bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » opracowania » geografia » Kompendium - geografia - liceum/technikum

Kompendium - geografia - liceum/technikum

szkoła: liceum/technikum
 • geografia świata i Polski
 • mapy, tabele, rysunki i zadania
 • wszystkie wiadomości w jednej książce

pełny opis książki »

cena: 49,90 zł
cena z rabatem: 39,92 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Podobne książki

Pełny opis książki: Kompendium - geografia - liceum/technikum

opis książki

Nowość! Kompletny zestaw wiadomości z geografii

Kompendium - geografia to kompletny zestaw najważniejszych wiadomości geograficznych wzbogacony o ciekawostki oraz dodatkowe, bardzo przydatne treści umieszczone pod kodami QR. Cały materiał został logicznie podzielony i umieszczony w sześciu głównych działach: Ziemia we Wszechświecie, Warstwy planety Ziemia, Geografia świata - warunki naturalne, Geografia świata - działalność człowieka, Geografia Polski - warunki naturalne, Geografia Polski - działalność człowieka.

Obraz Ziemi i wpływ działalności człowieka na planetę

W środku znajdziesz ogólną wiedzę geograficzną ujętą w przejrzysty i pomysłowy układ treści, ciekawe ilustracje i zdjęcia, liczne infografiki, mapy, wykresy. Wszystko to w nowoczesnym opracowaniu graficznym. Kompendium przedstawia kompletny obraz Ziemi - jej środowiska przyrodniczego oraz wpływu działalności człowieka na naszą planetę.

Cała wiedza w jednym kompendium

Kompendium powstało z myślą o przyszłych i obecnych uczniach szkół ponadpodstawowych, szczególnie tych, których interesuje geografia i z tym przedmiotem wiążą swoje najbliższe plany edukacyjne - aby w jednej książce mogli z łatwością znaleźć podstawowe informacje, dane, wskaźniki, pojęcia i fakty geograficzne. Geografia jest fascynującą nauką, dlatego polecamy nasze Kompendium wszystkim, którzy lubią tę dziedzinę nauki.

Idealne na nagrody dla uczniów

Najnowsze Kompendium - geografia jest idealną propozycją na nagrody dla uczniów kończących szkołę podstawową. To także trafiony prezent dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej w klasach, w których geografia jest realizowana na poziomie rozszerzonym. To książka, która stanie się inspiracją i zachętą do utrwalania i poszerzania wiedzy geograficznej!

spis treści

 • Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Ziemia we wszechświecie

 • GEOGRAFIA I ASTRONOMIA
  • Budowa Układu Słonecznego
  • Słońce i Księżyc
  • Kształt i rozmiar Ziemi
  • Ruch obrotowy Ziemi
  • Ruch obiegowy Ziemi
  • Współrzędne geograficzne

ROZDZIAŁ 2. Warstwy planety Ziemia

 • ATMOSFERA
  • Budowa i skład chemiczny atmosfery
  • Zróżnicowanie klimatu na Ziemi
  • Temperatura powietrza
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Cyrkulacja planetarna
  • Wybrane wiatry na kuli ziemskiej
  • Wilgotność powietrza. Opady na kuli ziemskiej
  • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
  • Strefy klimatyczne Ziemi
 • HYDROSFERA
  • Zasoby wodne Ziemi
  • Krążenie wody w przyrodzie
  • Oceany i morza
  • Ruchy wody morskiej
  • Sieć rzeczna na Ziemi
  • Typy jezior na Ziemi
  • Lodowce i lądolody
  • Wody podziemne
 • LITOSFERA
  • Budowa wnętrza Ziemi
  • Teoria tektoniki płyt litosfery
  • Najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi
  • Struktury geologiczne
  • Typy skał
  • Wewnętrzne procesy geologiczne
  • Zewnętrzne procesy geologiczne
  • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
 • PEDOSFERA
  • Budowa gleby
  • Typy gleb na Ziemi
 • BIOSFERA
  • Strefy roślinne na Ziemi

ROZDZIAŁ 3. Geografia świata - warunki naturalne

 • WARUNKI NATURALNE NA KULI ZIEMSKIEJ
  • Powierzchnia kontynentów i oceanów
  • Największe wyspy świata
  • Najwyższe szczyty górskie świata
  • Najdłuższe rzeki świata
  • Największe jeziora świata

ROZDZIAŁ 4. Geografia świata - działalność człowieka

 • LUDNOŚĆ NA ŚWIECIE
  • Liczba ludności na świecie
  • Rozmieszczenie ludności na świecie
  • Gęstość zaludnienia na świecie
  • Struktura demograficzna ludności na świecie
  • Cykl demograficzny
  • Migracje ludności
  • Największe miasta świata
 • GOSPODARKA NA ŚWIECIE
  • Gospodarka na świecie - uwarunkowania przyrodnicze
  • Handel międzynarodowy
  • Gospodarka oparta na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne
  • Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie
  • Kraje wysoko rozwinięte
  • Kraje słabo rozwinięte
 • ROLNICTWO NA ŚWIECIE
  • Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rolnictwa na świecie
  • Systemy uprawy roli na świecie
  • Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne. GMO
  • Struktura użytkowania ziemi
  • Główne uprawy na świecie
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Główne regiony rolnicze na świecie
  • Leśnictwo na świecie
  • Rybołówstwo na świecie
 • PRZEMYSŁ NA ŚWIECIE
  • Surowce energetyczne na świecie
  • Struktura produkcji i zużycia energii na świecie
  • Podział i rola przemysłu w gospodarce
  • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanej technologii
  • Obszary koncentracji przemysłu na świecie
  • Przemysł przetwórczy na świecie
  • Budownictwo na świecie
  • Usługi w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  • Transport na świecie
  • Usługi finansowe
  • Usługi edukacyjne. Prace badawczo-rozwojowe na świecie
  • Turystyka na świecie
 • WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
  • Konflikty w relacji człowiek - środowisko przyrodnicze
  • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
  • Działania proekologiczne w różnych sektorach gospodarki
 • GEOZAGROŻENIA
  • Zagrożenia meteorologiczne i klimatyczne
  • Zmiany klimatu na Ziemi
  • Zagrożenia hydrologiczne

ROZDZIAŁ 5. Geografia Polski - warunki naturalne

 • WARUNKI NATURALNE W POLSCE
  • Położenie Polski w Europie
  • Terytorium i granice Polski
  • Podział administracyjny Polski
  • Budowa geologiczna Polski
  • Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
  • Surowce mineralne w Polsce
  • Ukształtowanie powierzchni Polski
  • Łańcuchy górskie - pasma górskie - najwyższe szczyty
  • Klimat w Polsce
  • Rzeki w Polsce
  • Najdłuższe i najgłębsze jeziora w Polsce
  • Wody podziemne
  • Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego
  • Krainy fizycznogeograficzne Polski

ROZDZIAŁ 6. Geografia Polski - działalność człowieka

 • LUDNOŚĆ W POLSCE
  • Liczba ludności w Polsce
  • Gęstość zaludnienia
  • Struktura demograficzna ludności Polski
  • Migracje wewnętrzne i zewnętrzne Polaków
  • Urbanizacja w Polsce
  • Semiurbanizacja i depopulacja wsi
 • ROLNICTWO W POLSCE
  • Przyrodnicze czynniki rozwoju polskiego rolnictwa
  • Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju polskiego rolnictwa
  • Rośliny uprawne w Polsce
  • Uprawa warzyw i owoców w Polsce
  • Chów zwierząt w Polsce
  • Rolnictwo polskie na tle krajów Unii Europejskiej
  • Rolnictwo ekologiczne w Polsce
  • Leśnictwo w Polsce
  • Rybołówstwo w Polsce
 • PRZEMYSŁ W POLSCE
  • Surowce energetyczne w Polsce
  • Struktura produkcji energii w Polsce
  • Przemysł przetwórczy w Polsce
  • Sieć transportowa w Polsce
  • Handel zagraniczny Polski
  • Atrakcje turystyczne Polski
  • Dziedzictwo kulturowe Polski
  • Zróżnicowanie krajobrazowe Polski
  • Formy ochrony w Polsce
kategoria: geografia
kod: KOLG
ISBN: 978-83-8186-131-1
rok wydania: 2024
autor: Zespół Autorów i Redaktorów Wydawnictwa GREG
liczba stron: 316
typ oprawy: oprawa twarda
format: 210 x 295 mm
waga: 924 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...