bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe (małe) » Tablice chemiczne

Tablice chemiczne

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • Przejrzysty układ
 • Niezastąpione na lekcji i w domu
 • Zgodne z potrzebami uczniów i wymaganiami nauczycieli
 • Wydanie polecane przez nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 9,95 zł
cena z rabatem: 7,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice chemiczne

opis książki

Każdy uczeń powinien mieć w swoim domowym zbiorze pomocy naukowych Tablice chemiczne. Są one niezbędne zarówno podczas lekcji, jak i w czasie nauki, powtórek czy przygotowań do testów i egzaminów. Ułatwiają i przyspieszają przyswajanie informacji.

Tablice chemiczne to kompilacja najważniejszych definicji i wzorów. Informacje zostały przestawione czytelnie i przejrzyście. Chemia to skomplikowana dziedzina, która wymaga zapamiętania wielu wiadomości, ale też opanowania różnych umiejętności. Właściwe pomoce naukowe sprawią, że przyswajanie informacji zyska zupełnie nową jakość!

kategoria: tablice przedmiotowe (małe)
kod: TAC
ISBN: 978-83-7517-008-5
rok wydania: 2022
autor: Iwona Król
liczba stron: 112
typ oprawy: oprawa zeszytowa
format: 145 x 205 mm
waga: 149 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 15,88 zł
Zemsta
Aleksander Fredro
cena z rabatem: 7,98 zł
Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
cena z rabatem: 7,98 zł
Tablice biologiczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice język angielski
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

CHEMIA NIEORGANICZNA

 • PODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE, SYMBOLE I OZNACZENIA
  • Alfabet grecki
  • Liczebniki greckie i łacińskie
  • Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)
  • Przedrostki jednostek miar SI
  • Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych
 • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMU
  • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
  • Cząstki elementarne
  • Masa atomowa
 • PODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓW
  • Masy atomowe według danych IUPAC
  • Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
  • Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków
  • Alotropia
 • WŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGO
  • Gazy szlachetne - helowce
  • Fluorowce
  • Tlenowce
  • Azotowce
  • Węglowce
  • Borowce
  • Berylowce
  • Litowce
  • Tytanowce
  • Wanadowce
  • Chromowce
  • Manganowce
  • Żelazo, kobalt, nikiel
  • Platynowce
  • Miedziowce
  • Cynkowce
  • Skandowce i lantanowce
  • Aktynowce
 • ATOM W UJĘCIU KWANTOWYM
  • Liczby kwantowe
  • Kontur orbitalu
  • Reguły zabudowy orbitali
  • Promocja elektronów
  • Rozmieszczenie elektronów w atomach
 • PRZEMIANY JĄDROWE
  • Rodzaje rozpadów
  • Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
  • Opis ilościowy rozpadu
  • Skład izotopowy pierwiastków
  • Szereg promieniotwórczy uranowy
  • Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
 • WIĄZANIA CHEMICZNE
  • Podział wiązań chemicznych
  • Wiązanie wodorowe
  • Moment dipolowy
  • Energia wiązania
 • ROZTWORY
  • Charakterystyka wody
  • Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie
  • Mieszaniny oziębiające
  • Gęstość wody
  • Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C
 • REAKCJE REDOKS
  • Podstawowe pojęcia
  • Szereg elektrochemiczny metali
  • Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału
 • STATYKA CHEMICZNA
  • Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C
  • Stale dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 K
  • Lista popularnych wskaźników pH
  • pH popularnych substancji i napojów
  • Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K
  • Przykłady roztworów buforowych
 • CHEMIA BARW
  • Wiadomości podstawowe
  • Barwa płomienia
  • Barwne roztwory
 • WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH
 • WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH
 • CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
  • Srebro
  • Glin
  • Złoto
  • Węgiel
  • Chrom
  • Miedź
  • Żelazo
  • Mangan
  • Azot
  • Sód
  • Siarka
  • Cynk
 • CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
 • PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH
 • SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ
 • WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIA
 • CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH
 • FUNKCJE TERMODYNAMICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

CHEMIA ORGANICZNA

 • IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
  • Izomeria
 • WĘGLOWODORY
  • Szereg homologiczny n-alkanów
  • Szereg homologiczny n-alkenów
  • Szereg homologiczny n-alkinów
 • ZWIĄZKI KARBONYLOWE
  • Podstawowe aldehydy
  • Szereg homologiczny ketonów
 • KWASY I ESTRY ORGANICZNE
  • Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
  • Kwasy dikarboksylowe
  • Inne kwasy
 • AMINOKWASY
  • Podstawowe aminokwasy białkowe
 • CUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O) n
  • Przykłady cukrów prostych
  • Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11
  • Przykłady dwucukrów
  • Przykłady wielocukrów
 • POLIMERY I POLIKONDENSATY
  • Informacje podstawowe
  • Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
  • Polimery-monomery - właściwości
  • Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych

LABORATORIUM

 • Łaźnie grzejne
 • Łaźnie i mieszaniny chłodzące
 • Symbole zagrożenia

CHEMIA CZŁOWIEKA

 • Skład pierwiastkowy ciała ludzkiego

GEOCHEMIA

 • Występowanie pierwiastków we Wszechświecie
 • Budowa Ziemi
 • Zawartości wagowe
 • Średnia zawartość pierwiastków
 • Skład suchej atmosfery
 • Skład powietrza
 • Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi
 • Skład chemiczny wód morskich
 • Skład pierwiastkowy litosfery

Źródła