szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
start » tablice » zbiorcze (duże) » Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze,...

Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki (twarda oprawa)

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • wszystkie przedmioty humanistyczne
 • całość materiału w jednej książce
 • zestawienia, tabele, definicje
 • zgodne z najnowszą podstawą programową
 • polecane przez najlepszych nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 25,10 zł
chwilowo niedostępna
lub
Zobacz, gdzie kupić
NAJTANIEJ >>

powiadom o dostępności
Kup w Twojej
ulubionej księgarni
księgarnia merlin
kup teraz: 17,17 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 149 zł)
księgarnia bonito
kup teraz: 17,57 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
zobacz książki o podobnej tematyce

Podobne książki

Pełny opis książki: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki (twarda oprawa)

opis książki

Tablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, która obejmuje tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych w jednej książce. Informacje z tego zakresu niezbędne są każdemu humaniście - teraz nie ma już potrzeby żmudnego szukania ich w różnych źródłach, gdyż wszystko znajduje się w jednym miejscu i zawsze pod ręką.

Do Tablic dołączono wiadomości z języka angielskiego oraz niemieckiego, gdyż są to dwa języki, których znajomość jest kluczowa we współczesnym świecie i warto umieć się nimi posługiwać.

Odpowiedni dobór treści, właściwe przygotowanie merytoryczne oraz czytelny układ tablic sprawiają, że pozycja ta godna jest polecenia dla uczniów na każdym poziomie szkoły. Książka przyda się podczas nauki w domu, pisania wypracowań, samodzielnego pogłębiania wiedzy, przy powtórkach i nauce do egzaminu czy matury. Polecamy zwłaszcza wydanie w twardej oprawie, które dzięki swej trwałości będzie długo służyć użytkownikowi!

kategoria: tablice zbiorcze (duże)
kod: TKAZH
ISBN: 978-83-7517-279-9
rok wydania: 2017
autor: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz
liczba stron: 488
typ oprawy: oprawa twarda
format: 170 x 240 mm
waga: 1080 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Balladyna
Juliusz Słowacki
cena z 20% rabatem: 11,91 zł
Latarnik
Henryk Sienkiewicz
cena z 20% rabatem: 6,32 zł
Zemsta
Aleksander Fredro
cena z 20% rabatem: 7,92 zł
Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)
cena z 20% rabatem: 20,08 zł
Tablice matematyczne
cena z 20% rabatem: 5,44 zł
Gramatyka
cena z 20% rabatem: 10,28 zł

Zobacz też ...

spis treści

JĘZYK POLSKI

 • HISTORIA LITERATURY
  • Chronologia i periodyzacja
  • Epoki literackie - synteza
  • Twórcy literatury i ich dzieła
  • Prądy filozoficzne
  • Światopogląd, ideologia
  • Przewodnie hasła i postulaty programowe epok
  • Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.
  • Bohater literacki - typy
  • Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki
  • Rodzaje i gatunki literackie
 • CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK
  • Antyk
   • Klasyfikacja mitów
   • Biblia i mitologia - podobieństwa i różnice
   • Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
   • Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii
  • Średniowiecze
   • Zabytki języka polskiego
  • Renesans
   • Kryzys światopoglądowy w Trenach Kochanowskiego
   • Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego
   • Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J Kochanowskiego
   • Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
  • Barok
   • Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej
  • Oświecenie
   • Instytucje polskiego Oświecenia
  • Romantyzm
   • Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego
  • Pozytywizm
   • Rozwój techniki - Pozytywizm: "wiek pary i elektryczności"
   • Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych w epoce Pozytywizmu
   • Rozwój czasopiśmiennictwa
   • Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze
  • Modernizm
   • Cyganeria artystyczna
   • Wesele - symbolika postaci i przedmiotów
   • Kabarety
  • Dwudziestolecie międzywojenne
   • Ugrupowania poetyckie w Europie
   • Ugrupowania poetyckie w Polsce
   • Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne
   • Czasopiśmiennictwo
   • Kabarety
  • Literatura współczesna
   • Pokolenia literackie
   • Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
   • Ważne dzieła wydane na emigracji
   • Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
   • Kabarety
 • ANEKS
  • Laureaci literackiej Nagrody Nobla
  • Laureaci Nagrody Nike
 • WIEDZA O LITERATURZE
  • Gatunki literackie
  • Typy liryki
  • Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
  • Najczęstsze układy rymów
  • Rodzaje środków artystycznych
  • Gatunki publicystyczne
  • Gatunki literatury faktu
 • WIEDZA O JĘZYKU
  • Język jako system znaków
  • Jednostki wypowiedzi
  • Powstawanie głosu - narządy mowy
  • Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy
  • Klasyfikacja spółgłosek
  • Akcent wyrazowy
  • Wyrazy bez własnego akcentu
  • Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
  • Podstawa słowotwórcza i formant
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
  • Wyrazy złożone
  • Skrótowce
  • Relacje znaczeniowe między wyrazami
  • Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
  • Kategorie zapożyczeń
  • Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
  • Podział frazeologizmów
  • Źródła frazeologizmów
  • Części mowy
  • Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
  • Rzeczowniki - podział
  • Odmiana przez przypadki
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
  • Postacie czasownika
  • Kategoria rodzaju czasownika
  • Imiesłowy
  • Kategoria rodzaju przymiotnika
  • Stopniowanie przymiotnika
  • Podział liczebników
  • Odmiana liczebników
  • Zaimki rzeczowne - podział
  • Zaimki przymiotne - podział
  • Zaimki liczebne - podział
  • Zaimki przysłowne - podział
  • Pisownia spójników
  • Rodzaje zdań
  • Orzeczenie
  • Określenia do orzeczenia
  • Podmiot
  • Określenia do podmiotu - przydawka
  • Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
  • Związki wyrazów w zdaniu
  • Wyrazy poza związkami
 • ORTOGRAFIA
  • Pisownia "rz"
  • Pisownia "ż"
  • Pisownia "u"
  • Pisownia "ó"
  • Pisownia "ch"
  • Pisownia "h"
  • Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en
  • Pisownia wielką i małą literą
  • Pisownia tytułów
  • Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy
  • Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
  • Pisownia "i", "j" wewnątrz i na końcu wyrazu
  • Pisownia partykuł
  • Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)
  • Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki
  • Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka
  • Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-
  • Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy
  • Pisownia skrótów z kropką i bez kropki
  • Inne zasady pisowni skrótów
  • Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu

HISTORIA

 • HISTORIA POWSZECHNA
  • Prehistoria
   • Najdawniejsze dzieje człowieka
   • Epoki w dziejach ludzkości
   • Najważniejsze daty
  • Starożytność
   • Cywilizacje starożytnego Wschodu
    • Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu
    • Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
    • Rodzaje mitów
    • Geneza i zasady religii monoteistycznych
   • Starożytna Grecja
    • Ustroje polityczne
    • Kształtowanie się demokracji ateńskiej
    • Najważniejsze daty z dziejów Grecji
   • Starożytny Rzym
    • Instytucje republiki rzymskiej
    • Społeczeństwo rzymskie
    • Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
  • Średniowiecze
   • Wędrówki ludów
   • Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
   • Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
   • Najważniejsze daty Średniowiecza
  • Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
   • Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
   • Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
   • Wielka Rewolucja Francuska
   • Wiosna Ludów w Europie
   • Typy ustrojów politycznych
   • Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
   • Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
   • Kolonializm
  • Historia najnowsza
   • I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
   • System wersalski
   • II wojna światowa (1939-1945)
   • Konferencje Wielkiej Trójki
   • Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
   • Charakterystyka systemów ustrojowych XX w.
   • Instytucje Unii Europejskiej
   • Jesień Ludów (Narodów)
 • HISTORIA POLSKI
  • Średniowiecze
   • Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)
   • Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
   • Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
   • Unie polsko-litewskie
   • Stosunki polsko-krzyżackie
   • Rozwój przywilejów szlacheckich
  • Historia nowożytna
   • Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
   • Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
   • Wojny z Turcją w XVII w.
   • Wojny z Moskwą w XVII w.
   • Wojny z Kozakami w XVII w.
   • Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
   • Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
   • Rozbiory
   • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
   • Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)
  • Historia najnowsza
   • Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej
   • Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
   • Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
   • Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
   • Mniejszości narodowe II RP
 • ANEKS
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
  • Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
  • Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego NATO
  • Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Prezydenci PRL - RP
  • Premierzy III RP
  • Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
  • Encykliki Jana Pawła II

JĘZYK ANGIELSKI

 • GRAMATYKA
  • Rzeczownik - rodzaj
  • Rzeczownik - forma dzierżawcza
  • Rzeczownik - liczba mnoga
  • Słowotwórstwo
  • Wielka i mała litera
  • Przedimki
  • Zaimki osobowe
  • Zaimki wskazujące
  • Zaimki pytające
  • Zaimki nieokreślone
  • Zaimki ilościowe
  • Zaimki rozdzielcze
  • Przymiotniki i przysłówki
  • Czasowniki
  • Czasowniki złożone
  • Czasowniki nieregularne
  • Czasy - budowa
  • Czasy - zastosowanie
  • Czasowniki modalne
  • Okres warunkowy
  • Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
  • Strona bierna
  • Mowa zależna
  • Przyimki
  • Spójniki
  • Liczebniki
 • PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
  • Człowiek
  • Dom
  • Szkoła
  • Praca
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Żywienie
  • Zakupy i usługi
  • Podróżowanie i turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Zdrowie
  • Nauka, technika
  • Przyroda
  • Państwo i społeczeństwo
  • Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców
  • Podstawowe zwroty
  • False friends
  • Język angielski w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

JĘZYK NIEMIECKI

 • GRAMATYKA
  • Rzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony
  • Odmiana rzeczownika przez przypadki
  • Przeczenie przed rzeczownikiem: kem, keine, kein/nicht
  • Tworzenie rzeczowników
  • Rekcja rzeczownika
  • Przykłady homonimów
  • Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja
  • Czasowniki posiłkowe
  • Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
  • Tworzenie formy Prateritum
  • Tworzenie formy Partizip II
  • Czasowniki modalne
  • Czasowniki zwrotne
  • Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
  • Czasownik lassen
  • Bezokolicznik z za i bez za
  • Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II
  • Strona bierna - Passiv
  • Tryb rozkazujący - Imperativ
  • Tryb przypuszczający - Konjunktiv
  • Konjunktiv I
  • Konjunktiv II Prateritum
  • Konjunktiv II Plusąuamperfekt
  • Tryb warunkowy - Konditional I
  • Mowa zależna - Indirekte Rede
  • Rekcja czasownika
  • Przymiotnik
  • Zaimek
  • Przysłówek
  • Przyimek
  • Liczebnik
  • Składnia
  • Formy podstawowe wybranych czasowników
 • PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
  • Człowiek
  • Dom
  • Szkoła
  • Praca
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Żywienie
  • Zakupy i usługi
  • Podróżowanie i turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Zdrowie
  • Nauka i technika
  • Świat przyrody
  • Państwo i społeczeństwo
  • Kraje niemieckojęzyczne - podział administracyjny
  • Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców