bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe łączone » Tablice: biologia + chemia

Tablice: biologia + chemia

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • przejrzysty układ
 • niezastąpione na lekcji i w domu
 • zgodne z potrzebami uczniów i wymaganiami nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
cena z rabatem: 15,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice: biologia + chemia

opis książki

Biologia i chemia to dziedziny nauki, które funkcjonują w tak ścisłym związku ze sobą, że zrozumienie jednej z nich jest ściśle uzależnione od zrozumienia drugiej. Tablice - biologia i chemia zawierają zestawienie wszystkich niezbędnych z szkolnej praktyce informacji z obu przedmiotów.

Wiadomości przedstawione są w przystępny, ułatwiający naukę sposób, w formie tabel, zestawień, wykresów. Praca z tą książką jest intuicyjnie prosta i szybka, przez co stanowi ona idealną pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu, testu, matury. Gorąco polecamy!

spis treści

TABLICE BIOLOGICZNE

 • KOMÓRKA
  • Składniki nieorganiczne komórki
  • Składniki organiczne komórki
  • Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji
  • Charakterystyka mitozy i mejozy
  • Cykl życiowy komórki
  • Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
  • Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowego
 • ROŚLINY
  • Porównanie sinic i glonów
  • Tkanki roślinne
  • Pokrój rośliny
  • Barwniki roślinne
  • Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
 • ZWIERZĘTA
  • Rodzaje tkanek zwierzęcych
 • CZŁOWIEK
  • Układ pokarmowy
   • Budowa układu pokarmowego
   • Składniki pokarmowe
   • Metabolizm składników pokarmowych
   • Zestawienie poszczególnych witamin, ich roli w organizmie,
   • źródeł i objawów niedoboru
   • Choroby związane z układem pokarmowym
  • Układ oddechowy
   • Budowa układu oddechowego
   • Mechanizmy wymiany gazowej
   • Przyczyny niewydolności układu oddechowego
  • Układ krążenia
   • Budowa i działanie układu krwionośnego
   • Ważniejsze choroby układu krążenia
   • Skład i funkcje krwi
   • Ważniejsze choroby krwi
   • Skład limfy i funkcje układu limfatycznego
  • Układ odpornościowy
   • Sposoby nabywana odporności
   • Reakcje odpornościowe w organizmie
   • Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej
   • Zaburzenia pracy układu odpornościowego
  • Układ wydalniczy
   • Budowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego
   • Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu
   • Warstwowa budowa skóry człowieka
   • Gruczoły
   • Uszkodzenia i choroby skóry
  • Układ ruchu
   • Budowa szkieletu osiowego
   • Elementy szkieletu obwodowego
   • Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej
   • Budowa i typy stawów
   • Choroby układu szkieletowego
   • Podział mięśni człowieka
   • Budowa komórki mięśnia szkieletowego
   • Skurcz włókna mięśniowego
   • Cechy włókien mięśniowych
  • Narządy zmysłów
   • Budowa oka
   • Wady wzroku i choroby oczu
   • Budowa ucha
   • Chemiczne narządy zmysłów
  • Układ nerwowy i hormonalny
   • Budowa neuronu
   • Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę
   • Budowa i funkcje mózgowia
   • Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego
   • Rdzeń kręgowy
   • Uczenie się
   • Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
   • Mechanizm reakcji stresowej
   • Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru
   • Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnego
  • Układ rozrodczy
   • Cechy różnicujące ludzi różnych płci
   • Żeński układ rozrodczy
   • Męski układ rozrodczy
   • Rozwój zarodkowy i płodowy
   • Łożysko - budowa i funkcje
   • Przebieg ciąży i poród
  • Zdrowie i choroba
   • Drobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze
   • Choroby wywoływane przez pierwotniaki
   • Choroby wywoływane przez pasożyty
  • Genetyka
   • Kod genetyczny
   • Porównanie DNA i RNA
   • Realizacja informacji genetycznej
   • Budowa chromosomów
   • Kariotyp człowieka
   • Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
   • Mutacje
   • Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych
   • Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych
   • Metody inżynierii genetycznej
   • Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej
 • EWOLUCJA
  • Historia poglądów na ewolucję
  • Dowody ewolucji
  • Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
  • Powstawanie hominidów
  • Zestawienie porównawcze hominidów
  • Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
  • Zmienność
  • Ewolucjonizm współczesny
  • Powstawanie gatunków
  • Prawidłowości ewolucji
 • EKOLOGIA
  • Bioróżnorodność
  • Ogólna charakterystyka królestw
  • Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
  • Zależności między populacjami

TABLICE CHEMICZNE

 • CHEMIA NIEORGANICZNA
  • PODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE, SYMBOLE I OZNACZENIA
   • Alfabet grecki
   • Liczebniki greckie i łacińskie
   • Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)
   • Przedrostki jednostek miar SI
   • Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych
  • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMU
   • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
   • Cząstki elementarne
   • Masa atomowa
  • PODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓW
   • Masy atomowe według danych IUPAC
   • Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
   • Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków
   • Alotropia
  • WŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGO
   • Gazy szlachetne - helowce
   • Fluorowce
   • Tlenowce
   • Azotowce
   • Węglowce
   • Borowce
   • Berylowce
   • Litowce
   • Tytanowce
   • Wanadowce
   • Chromowce
   • Manganowce
   • Żelazo, kobalt, nikiel
   • Platynowce
   • Miedziowce
   • Cynkowce
   • Skandowce i lantanowce
   • Aktynowce
  • ATOM W UJĘCIU KWANTOWYM
   • Liczby kwantowe
   • Kontur orbitalu
   • Reguły zabudowy orbitali
   • Promocja elektronów
   • Rozmieszczenie elektronów w atomach
  • PRZEMIANY JĄDROWE
   • Rodzaje rozpadów
   • Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
   • Opis ilościowy rozpadu
   • Skład izotopowy pierwiastków
   • Szereg promieniotwórczy uranowy
   • Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
  • WIĄZANIA CHEMICZNE
   • Podział wiązań chemicznych
   • Wiązanie wodorowe
   • Moment dipolowy
   • Energia wiązania
  • ROZTWORY
   • Charakterystyka wody
   • Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie
   • Mieszaniny oziębiające
   • Gęstość wody
   • Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C
  • REAKCJE REDOKS
   • Podstawowe pojęcia
   • Szereg elektrochemiczny metali
   • Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału
  • STATYKA CHEMICZNA
   • Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C
   • Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad
   • dla temperatury 298 K
   • Lista popularnych wskaźników pH
   • pH popularnych substancji i napojów
   • Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K
   • Przykłady roztworów buforowych
  • CHEMIA BARW
   • Wiadomości podstawowe
   • Barwa płomienia
   • Barwne roztwory
  • WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH
  • WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH
  • CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
  • PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH
  • SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ
  • WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIA
 • CHEMIA ORGANICZNA
  • IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
   • Izomeria
  • WĘGLOWODORY
   • Szereg homologiczny n-alkanów
   • Szereg homologiczny n-alkenów
   • Szereg homologiczny n-alkinów
  • ZWIĄZKI KARBONYLOWE
   • Podstawowe aldehydy
   • Szereg homologiczny ketonów
  • KWASY I ESTRY ORGANICZNE
   • Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
   • Kwasy dikarboksylowe
   • Inne kwasy
  • AMINOKWASY
   • Podstawowe aminokwasy białkowe
  • CUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O)n
   • Przykłady cukrów prostych
   • Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22Ou
   • Przykłady dwucukrów
   • Przykłady wielocukrów
  • POLIMERY I POLIKONDENSATY
   • Informacje podstawowe
   • Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
   • Polimery-monomery - właściwości
   • Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych
  • LABORATORIUM
   • Łaźnie grzejne
   • Łaźnie i mieszaniny chłodzące
   • Symbole zagrożenia
kategoria: tablice przedmiotowe łączone
kod: TBBC
ISBN: 978-83-7517-738-1
rok wydania: 2024
autor: Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król
liczba stron: 212
typ oprawy: oprawa miękka
format: 145 x 205 mm
waga: 240 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
cena z rabatem: 29,60 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 23,96 zł
Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
cena z rabatem: 21,53 zł
Tablice: matematyka + fizyka
cena z rabatem: 15,96 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice: język polski (literatura polska + wiedza o literaturze + wiedza o języku)
cena z rabatem: 15,96 zł

Zobacz też ...