bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » vademecum matura - CZARNA SERIA » Vademecum matura - biologia

Vademecum matura - biologia

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 48,95 zł
cena z rabatem: 39,17 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Vademecum matura - biologia

opis książki

Vademecum Matura - biologia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do przygotowań do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, uwzględnia też treści z klasy I, które dodatkowo oznaczono graficznie.

Książka prezentuje wyłącznie ważne i potrzebne informacje, bez faktów ponadprogramowych, a pracę z nią ułatwia przystępny, zrozumiały język. Wprowadzono liczne tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy, rysunki, zdjęcia. Najważniejsze definicje wyróżniono wyraźnymi ramkami. Oznaczeniami graficznymi wyróżniono tematy i zagadnienia, które pojawiły się na maturze w ostatnich latach.

Vademecum Matura - biologia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób, które podjęły decyzję o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Serdecznie polecamy!

spis treści

Wstęp

METODYKA BADAŃ BIOLOGICZNYCH

 • Obserwacja a doświadczenie
  • Rozumowanie w biologii
  • Metody badań biologicznych
  • Obserwacje mikroskopowe
 • Formułowanie problemów badawczych i hipotez
 • Planowanie obserwacji i doświadczeń
  • Formułowanie wniosków z eksperymentów

BIOCHEMIA CZYLI CHEMIA ŻYCIA

 • Metody określania składu chemicznego organizmów
 • Makroelementy i pierwiastki biogenne
 • Mikro- i ultraelementy
 • Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych w cząsteczkach biologicznych
  • Wiązania kowalencyjne
  • Wiązania jonowe
  • Wiązania wodorowe
  • Wiązania (oddziaływania) van der Waalsa
  • Oddziaływania hydrofobowe
  • Związki chemiczne występujące w organizmach
 • Tlenek wodoru, czyli woda
  • Właściwości wody i ich znaczenie dla życia
 • Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna
  • Cukry
  • Lipidy (tłuszczowce)
  • Białka i ich monomery
  • Rozpoznawanie związków organicznych na podstawie wzorów chemicznych
  • Metody wykrywania związków organicznych

CYTOLOGIA: BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI

 • Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
 • Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
 • Błony biologiczne
  • Składniki i budowa molekularna błon plazmatycznych
  • Rola cholesterolu
  • Transport substancji przez błony
  • Błona komórkowa
  • Sposoby pobierania substancji przez komórkę
  • Pęcherzyki egzocytarne i endocytarne
  • Przepływ błon
  • Równowaga osmotyczna komórki
  • Plazmoliza i deplazmoliza
  • Rodzaje połączeń międzykomórkowych u organizmów wielokomórkowych
 • Ultrastruktura komórki prokariotycznej
  • Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie
  • Fałdy błony komórkowej i struktury pochodne
  • Substancje zapasowe
  • Nukleoid, plazmidy i rybosomy
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej
  • Cytoplazma
  • Aparat Golgiego (GA)
  • Ściana komórkowa
  • Jądro komórkowe

METABOLIZM KOMÓRKOWY

 • Metabolizm komórkowy
  • Enzymy
  • Tempo reakcji enzymatycznej
  • Enzymy i szlaki metaboliczne
  • Procesy anaboliczne i kataboliczne
  • ATP jako uniwersalna waluta energetyczna
 • Odżywianie się komórek
  • Autotrofy
 • Fotosynteza
  • Budowa i właściwości chlorofilu
  • Anteny fotosyntetyczne i fotosystemy
  • Reakcje zależne od światła
  • Reakcje niezależne od światła
  • Uwarunkowania tempa fotosyntezy
  • Przyswajanie azotu atmosferycznego u bakterii autotroficznych
 • Uwalnianie energii dla procesów życiowych
  • Cytoplazmatyczny etap oddychania komórkowego
  • Oddychanie mitochondrialne
 • Gospodarka odpadami metabolicznymi
  • Dezaminacja i transaminacja
  • Cykl mocznikowy

RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW ŻYWYCH Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII ROŚLIN I ZWIERZĄT

 • Systematyka jako nauka
  • Historia systematyki
  • Definicja gatunku
  • Różne podejścia do systematyki
  • Źródła wiedzy o pokrewieństwie organizmów
  • Zarys systematyki świata żywego
 • Wirusy
  • Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów
  • Wirusy jako obiekty z pogranicza świata żywego
  • Cykl replikacyjny faga litycznego i lizogenicznego
  • Cykl replikacyjny wirusa HIV i choroba AIDS
  • Choroby wirusowe roślin, zwierząt i człowieka
 • Królestwo Procaryota
  • Sposoby odżywiania się bakterii
  • Procesy płciowe bakterii
  • Klasyfikacja morfologiczna komórek i kolonii bakteryjnych
  • Znaczenie bakterii w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka
  • Choroby bakteryjne
 • Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne
  • Cykle życiowe protistów
  • Protisty jako czynniki chorobotwórcze
 • Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
  • Cechy biologii grzybów
  • Znaczenie grzybów w przyrodzie
 • Warunki życia w wodzie i na lądzie
 • Tkanki roślinne
  • Tkanki twórcze
  • Tkanki stałe
 • Organy wegetatywne roślin
  • Korzeń i jego funkcje
  • Pęd jako stelaż dla aparatu asymilacyjnego
  • Liść i jego rola
  • Metamorfozy organów roślinnych
 • Teoria telomowa i pochodzenie roślin
 • Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
  • Specyficzne cechy mszaków
  • Cykl życiowy mchu płonnika
  • Systematyka, występowanie i znaczenie mszaków
 • Paprotniki (Pteridophyta)
  • Organy wegetatywne paprotników
  • Cykl życiowy paproci jednakozarodnikowych
  • Cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych
 • Rośliny nasienne (Spermatophyta)
  • Przystosowanie organów wegetatywnych roślin nagonasiennych (Gymnospermae) do lądu
  • Cykl życiowy sosny zwyczajnej
  • Okrytozalążkowe (okrytonasienne, Angiospermae)
  • Budowa kwiatu okrytonasiennych
  • Rozwój i budowa zalążka
  • Podwójne zapłodnienie
  • Ochrona przed zapyleniem własnym pyłkiem
  • Rodzaje kwiatów i kwiatostanów
  • Powstawanie nasion i owoców
  • Owoce i owocostany
 • Wymiana gazowa u roślin
 • Transpiracja i transport wody w roślinie
  • Zjawiska kapilarne
 • Transport asymilatów w roślinie
 • Regulacja czynności życiowych roślin
  • Rodzaje czynników regulujących
  • Fitohormony
 • Pobudliwość i ruchy roślin
 • Spoczynek i kiełkowanie nasion
  • Przebieg kiełkowania
 • Zoologia systematyczna
 • Etapy rozwoju zwierząt tkankowych
 • Wtórouste (Deuterostomata)
 • Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy
  • Środowisko życia
  • Ruch, symetria, forma życiowa
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny
  • Znaczenie w przyrodzie
 • Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
 • Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
 • Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
 • Stawonogi (Arthropoda)
  • Budowa ciała
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny stawonogów
 • Mięczaki (Mollusca) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
  • Środowisko życia
  • Ruch i symetria
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny mięczaków
 • Strunowce (Chordata)
 • Kręgowce (Vertebrata)
  • Kręgowce wodne - ryby (Pisces)
  • Płazy: kręgowce ziemnowodne (Amphibia)
  • Kręgowce wyższe (owodniowce)
  • Gady (Reptilia)
  • Ptaki (Aves)
  • Ssaki (Mammalia) jako najwyżej rozwinięta gromada kręgowców
 • Powłoki ciała zwierząt
 • Układ ruchu zwierząt
  • Rodzaje i funkcja szkieletu u zwierząt
 • Narządy zmysłów i odbierane przez nie bodźce
  • Pojęcie receptora i ogólna klasyfikacja zmysłów
  • Oczy proste i złożone
 • Zależność budowy układu pokarmowego od rodzaju pobieranego pokarmu
  • Trawienie u przeżuwaczy
 • Zależność między budową a funkcją układu krążenia
  • Rola płynów ustrojowych oraz rodzaje i znaczenie barwników oddechowych
 • Sposoby i narządy wymiany gazowej zwierząt
  • Oddychanie pod wodą
  • Powierzchnie oddechowe u zwierząt oddychających powietrzem na lądzie
 • Typy narządów wydalniczych i wydalanie u zwierząt
  • Końcowe produkty przemiany azotowej w świecie zwierząt
  • Zwierzęta osmokonformistyczne i osmoregulujące
 • Sposoby rozmnażania się zwierząt

FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA W OPARCIU O STRUKTURY ANATOMICZNE

 • Komórka, tkanka, narząd, układ narządów: poziomy organizacji ciała człowieka
  • Tkanka nabłonkowa
  • Tkanka łączna
  • Tkanka mięśniowa
  • Tkanka nerwowa
 • Odżywianie
  • Klasyfikacja składników odżywczych
  • Witaminy i skutki ich braku
  • Rola błonnika w diecie
  • Tłuszcze w diecie
  • Węglowodany w diecie
  • Higiena odżywiania
 • Układ pokarmowy człowieka
  • Przewód pokarmowy
  • Wątroba i drogi żółciowe
  • Trzustka
  • Etapy trawienia cukrów, tłuszczów i białek u człowieka
  • Transport i magazynowanie wchłoniętych składników pokarmowych
  • Zaburzenia odżywiania i choroby metaboliczne
 • Układ oddechowy człowieka
  • Jama nosowa
  • Tchawica i oskrzela
  • Płuca
  • Mechanizm i regulacja oddychania
  • Regulacja tempa oddechu
  • Transport gazów oddechowych we krwi
  • Ciśnienie parcjalne i oddychanie człowieka na dużych wysokościach
 • Serce i układ krążenia
  • Rodzaje naczyń krwionośnych
  • Sieci kapilarne
  • Położenie i budowa serca
  • Duży i mały krwiobieg
  • Cykl pracy serca
  • Badanie pracy serca: osłuch, EKG. Pomiar ciśnienia i tętna
  • Rozrusznik serca, inaczej układ przewodzący serca
  • Krew, jej rola i składniki
  • Krwotok i hemostaza
 • Swój czy obcy? Odpowiedź immunologiczna organizmu
  • Centralne i obwodowe narządy limfatyczne
  • Zapalenie jako nieswoista odpowiedź immunologiczna
  • Mechanizmy odporności swoistej
  • Alergie i choroby autoimmunologiczne
 • AIDS
 • Układ wydalniczy
 • Wydalanie u człowieka
  • Budowa i funkcja nerki
  • Analiza moczu
 • Rozmnażanie płciowe u człowieka
  • Gametogeneza
  • Męskie narządy rozrodcze i ich funkcjonowanie
  • Żeński układ rozrodczy, cykl płciowy i zapłodnienie
  • Ciąża i poród
 • Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
  • Zjawiska elektryczne i chemiczne w błonie komórkowej neuronu
  • Budowa i mechanizm działania synapsy
  • Anatomia układu nerwowego
  • Łuk odruchowy
  • Funkcjonalny podział układu nerwowego
 • Podstawy zoopsychologii
 • Narządy zmysłów
  • Narząd zmysłu wzroku
  • Narząd zmysłu słuchu i równowagi
  • Zmysły skórne
  • Czucie wisceralne i proprioceptywne
 • Hormonalna regulacja czynności życiowych
  • Czynność wydzielnicza komórek i typy gruczołów
  • Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej
  • Gruczoły wydzielania wewnętrznego
  • Rodzaje hormonów ssaków i człowieka
  • Działanie, skutki nadmiaru i niedoboru hormonów u człowieka
  • Hierarchiczność kontroli hormonalnej i rola podwzgórza
 • Skóra jako narząd
  • Budowa skóry człowieka
 • Układ ruchu człowieka
  • Szkielet człowieka: kości i ich połączenia
  • Choroby układu szkieletowego
  • Mięśnie jako czynna część aparatu ruchu
 • Ontogeneza człowieka

STAN ZDROWIA I CHOROBY

 • Definicja zdrowia i choroby. Najważniejsze źródła chorób człowieka
  • Przykład homeostazy - termoregulacja

EKOLOGIA

 • Populacja ekologiczna
  • Cechy populacji
 • Biocenoza
  • Producenci, konsumenci i reducenci
  • Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
  • Stosunki antagonistyczne między populacjami
  • Stosunki nieantagonistyczne
  • Pierwotna i wtórna sukcesja ekologiczna
  • Bioróżnorodność i jej znaczenie
 • Ekosystem
  • Energia i materia w ekosystemie
  • Cykle biogeochemiczne
  • Łańcuchy i sieci troficzne
  • Piramidy liczebności, biomasy i produkcji
  • Produkcja brutto i netto oraz produkcja pierwotna i wtórna
 • Biosfera i biomy Kuli Ziemskiej
 • Ochrona przyrody
  • Czym jest różnorodność biologiczna?
  • Motywy ochrony przyrody
  • Przyczyny wymierania gatunków
  • Sposoby ochrony przyrody
  • Formy ochrony przyrody w Polsce
  • Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody
  • Wybrane inicjatywy międzynarodowe
  • Wybrane problemy ochrony środowiska

GENETYKA Z BIOTECHNOLOGIĄ

 • Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury
  • Kwasy nukleinowe
 • Replikacja DNA
  • Komplementarność jako reguła rządząca replikacją DNA
  • Energia do syntezy DNA i potrzebne enzymy
  • Etapy replikacji
 • Cykl życiowy komórki
  • Fazy cyklu komórkowego
 • Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
  • Cytokineza
  • Rola biologiczna mitozy
 • Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
  • Inne sposoby podziału komórki
 • Główny "dogmat" biologii: DNA → RNA → białko
  • Ekspresja genu u Prokaryota i Eukaryota
  • Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
  • Kod genetyczny
  • Przebieg transkrypcji
  • Regulacja transkrypcji
  • Translacja: "przekład" sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów
  • Przebieg translacji
 • Genetyka mendlowska
  • Prawa Mendla
  • Proste krzyżówki genetyczne
  • Ewolucja pojęcia genu
 • Teoria chromosomowa Morgana
  • Mapowanie genów
 • Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
  • Cechy sprzężone z płcią
  • Dziedziczenie grup krwi oraz czynnika Rh
 • Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
  • Zmienność dziedziczna i niedziedziczna
 • Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
  • Różne rodzaje mutacji
  • Mutageny
 • Analiza rodowodów
 • Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy
  • Ciężkie upośledzenia wrodzone
  • Bloki metaboliczne
 • Biotechnologia tradycyjna
  • Biotechnologia tradycyjna
  • Biotechnologia nowoczesna i inżynieria genetyczna

POCHODZENIE I ZMIENNOŚĆ FORM ŻYCIA

 • Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
 • Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
  • Dowody pośrednie
  • Dowody bezpośrednie
  • Datowanie skamieniałości roślin i zwierząt
 • Mechanizmy ewolucji
  • Losowość i bezkierunkowość mutacji
  • Dobór naturalny i dostosowanie genotypów
  • Selekcja sztuczna
  • Dryf genetyczny
 • Prawo Hardy'ego-Weinberga
  • Preadaptacje
 • Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
  • Radiacja adaptatywna
 • Antropogeneza
  • Różnice i podobieństwa między człowiekiem i małpami człekokształtnymi
  • Afryka kolebką ludzkości: formy przedludzkie i praludzkie

Sprawdź, ile wiesz

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA
kod: VMB
ISBN: 978-83-7517-660-5
rok wydania: 2023
autor: Maciej Mikołajczyk, Jolanta Zygmunt
liczba stron: 564
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 885 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 14,39 zł
Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
cena z rabatem: 13,56 zł
W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
cena z rabatem: 15,96 zł
Vademecum matura - chemia
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - matematyka
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - język polski
cena z rabatem: 39,17 zł

Zobacz też ...