bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » regulamin

regulamin zakupów

Sklep internetowy, działający pod adresem www.greg.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo GREG Spółkę z o.o.
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006550, nr NIP 678-28-21-670, nr Regon 350884338,
z siedzibą w Krakowie przy ul. Klasztornej 2B

Wersja skrócona regulaminu zakupów

 1. Przy zamówieniach na kwotę minimum 150 zł udzielamy 20% rabatu.
 2. Przy zamówieniach na kwotę minimum 150 zł (po uwzględnieniu rabatów) nie pobieramy opłaty za przesyłkę (wynoszącej 19 zł).
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnego adresu i numeru telefonu, pod który zostaną wysłane książki. W przypadku ich braku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Zamówione książki wysyłamy zwykle w ciągu 3-4 dni roboczych.
 5. Płatność za książki następuje przy odbiorze (za pobraniem) lub elektronicznie (z góry). Wydawnictwo może jednak w uzasadnionych przypadkach (np. wysoka wartość zamówienia) poprosić o płatność z góry na wskazane konto bankowe.
 6. Nie wysyłamy książek poza granice Polski.
 7. Książki wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 8. Przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej należy pamiętać, aby w obecności kuriera sprawdzić, czy jej zawartość nie została uszkodzona oraz czy zawartość paczki jest zgodna z zamówieniem. Podstawą reklamacji jest otrzymanie uszkodzonego towaru lub inna jego niezgodność z zamówieniem. Wydawnictwo GREG Sp. z o. o. odpowiada za utratę lub uszkodzenie przesyłki jedynie do momentu jej odbioru przez zamawiającego od firmy kurierskiej. Potwierdzenie odbioru przesyłki bez umieszczenia adnotacji o uszkodzeniu lub niezgodności towaru z zamówieniem oznacza, iż odebrany towar był niewadliwy. Reklamację należy zgłosić do Wydawnictwa GREG Sp. z o.o. niezwłocznie; szybki kontakt telefoniczny znacząco ułatwi wyjaśnienie sytuacji.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie niepogorszonym (wysyłka na adres: ul. Klasztorna 2b, 31-979 Kraków). Wydawnictwo GREG zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu. Koszt odesłania produktu poniesiony przez Klienta nie podlega zwrotowi. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży oraz dodatkowe informacje na temat procedury dostępne są tutaj. Sposób zwrotu towaru każdorazowo powinien być uzgodniony z przedstawicielem księgarni internetowej Greg.pl, a zwracane produkty powinny zostać starannie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pełny tekst regulaminu zakupów

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do zawarcia umów sprzedaży wysyłkowej produktów Wydawnictwa GREG sp. z o.o.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Klienta, w tym wypełnienie formularza i naciśnięcie przycisku "Wyślij zamówienie" (złożenie oferty) oraz przesłania klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo Greg (przyjęcie oferty).
  1. Zamówienia może składać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych adresowych oraz numeru telefonu. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności danych, Wydawnictwo GREG zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
  3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.greg.pl,
  4. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie.
   W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub z niego zrezygnować do momentu jego zrealizowania (przekazania do wysłania zgodnie z dyspozycją Klienta).
   Klient może anulować złożone zamówienie e-mailem pod adresem gosia@greg.pl lub wysylka@greg.pl.
   W przypadku kontaktu z Wydawnictwem Greg w sprawie złożonego zamówienia, Klient powinien znać jego numer (numer zamówienia znajduje się w e-mailu potwierdzającym jego przyjęcie do realizacji).
   Klient do dnia nadania przez Wydawnictwo GREG produktów do wysyłki może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności rezygnacji z produktu, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zasady zwrotu należności Klientowi zostały opisane poniżej w ust. 11.
  7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  8. Klient zobowiązany jest korzystać z witryny www.greg.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  9. Klient zobowiązany jest nie przenosić praw i obowiązków, wynikających z zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej na osoby trzecie.
 3. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest Wydawnictwo Greg Sp. z o.o.
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (wg. życzenia klienta).
 5. Czas realizacji zamówień wynosi zwykle ok. 3-4 dni roboczych (czas realizacji to czas jaki upływa od momentu zwrotnego potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki).
 6. Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (opłata za przesyłkę 19 zł).
 7. Przy zamówieniach na kwotę minimum 150 zł udziela się rabatu wynoszącego 20% od ceny detalicznej (rabat jest naliczany dla każdej pozycji z osobna).
 8. Przy zamówieniach na kwotę minimum 150 zł (po uwzględnieniu rabatów) nie pobiera się opłaty za przesyłkę (wynoszącej 19 zł).
 9. Formy płatności:
  1. za pobraniem - przesyłka dostarczana jest pod wskazany w zamówieniu adres. Opłatę za zamówienie pobiera kurier. Wydawnictwo może jednak w uzasadnionych przypadkach (np. wysoka wartość zamówienia) poprosić o płatność z góry na wskazane konto bankowe;
  2. elektronicznie (przelew, karta) - z góry, przy potwierdzaniu zamówienia;
  3. przelewem odroczonym w terminie 14-dniowym lub 3-miesięcznym (płatność odroczona wyłącznie dla placówek edukacyjnych sektora publicznego - nie dotyczy podmiotów prywatnych).
 10. Nie wysyłamy książek poza granice Polski.
 11. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie niepogorszonym. Wydawnictwo GREG zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu. Koszt odesłania produktu poniesiony przez Klienta nie podlega zwrotowi.
  Zwracane produkty należy odesłać Wydawnictwu GREG wraz z dowodem zakupu. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży oraz dodatkowe informacje na temat procedury dostępne są tutaj. Sposób zwrotu towaru każdorazowo powinien być uzgodniony z przedstawicielem księgarni internetowej Greg.pl, a zwracane produkty powinny zostać starannie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.
  Gwarantujemy zwrot wartości nieuszkodzonych produktów.
  Zwracany produkt należy odesłać na adres: ul. Klasztorna 2b, 31-979 Kraków.
 12. Reklamacje dotyczące wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, będą rozpatrywane po przesłaniu reklamowanego produktu na adres siedziby firmy przesyłką pocztową.
  1. Towar reklamowany Wydawnictwo GREG wymieni na wolny od wad, jeśli nie będzie takiej możliwości, pieniądze zwróci przelewem lub przekazem pocztowym na adres wskazany na zamówieniu.
  2. Wydawnictwo GREG nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 13. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży lektur, ściąg, słowników jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych właściwych ustaw szczególnych.
  1. Niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i w związku z tym wiąże strony Umowy. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy przyznają klientowi, który jest konsumentem, większe uprawnienia, następuje wyłączenie odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcą a konsumentem przy użyciu platformy ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Wydawnictwem GREG podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawnictwa GREG Sp. z o.o.
 14. Książki wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 15. Przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej należy pamiętać, aby w obecności kuriera sprawdzić, czy jej zawartość nie została uszkodzona oraz czy zawartość paczki jest zgodna z zamówieniem. Podstawą reklamacji jest otrzymanie uszkodzonego towaru lub inna jego niezgodność z zamówieniem. Wydawnictwo GREG Sp. z o. o. odpowiada za utratę lub uszkodzenie przesyłki jedynie do momentu jej odbioru przez zamawiającego od firmy kurierskiej. Potwierdzenie odbioru przesyłki bez umieszczenia adnotacji o uszkodzeniu lub niezgodności towaru z zamówieniem oznacza, iż odebrany towar był niewadliwy. Reklamację należy zgłosić do Wydawnictwa GREG Sp. z o.o. niezwłocznie; szybki kontakt telefoniczny znacząco ułatwi wyjaśnienie sytuacji.

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo GREG sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Klasztorna 2b.
 2. Dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, a także historia zamówień dokonanych za pośrednictwem księgarni internetowej www.greg.pl, poprzez e-mail lub telefonicznie (zamówienie przyjmowane jest wtedy przez pracownika Wydawnictwa GREG, który wprowadza zamówienie do systemu komputerowego), przetwarzane są:
  1. w celu realizacji tych zamówień;
  2. w celach analitycznych i statystycznych, w szczególności dotyczących liczby i wartości sprzedanego towaru;
  3. w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów i realizacji roszczeń, reklamacji itp.
  4. w celu marketingu towarów znajdujących się w ofercie Wydawnictwa GREG i informowania na temat aktualnej oferty;
  5. w celu udziału w organizowanych przez Wydawnictwo GREG konkursach;
  6. w celu obsługi rekrutacji.
 3. Dane osobowe gromadzone są w momencie:
  1. rejestracji użytkownika w księgarni www.greg.pl;
  2. składania zamówienia w księgarni www.greg.pl, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie;
  3. zapisania się użytkownika w newsletterze (powiadomienia o nowościach, promocjach i ofercie Wydawnictwa GREG);
  4. w trakcie odwiedzania księgarni internetowej www.greg.pl.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i kontrahentom Wydawnictwa GREG, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2 (np. firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki).
 6. Zgoda użytkownika może być wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych w czasie obowiązywania zgody. Użytkownik może żądać ujawnienia zgromadzonych przez Wydawnictwo GREG dotyczących go danych osobowych, ich korekty lub zmiany w dowolnym momencie.

 

Bony zakupowe do wykorzystania w księgarni internetowej Greg.pl

 1. Bony zakupowe można zakupić za pośrednictwem działu handlowego Wydawnictwa GREG.
 2. Zamawiający określa wartość i czas ważności bonów oraz ich liczbę.
 3. Warunkiem skorzystania z bonu zakupowego jest rejestracja użytkownika w systemie sklepu internetowego Greg.pl oraz aktywacja bonu za pomocą kodu otrzymanego wraz z bonem.
 4. Wykorzystanie bonu możliwe jest jedynie podczas składania zamówienia w detalicznej części sklepu internetowego Greg.pl. W przypadku złożenia zamówienia w dziale dla hurtowni/księgarń/szkół zostaną zastosowane standardowe warunki sprzedaży dla danego typu klienta.
 5. W trakcie składania zamówienia przy użyciu bonu użytkownik musi być zalogowany w księgarni internetowej Greg.pl
 6. W trakcie składania zamówienia użytkownik otrzymuje na bieżąco aktualizowane informacje na temat stanu środków, jakie pozostały mu do dyspozycji.
 7. Środki dostępne do dyspozycji użytkownika w ramach bonu mogą być wykorzystane podczas wielu zamówień. Przy każdym zamówieniu stan środków pozostałych do dyspozycji zostaje pomniejszony o wartość transakcji.
 8. Minimalna wartość pojedynczego zamówienia płatnego za pomocą bonu to 50 zł.
 9. Nie pobieramy opłaty za wysyłkę zamówienia płatnego za pomocą bonu.


Wydawnictwo GREG wyraża zgodę na publikację okładek, rozkładówek oraz opisów książek zamieszczonych w księgarni internetowej www.greg.pl w celach promocyjnych, marketingowych czy związanych z popularyzacją literatury (np. w katalogach handlowych, sklepach internetowych, elektronicznych katalogach bibliotecznych itp.). Zgoda udzielana jest bezpłatnie na czas nieokreślony, nie wymaga każdorazowego zatwierdzenia ze strony Wydawnictwa. Materiały do pobrania umieszczone są na stronie http://pliki.greg.pl/materialy/