bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe (małe) » Tablice język polski

Tablice język polski

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • Wydanie polecane przez nauczycieli
 • gwarancja sukcesu
 • trafny dobór informacji
 • wiadomości uporządkowane, łatwe do zapamiętania

pełny opis książki »

cena: 9,95 zł
cena z rabatem: 7,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice język polski

opis książki

Przedstawiamy nowe, zaktualizowane wydanie Tablic - język polski - łączące w jednej publikacji wiadomości z zakresu literatury oraz wiedzy o języku. Znajdują się tutaj dokładne informacje o epokach i gatunkach literackich, a także przekrojowe informacje z zakresu fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa.

Wszystkie informacje przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem oraz ujęto w formę przejrzystych tabel, które ułatwiają poruszanie się po książce i pomagają w szybkim zapamiętaniu potrzebnych treści.

Tablice - język polski to pozycja niezbędna podczas nauki do klasówki, sprawdzianu, pisania wypracowania czy przygotowań do egzaminu.

Polecamy!

kategoria: tablice przedmiotowe (małe)
kod: TAP
ISBN: 978-83-7517-907-1
rok wydania: 2022
liczba stron: 96
typ oprawy: oprawa zeszytowa
format: 145 x 205 mm
waga: 117 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Kordian
Juliusz Słowacki
cena z rabatem: 9,56 zł
Dziady
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 15,96 zł
Konrad Wallenrod
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 7,16 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice język angielski
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice historyczne
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK

 • Antyk
  • Klasyfikacja mitów
  • Biblia i mitologia - podobieństwa i różnice
  • Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
  • Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii
 • Średniowiecze
  • Zabytki języka polskiego
 • Renesans
  • Kryzys światopoglądowy w Trenach J. Kochanowskiego
  • Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego
  • Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
  • Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
 • Barok
  • Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej
  • Oświecenie
  • Instytucje polskiego Oświecenia
 • Romantyzm
  • Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego
 • Pozytywizm
  • Rozwój techniki - pozytywizm: „wiek pary i elektryczności”
  • Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych
  • w epoce pozytywizmu
  • Rozwój czasopiśmiennictwa
  • Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze
 • Modernizm
  • Cyganeria artystyczna
  • Wesele S. Wyspiańskiego - symbolika postaci i przedmiotów
  • Kabarety
 • Dwudziestolecie międzywojenne
  • Ugrupowania poetyckie w Europie
  • Ugrupowania poetyckie w Polsce
  • Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne
  • Czasopiśmiennictwo
  • Kabarety
 • Literatura współczesna
  • Pokolenia literackie
  • Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
  • Ważne dzieła wydane na emigracji
  • Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
  • Kabarety

WIEDZA O LITERATURZE

 • Gatunki literackie
 • Typy liryki
 • Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
 • Najczęstsze układy rymów
 • Rodzaje środków artystycznych
 • Gatunki publicystyczne
 • Gatunki literatury faktu

WIEDZA O JĘZYKU

 • Język jako system znaków
 • Jednostki wypowiedzi
 • Powstawanie głosu - narządy mowy
 • Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy
 • Klasyfikacja spółgłosek
 • Akcent wyrazowy
 • Wyrazy bez własnego akcentu
 • Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
 • Podstawa słowotwórcza i formant
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
 • Wyrazy złożone
 • Skrótowce
 • Relacje znaczeniowe między wyrazami
 • Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
 • Kategorie zapożyczeń
 • Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
 • Podział frazeologizmów
 • Źródła frazeologizmów
 • Części mowy
 • Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
 • Rzeczowniki - podział
 • Odmiana przez przypadki
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
 • Postacie czasownika
 • Kategoria rodzaju czasownika
 • Imiesłowy
 • Kategoria rodzaju przymiotnika
 • Stopniowanie przymiotnika
 • Podział liczebników
 • Odmiana liczebników
 • Zaimki rzeczowne - podział
 • Zaimki przymiotne - podział
 • Zaimki liczebne - podział
 • Zaimki przysłowne - podział
 • Pisownia spójników
 • Rodzaje zdań
 • Orzeczenie
 • Określenia do orzeczenia
 • Podmiot
 • Określenia do podmiotu - przydawka
 • Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
 • Związki wyrazów w zdaniu
 • Wyrazy poza związkami