bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe łączone » Tablice: geografia + historia

Tablice: geografia + historia

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • gwarancja sukcesu
 • trafny dobór informacji
 • wiadomości uporządkowane, łatwe do zapamiętania

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
cena z rabatem: 15,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice: geografia + historia

opis książki

Niektóre działy nauki bardzo mocno łączą się ze sobą i wręcz trudno przyswoić sobie jeden z nich bez opanowania drugiego. Takimi pokrewnymi dziedzinami są historia i geografia. Przedstawiamy Tablice - geografia i historia - kompleksowe zestawienie wszystkich niezbędnych w szkole informacji z obu przedmiotów.

Liczne tabele, zestawienia, wyliczenia, szeroki zbiór danych statystycznych ułatwiają naukę i sprawiają, że jest ona intuicyjnie prosta. Ta książka sprawdzi się idealnie w codziennym szkolnym użyciu, a także jako podręczna pomoc w przygotowaniach do matury - gorąco polecamy!

spis treści

TABLICE GEOGRAFICZNE

 • ELEMENTY ASTRONOMII
  • Słońce
  • Księżyc
  • Planety Układu Słonecznego
  • Wymiary Ziemi
 • ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE
  • Strefy czasowe Ziemi
  • Podział dziejów Ziemi
  • Najważniejsze rodzaje skał
  • Ruchy górotwórcze
  • Najgłębsze rowy oceaniczne
  • Półwyspy
  • Najgłębsze depresje
  • Morfometria Wszechoceanu
  • Przykłady trzęsień Ziemi
 • POLSKA
  • Geografia
   • Terytorium i granice
   • Układ pionowy powierzchni
   • Wyższe szczyty górskie - Karpaty
   • Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
   • Najdłuższe jaskinie
   • Najgłębsze jaskinie
   • Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
   • Największe rzeki
   • Największe i najgłębsze jeziora
   • Najdłuższe kanały
   • Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
   • Temperatury powietrza
   • Opady atmosferyczne
  • Stan i ochrona środowiska
   • Zasoby ważniejszych kopalin (2013 r.)
   • Zasoby wodne i pobór wody
   • Stan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)
   • Stan czystości wybranych jezior
   • Ścieki przemysłowe i komunalne (2013 r.)
   • Oczyszczalnie ścieków (2013 r.)
   • Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2013 r.)
   • Parki narodowe (2013 r.)
   • Rezerwaty przyrody (2013 r.)
   • Największe parki krajobrazowe
  • Struktura terytorialna
   • Gminy (2013 r.)
   • Powiaty ziemskie (2013 r.)
   • Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) (2014 r.)
   • Województwa i ich stolice
  • Ludność. Wyznania religijne
   • Ludność na podstawie spisów
   • Ludność Polski w latach 1946-2013
   • Ludność według województw (31 III 2011 r.)
   • Ludność według płci i wieku (31 XII 2013 r.)
   • Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2013 r.)
   • Ludność według poziomu wykształcenia (2011 r.)
   • Miasta i ludność w miastach (2013 r.)
   • Ludność wiejska (2013 r.)
   • Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2013 r.)
   • Przyrost naturalny według województw (2013 r.)
   • Przyrost naturalny w latach 1946-2012
   • Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2013
   • Przeciętne dalsze trwanie życia (2013 r.)
   • Migracje wewnętrzne ludności (2013 r.)
   • Migracje zagraniczne ludności (2013 r.)
   • Saldo migracji w latach 1946-2013
   • Zgony niemowląt w latach 1946-2013
   • Wyznania religijne w Polsce (2013 r.)
  • Rynek pracy
   • Pracujący według sektorów własności (2013 r.)
   • Pracujący według sekcji i działów (2013 r.)
   • Bezrobocie (2014 r.)
   • Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (marzec 2015 r.)
  • Turystyka
   • Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2012 r.)
  • Rolnictwo. Rybołówstwo
   • Powierzchnia użytków rolnych (2013 r.)
   • Powierzchnia zasiewów (2014 r.)
   • Zbiory ziemiopłodów (2013 r.)
   • Zbiory warzyw (2014 r.)
   • Zbiory owoców (2014 r.)
   • Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2014 r.)
   • Pogłowie trzody chlewnej według województw (listopad 2013 r.)
   • Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (grudzień 2013 r.)
   • Ciągniki rolnicze
   • Zużycie nawozów mineralnych
   • Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2013 r.)
  • Przemysł
   • Produkcja ważniejszych wyrobów (2013 r.)
   • Surowce energetyczne (2013 r.)
   • Bilans energii elektrycznej (2013 r.)
  • Transport. Łączność
   • Sieć komunikacyjna (2013 r.)
   • Przewozy ładunków (2013 r.)
   • Przewozy pasażerów (2014 r.)
   • Tabor kolejowy (2013 r.)
   • Morska flota transportowa (2013 r.)
   • Przeładunek w portach morskich (2013 r.)
   • Transport lotniczy (2013 r.)
   • Dane o łączności (2013 r.)
  • Działalność wydawnicza (2013 r.)
  • Handel zagraniczny
   • Obroty handlu zagranicznego
   • Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2013 r.)
   • Dynamika importu i eksportu
   • Import ważniejszych towarów (2014 r.)
   • Eksport ważniejszych towarów (2014 r.)
 • ŚWIAT
  • Geografia
   • Powierzchnia kontynentów i oceanów
   • Największe wyspy świata
   • Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
   • Najdłuższe jaskinie świata
   • Najgłębsze jaskinie świata
   • Najdłuższe rzeki świata
   • Największe jeziora świata
   • Sztuczne zbiorniki wodne
  • Powierzchnia. Ludność
   • Powierzchnia i ludność świata
   • Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
   • Największe aglomeracje świata (2013 r.)
   • Ruch naturalny ludności świata
  • Ochrona środowiska naturalnego (2012 r.)
   • Główne obszary chronionej przyrody
  • Praca
   • Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej (2014 r.)
   • Bezrobocie (grudzień 2010 r.)
  • Edukacja
   • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2008/09 r.)
  • Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
   • Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2010 r.)
   • Zbiory zbóż (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory pszenicy (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory żyta (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory kukurydzy (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory ryżu (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory buraków cukrowych (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2010 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2010 r.)
   • Zbiory innych roślin uprawnych
   • Pogłowie bydła (2010 r.)
   • Pogłowie trzody chlewnej (2010 r.)
   • Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2013 r.)
   • Produkcja mięsa (2010 r.)
   • Produkcja mleka krowiego (2010 r.)
   • Produkcja jaj kurzych (2010 r.)
   • Pozyskanie drewna (2010 r.)
   • Połowy morskie i słodkowodne (2009 r.)
  • Przemysł
   • Wydobycie węgla kamiennego (2009 r.)
   • Wydobycie ropy naftowej (2010 r.)
   • Wydobycie gazu ziemnego (2009 r.)
   • Produkcja stali surowej (2010 r.)
   • Produkcja samochodów osobowych (2010 r.)
   • Produkcja samochodów dostawczych (2010 r.)
   • Produkcja energii elektrycznej (2010 r.)
   • Produkcja cukru (2010 r.)
  • Transport. Łączność
   • Transport kolejowy (2009 r.)
   • Transport samochodowy (2009 r.)
   • Transport lotniczy (2010 r.)
   • Największe porty lotnicze świata (2012 r.)
   • Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2013 r.)
   • Abonenci telefoniczni (2010 r.)
  • Handel zagraniczny
   • Import i eksport (2010 r.)
  • Produkt krajowy brutto (2010 r.)
 • Dodatek mapy

TABLICE HISTORYCZNE

 • HISTORIA POWSZECHNA
  • Prehistoria
   • Najdawniejsze dzieje człowieka
   • Epoki w dziejach ludzkości
   • Najważniejsze daty
  • Starożytność
   • Cywilizacje starożytnego Wschodu
    • Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu
    • Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
    • Rodzaje mitów
    • Geneza i zasady religii monoteistycznych
   • Starożytna Grecja
    • Ustroje polityczne
    • Kształtowanie się demokracji ateńskiej
    • Najważniejsze daty z dziejów Grecji
   • Starożytny Rzym
    • Instytucje republiki rzymskiej
    • Społeczeństwo rzymskie
    • Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
  • Średniowiecze
   • Wędrówki ludów
   • Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
   • Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
   • Najważniejsze daty średniowiecza
  • Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
   • Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
   • Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
   • Wielka Rewolucja Francuska
   • Wiosna Ludów w Europie
   • Typy ustrojów politycznych
   • Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
   • Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
   • Kolonializm
  • Historia najnowsza
   • I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
   • System wersalski
   • II wojna światowa (1939-1945)
   • Konferencje Wielkiej Trójki
   • Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
   • Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.
   • Instytucje Unii Europejskiej
   • Jesień Ludów (Narodów)
 • HISTORIA POLSKI
  • Średniowiecze
   • Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)
   • Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
   • Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
   • Unie polsko-litewskie
   • Stosunki polsko-krzyżackie
   • Rozwój przywilejów szlacheckich
  • Historia nowożytna
   • Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
   • Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
   • Wojny z Turcją
   • Wojny z Moskwą
   • Wojny z Kozakami
   • Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
   • Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
   • Rozbiory
   • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
   • Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)
  • Historia najnowsza
   • Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej
   • Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
   • Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
   • Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
   • Mniejszości narodowe II RP
 • ANEKS
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
  • Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
  • Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego
  • Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Prezydenci PRL - RP
  • Premierzy III RP
  • Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
  • Encykliki Jana Pawła II
kategoria: tablice przedmiotowe łączone
kod: TBGH
ISBN: 978-83-7517-739-8
rok wydania: 2024
autor: Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Piotr Czerwiński, Justyna Piekarczyk
liczba stron: 208
typ oprawy: oprawa miękka
format: 145 x 205 mm
waga: 246 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...