bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » lektury » z opracowaniem (czarno-białe) » miękka oprawa » Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu

*wydanie z opracowaniem i streszczeniem*

szkoła: liceum/technikum

pełny opis książki »

cena: 19,89 zł
cena z rabatem: 15,91 zł 
zobacz inne:

Pełny opis książki: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu

opis lektury

Wydanie Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.

Święty Franciszek żył w XII wieku i choć z dzisiejszej perspektywy czasy te wydają się bardzo odległe, świadectwo, jakie przekazuje poprzez swoje życie, jest wciąż aktualne.

Ten zbiór opowiadań przedstawia życie świętego i jego uczniów, przekazując idee franciszkanizmu: miłości, życia w ubóstwie, niesienie pomocy innym, pochwały świata i radości.

Franciszek w swoim życiu wracał do słów Chrystusa: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. Warto zapoznać się z życiem świętego Franciszka i spróbować czerpać radość z życia, świata i tego, co niesie los.

spis treści

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu

 • Tu zaczyna się Pochwała Stworzenia, którą śpiewał święty Franciszek, gdy leżał chory u świętego Damiana
  Zaczynają się Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
  • Rozdział 1
   • W imię Jezusa Chrystusa, naszego ukrzyżowanego Zbawiciela, i jego Matki, Dziewicy Maryi. W tej książce zawarto pewne kwiatki, to jest cuda i pobożne przykłady chwalebnego sługi Chrystusa, świętego Franciszka, i niektórych spośród jego świętych towarzyszy. Na chwałę i cześć Jezusa Chrystusa, amen
  • Rozdział 2
   • O bracie Bernardzie z Quintavalle, pierwszym towarzyszu świętego Franciszka
  • Rozdział 3
   • Jak święty Franciszek, gdy pozwolił sobie na myśl przeciwko bratu Bernardowi, nakazał mu, aby trzykrotnie postawił stopę na jego szyi i ustach
  • Rozdział 4
   • Jak anioł Boży zadał pytanie bratu Eliaszowi, gwardianowi klasztoru w Val di Spoleto i jak, gdy ten odpowiedział mu dumnie, odszedł do Świętego Jakuba, gdzie spotkał brata Bernarda i opowiedział mu, co się wydarzyło
  • Rozdział 5
   • Jak święty brat Bernard z Asyżu został posłany przez świętego Franciszka do Bolonii i jak założył tam klasztor
  • Rozdział 6
   • Jak święty Franciszek przed śmiercią pobłogosławił świętego brata Bernarda i uczynił go wikariuszem Zakonu
  • Rozdział 7
   • Jak święty Franciszek spędził Wielki Post na wyspie na jeziorze w pobliżu Perugii, gdzie pościł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, jedząc nie więcej niż pół chleba
  • Rozdział 8
   • Jak święty Franciszek, wędrując pewnego dnia z bratem Leonem, wyjaśnił mu, co to jest radość doskonała
  • Rozdział 9
   • Jak święty Franciszek uczył brata Leona, jak ma odpowiadać, i jak tamten odpowiadał zawsze co innego, niż chciał święty Franciszek
  • Rozdział 10
   • Jak brat Masseo powiedział świętemu Franciszkowi, niby w żartach, że świat za nim chodzi, i jak święty Franciszek odpowiedział, że tak jest istotnie, ku zawstydzeniu świata i z łaski Boga
  • Rozdział 11
   • Jak święty Franciszek kazał bratu Masseo kręcić się w kółko, a potem iść do Sieny
  • Rozdział 12
   • Jak święty Franciszek przydzielił bratu Masseo urząd furtiana, jałmużnika i kucharza i jak, na prośbę innych braci, zdjął z niego te obowiązki
  • Rozdział 13
   • Jak święty Franciszek i brat Masseo umieścili na kamieniu przy źródle chleb, który wyżebrali, i jak święty Franciszek wysławiał cnotę świętego ubóstwa, prosząc świętych Piotra i Pawła, aby pomogli mu bardziej ją miłować, i jak ukazali mu się święty Piotr i Paweł
  • Rozdział 14
   • Jak Pan objawił się świętemu Franciszkowi i jego braciom, kiedy do nich przemawiał
  • Rozdział 15
   • Jak święta Klara jadła ze świętym Franciszkiem i jego towarzyszami u Maryi Panny Anielskiej
  • Rozdział 16
   • Jak święty Franciszek usłyszał od świętej Klary i świętego brata Sylwestra, że powinien głosić kazania i nawrócić wielu na wiarę. Jak założył Trzeci Zakon, kazał do ptaków i uciszył jaskółki
  • Rozdział 17
   • Jak dziecko, które wstąpiło do Zakonu, pewnej nocy ujrzało świętego Franciszka w modlitwie, a także Zbawiciela, Dziewicę Maryję i wielu innych świętych, którzy z nim rozmawiali
  • Rozdział 18
   • O cudownej kapitule, jaką święty Franciszek urządził u Maryi Panny Anielskiej, na którą przybyło więcej niż pięć tysięcy braci
  • Rozdział 19
   • Jak winnica księdza z Rieti, w którego domu przebywał święty Franciszek, została zadeptana przez wielkie rzeszy tych, którzy przybyli, aby go zobaczyć i jak mimo to wydała więcej owoców niż zwykle, zgodnie z obietnicą świętego Franciszka; i jak Pan wyjawił świętemu, że czeka go niebo, kiedy opuści ten świat
  • Rozdział 20
   • O pięknej wizji, jakiej doświadczył młodzieniec, który nienawidził habitu tak bardzo, że zamierzał opuścić Zakon
  • Rozdział 21
   • O niezwykłym cudzie świętego Franciszka, jakim było oswojenie wilka z Gubbio
  • Rozdział 22
   • Jak święty Franciszek oswoił dzikie gołębice
  • Rozdział 23
   • Jak święty Franciszek wyzwolił brata, który, będąc w grzechu, popadł w moc diabelską
  • Rozdział 24
   • Jak święty Franciszek nawrócił sułtana Babilonu
  • Rozdział 25
   • Jak święty Franciszek cudownie uleczył na ciele i duszy trędowatego i co jego dusza powiedziała mu, ulatując do nieba
  • Rozdział 26
   • Jak święty Franciszek nawrócił pewnych zbójców, którzy wstąpili do Zakonu, i o cudownej wizji, jakiej dostąpił jeden z nich, gdy prowadził święte życie w Zakonie
  • Rozdział 27
   • Jak w Bolonii święty Franciszek nawrócił dwóch żaków, którzy wstąpili do Zakonu, i jak uwolnił jednego z nich od wielkiej pokusy
  • Rozdział 28
   • O tym, jak brat Bernard wpadł w ekstazę i jak od jutrzni do nony trwał w zachwyceniu
  • Rozdział 29
   • Jak diabeł często ukazywał się bratu Rufinowi w postaci Ukrzyżowanego, mówiąc mu, że całe dobro, jakie zdziałał, na nic się nie przyda, skoro nie należy do wybranych przez Boga i jak gdy zostało to objawione świętemu Franciszkowi, ten ukazał bratu Rufinowi błąd, w jaki popadł
  • Rozdział 30
   • O pięknym kazaniu, jakie święty Franciszek i brat Rufin wygłosili w Asyżu
  • Rozdział 31
   • Jak święty Franciszek poznał sekrety sumienia wszystkich swoich braci
  • Rozdział 32
   • Jak brat Masseo otrzymał od Chrystusa cnotę pokory
  • Rozdział 33
   • Jak święta Klara z rozkazu papieża pobłogosławiła chleb leżący na stole i jak na każdym bochenku pojawił się znak krzyża
  • Rozdział 34
   • Jak święty Ludwik, król Francji, poszedł w stroju pielgrzymim odwiedzić świętego brata Idziego
  • Rozdział 35
   • Jak święta Klara w czasie choroby została cudownie przeniesiona w noc Bożego Narodzenia do kościoła świętego Franciszka, gdzie uczestniczyła w nabożeństwie
  • Rozdział 36
   • Jak święty Franciszek wyjaśnił bratu Ikonowi piękną wizję, którą ujrzał
  • Rozdział 37
   • Jak Jezus Chrystus błogosławiony na skutek modlitwy świętego Franciszka, nawrócił bogatego szlachcica, który złożył wielkie ofiary świętemu Franciszkowi, i natchnął go pragnieniem wstąpienia do Zakonu
  • Rozdział 38
   • Jak świętemu Franciszkowi zostało objawione, że brat Eliasz jest potępiony i umrze poza Zakonem i jak na prośbę wspomnianego brata modlił się za niego do Chrystusa i jego modlitwa została wysłuchana
  • Rozdział 39
   • O cudownym kazaniu, jakie święty Antoni z Padwy, Brat Mniejszy, wygłosił na konsystorzu
  • Rozdział 40
   • O cudzie, jaki Bóg zdziałał, kiedy święty Antoni był w Rimini i głosił kazanie do ryb morskich
  • Rozdział 41
   • Jak czcigodny brat Szymon uwolnił pewnego brata od wielkiej pokusy, z powodu której ów chciał opuścić Zakon
  • Rozdział 42
   • O cudach, jakie Pan uczynił poprzez brata Piotra z Monticello i brata Konrada z Offidy. Jak brat Bentivoglio przeniósł trędowatego piętnaście mil w bardzo krótkim czasie, jak święty Michał przemówił do innego brata i jak Dziewica Maryja ukazała się bratu Konradowi i położyła Syna w jego ramionach
  • Rozdział 43
   • Jak brat Konrad z Offidy nawrócił pewnego brata, który był zawadą dla innych, i jak po śmierci jego dusza ukazała się bratu Konradowi, prosząc, aby się za nią modlił, i jak dzięki jego modlitwom rzeczony brat został uwolniony od wielkich cierpień w czyśćcu
  • Rozdział 44
   • Jak Matka Chrystusa i święty Jan Ewangelista ukazali się bratu Konradowi i powiedzieli, kto bardziej cierpiał podczas Męki Pańskiej
  • Rozdział 45
   • O nawróceniu, życiu, cudach i śmierci świętego brata Jana delia Penna
  • Rozdział 46
   • Jak brat Pacyfik podczas modlitwy ujrzał duszę brata Umilę, swojego rodzonego brata, idącą do nieba
  • Rozdział 47
   • O świętym bracie, któremu Matka Chrystusa ukazała się, kiedy był chory i przyniosła mu trzy słoiki uzdrawiającej maści
  • Rozdział 48
   • Jak brat Jakub z Massy zobaczył w widzeniu wszystkich Braci Mniejszych na świecie w kształcie drzewa i jak poznał wszystkie ich cnoty, zasługi i występki
  • Rozdział 49
   • Jak Chrystus ukazał się bratu Janowi z Alwerni
  • Rozdział 50
   • Jak brat Jan z Alwerni, odprawiając mszę w Święto Zmarłych, ujrzał wiele dusz wyzwolonych z czyśćca
  • Rozdział 51
   • O świętym bracie Jakubie z Fallerone i o tym jak po swojej śmierci pokazał się bratu Janowi z Alwerni
  • Rozdział 52
   • O wizji brata Jana z Alwerni, poprzez którą zapoznał się z porządkiem Świętej Trójcy
  • Rozdział 53
   • Jak odprawiając mszę brat Jan z Alwerni padł na ziemię jak martwy
 • Rozważania o świętych i czcigodnych stygmatach świętego Franciszka
  • Pierwsze rozważanie świętych stygmatów
  • Drugie rozważanie świętych stygmatów
  • Trzecie rozważanie świętych stygmatów
  • Czwarte rozważanie świętych stygmatów
  • Jak Hieronim, który z początku nie wierzył, oglądał i dotykał przeświętych stygmatów świętego Franciszka
  • O dniu i roku śmierci świętego Franciszka
  • O kanonizacji świętego Franciszka
  • Piąte i ostatnie rozważanie świętych stygmatów
  • Rozdział 54
   • Jak święty brat, przeczytawszy w legendzie świętego Franciszka o tajemniczych słowach, wypowiedzianych do niego przez serafina, modlił się pobożnie, aby święty Franciszek mu je objawił
  • Rozdział 55
   • Jak święty Franciszek ukazał się po swojej śmierci bratu Janowi z Alwerni, kiedy ten się modlił
  • Rozdział 56
   • Jak pewien święty brat ujrzał w cudownym widzeniu swojego zmarłego towarzysza
  • Rozdział 57
   • Jak pewien szlachetny rycerz, czciciel świętego Franciszka, dowiedział się o jego śmierci i o świętych stygmatach
  • Rozdział 58
   • Jak papież Grzegorz IX, który wątpił w stygmaty świętego Franciszka, przekonał się o ich prawdziwości
 • Zaczyna się żywot brata Jałowca
  • Rozdział 1
   • Jak brat Jałowiec odciął nogę świni, aby dać ją choremu bratu
  • Rozdział 2
   • Przykład wielkiej mocy brata Jałowca przeciwko diabłu
  • Rozdział 3
   • Jak z powodu podstępu diabelskiego brat Jałowiec został skazany na szubienicę
  • Rozdział 4
   • Jak brat Jałowiec dla miłości Boga oddawał biednym wszystko, co miał
  • Rozdział 5
   • Jak brat Jałowiec zdjął dzwonki z ołtarza i oddał je dla miłości Boga
  • Rozdział 6
   • Jak brat Jałowiec milczał przez sześć miesięcy
  • Rozdział 7
   • Środek brata Jałowca przeciw pokusom ciała
  • Rozdział 8
   • Jak brat Jałowiec dla miłości Boga uczynił się godnym pogardy
  • Rozdział 9
   • Jak brat Jałowiec bawił się w huśtawkę, aby nim pogardzano
  • Rozdział 10
   • Jak pewnego razu brat Jałowiec ugotował dla braci tyle, żeby starczyło na dwa tygodnie
  • Rozdział 11
   • Jak brat Jałowiec pewnego dnia poszedł do Asyżu dla własnego upokorzenia
  • Rozdział 12
   • Jak brat Jałowiec wpadł w ekstazę podczas mszy
  • Rozdział 13
   • O smutku, jaki brat Jałowiec czuł po stracie swojego towarzysza, brata Amazialbene
  • Rozdział 14
   • O ręce, którą brat Jałowiec ujrzał w powietrzu
 • Zaczyna się życie błogosławionego brata Idziego, towarzysza świętego Franciszka
  • Rozdział 1
   • Jak brat Idzi razem z trzema towarzyszami został przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych
  • Rozdział 2
   • Jak brat Idzi poszedł do świętego Jakuba Większego
  • Rozdział 3
   • Jak żył brat Idzi pielgrzymując do Grobu Świętego
  • Rozdział 4
   • Jak brat Idzi chwalił posłuszeństwo bardziej niż modlitwę
  • Rozdział 5
   • Jak brat Idzi utrzymywał się z pracy rąk
  • Rozdział 6
   • Jak brat Idzi dostąpił cudownej pomocy, kiedy z powodu wielkiej śnieżycy nie mógł wyjść z kościoła
  • Rozdział 7
   • O dniu śmierci świętego brata Idziego
  • Rozdział 8
   • Jak pewien święty człowiek w czasie modlitwy zobaczył duszę brata Idziego przechodzącą do życia wiecznego
  • Rozdział 9
   • Jak dzięki zasługom brata Idziego dusza pewnego brata z Zakonu Kaznodziejskiego została uwolniona od cierpień w czyśćcu
  • Rozdział 10
   • Jak Bóg udzielił szczególnych łask bratu Idziemu, i o roku jego śmierci
 • Zaczynają się pouczenia i ważne powiedzenia brata Idziego
  • Rozdział 1
   • O występkach i cnotach
  • Rozdział 2
   • O wierze
  • Rozdział 3
   • O świętej pokorze
  • Rozdział 4
   • O świętej bojaźni Bożej
  • Rozdział 5
   • O świętej cierpliwości
  • Rozdział 6
   • O lenistwie
  • Rozdział 7
   • O pogardzie rzeczy doczesnych
  • Rozdział 8
   • O świętej czystości
  • Rozdział 9
   • O pokusach
  • Rozdział 10
   • O świętej pokucie
  • Rozdział 11
   • O świętej modlitwie
  • Rozdział 12
   • O świętej duchowej roztropności
  • Rozdział 13
   • O wiedzy użytecznej i bezużytecznej
  • Rozdział 14
   • O mowie złej i dobrej
  • Rozdział 15
   • O świętej wytrwałości
  • Rozdział 16
   • O prawdziwie religijnym życiu w zakonie
  • Rozdział 17
   • O świętym posłuszeństwie
  • Rozdział 18
   • O pamięci śmierci

Opracowanie

 • Biografia Św. Franciszka
 • Kwiatki św. Franciszka... na tle epoki średniowiecza
  • Charakterystyka epoki
  • Charakter średniowiecznej sztuki
  • Literatura hagiograficzna
  • Średniowieczne wzorce osobowe
  • Ruchy reformacyjne w Kościele w XII i XIII wieku
  • Rola św. Franciszka w procesie uzdrowienia Kościoła
 • Okoliczności i geneza powstania utworu
 • Tytuł
 • Czas i miejsce akcji
 • Plan wydarzeń
 • Treść
 • Kompozycja utworu
 • Bohaterowie
 • Franciszek - wzorzec świętego
 • Idea franciszkanizmu zawarta w Kwiatkach...
  • Miłość
  • Ubóstwo
  • Służba innym
  • Radość
 • Cytaty, które mogą się przydać
 • Indeks komentarzy do tekstu
kategoria: lektury z opracowaniem - miękka oprawa
kod: LKS
ISBN: 978-83-7327-781-6
rok wydania: 2020
liczba stron: 168
typ oprawy: oprawa miękka
format: 145 x 205 mm
waga: 195 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Odprawa posłów greckich
Jan Kochanowski
cena z rabatem: 4,40 zł
Iliada
Homer
cena z rabatem: 19,96 zł
Boska Komedia
Dante Alighieri
cena z rabatem: 31,92 zł
Skąpiec
Molier
cena z rabatem: 10,38 zł
Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
cena z rabatem: 11,96 zł
Makbet
William Szekspir
cena z rabatem: 10,38 zł
Lektury z opracowaniem Wydawnictwa GREG