakresach i ich zastosowanie
 • Wyznaczanie prędkości światła
  • Doświadczenie Younga
  • Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej
 • Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator
 • Prawa odbicia i załamania fal
  • Wyznaczenie biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków
  • Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyznaczanie kąta granicznego
 • Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających
  • Równanie soczewki, wyznaczanie położenia i powiększenia otrzymanych obrazów

INDEKS POJĘĆ

Opinie czytelników

 • Progres
  Posiadam także wydanie z 2014 i z całym sercem musze powiedzieć ze publikacja z 2015 to wielki skok do przodu dodatkowo można kupić ja za grosze . Porównując konkurencje Greg cenowo bije wszystkich a mateial na najwyższym poziomie. Mogę pokusić sie o stwierdzenie ze najlepszy repetytorium na rynku !!!
  Ubolewam że nie została wydana w tamtym roku ale warto bylo czekac !!! Polecam w 100%
  Maturzysta po raz drugi
 • Świetna sprawa!
  Książka do fizyki w porównaniu ze starą edycją jest o niebo lepsza! dokładniej rozwiązane zadania i przejrzyście wytłumaczona teoria pozwalają na pełniejsze zrozumienie poszczególnych zagadnień. Czkamy na chemię... :)
  dawido192
 • rewelacja
  Gdyby wszyscy nauczyciele w tak przystępny sposób tłumaczyli zadania jak zrobiła to autorka książki nauka byłaby przyjemnością.
  joanna