bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » opracowania » język polski » pozostałe » Gramatyka

Gramatyka

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • wszystkie wymagane wiadomości
 • zgodne z nową podstawą programową
 • dokładne wskazówki teoretyczne
 • przykłady i ćwiczenia

pełny opis książki »

cena: 17,98 zł
cena z rabatem: 14,39 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce
Książkę kupisz w pakiecie:
Paka dla czwartaka + WOREK gratis

Paka dla czwartaka + WOREK gratis

Zobacz wewnątrz

Podobne książki

Pełny opis książki: Gramatyka

opis książki

Wydawnictwo GREG przedstawia poręczną pomoc w nauce języka polskiego! Gramatyka to książka zawierająca zestaw wiadomości dotyczących fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni - wszystkie informacje wymagane w podstawie programowej.

Treści przedstawione są prostym, przystępnym językiem, zilustrowane licznymi przykładami. Nowoczesny i przejrzysty układ pomaga zapamiętać najważniejsze wiadomości. Zagadnienia opatrzono ćwiczeniami, które pozwalają lepiej zrozumieć materiał i nauczyć się stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Prezentujemy zaktualizowane wydanie książki, w pięknej, nowoczesnej okładce, która ucieszy oko nawet najbardziej wymagających czytelników!

spis treści

Fonetyka - nauka o głoskach

 • Co to jest fonetyka?
 • Jak powstaje głos?
 • Głoska a litera
 • Klasyfikacja spółgłosek
 • Klasyfikacja samogłosek
 • Upodobnienia
 • Wymowa krakowsko-poznańska
 • Wymowa warszawska
 • Akcent wyrazowy
 • Akcent zdaniowy
 • Błyskawiczna powtórka

Słowotwórstwo - nauka o tworzeniu słów

 • Budowa i znaczenie wyrazów
 • Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
 • Rodzina wyrazów
 • Wyrazy podstawowe i pochodne
 • Budowa definicji słowotwórczej
 • Podstawa słowotwórcza i formant
 • Oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe w obrębie podstawy słowotwórczej
 • Rodzaje formantów
 • Funkcje formantów słowotwórczych
 • Kategoria a typ słowotwórczy
 • Produktywny i nieproduktywny typ słowotwórczy
 • Podstawowe kategorie rzeczowników pochodnych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
 • Tworzenie wyrazów pochodnych bez zmiany ich znaczenia
 • Wyrazy złożone
 • Kłopotliwy łącznik
 • Skrótowce
 • Neologizmy
 • Nazwy własne, osobowe i miejscowe
 • Błyskawiczna powtórka

Fleksja - nauka o częściach mowy

 • Zasady klasyfikacji wyrazów na części mowy
 • Rzeczownik
 • Czasownik
 • Przymiotnik
 • Liczebnik
 • Przysłówek
 • Zaimek
 • Przyimek
 • Spójnik
 • Wykrzyknik
 • Partykuła
 • Błyskawiczna powtórka

Składnia - nauka o zdaniu

 • Jak się porozumiewamy?
 • Podział zdań ze względu na cel wypowiedzi. Zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające, wykrzyknienia
 • Zdanie a równoważnik zdania
 • Zdania rozwinięte i nierozwinięte
 • Zdanie pojedyncze. Części zdania
 • Zdanie złożone z podrzędnymi: podmiotowym, orzecznikowym, dopełnieniowym, okolicznikowym, przydawkowym
 • Zdania złożone współrzędnie
 • Szyk zdań składowych w zdaniach złożonych
 • Jaką rolę w zdaniu pełnią poszczególne części mowy
 • Imiesłowowy równoważnik zdania
 • Związki wyrazów w zdaniu
 • Wyrazy poza związkami
 • Mowa zależna i niezależna
 • Błyskawiczna powtórka
kategoria: język polski - pozostałe
kod: GR
ISBN: 978-83-7327-105-0
rok wydania: 2024
autor: Dorota Stopka
liczba stron: 172
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 258 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
cena z rabatem: 35,92 zł
Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
cena z rabatem: 21,53 zł
Balladyna
Juliusz Słowacki
cena z rabatem: 18,36 zł
Jak pisać (rozprawkę, opowiadanie, charakterystykę...)
cena z rabatem: 14,39 zł
Ortografia na 6
cena z rabatem: 9,56 zł
Wielka gramatyka języka angielskiego
cena z rabatem: 10,31 zł

Zobacz też ...