W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje jednocześnie matura według dwóch formuł – „stara” i „nowa”. Powoduje to dużo wątpliwości u samych maturzystów. Czasem nie są oni pewni, którą właściwie maturę zdają, a bardzo często nie wiedzą, z jakich książek i pomocy edukacyjnych korzystać podczas nauki – tym bardziej, że na rynku dostępne są publikacje do obu matur, tworzone według dwóch różnych podstaw programowych.

Przychodzimy z wyjaśnieniem i pomocą!

nowa matura
Zdają ją absolwenci 4-letnich liceów i 5-letnich techników i szkół branżowych II stopnia
stara matura
Zdają ją absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników i szkół branżowych II stopnia