bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » vademecum matura - CZARNA SERIA » Vademecum matura - historia

Vademecum matura - historia

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 48,95 zł
cena z rabatem: 39,17 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Vademecum matura - historia

opis książki

Przedstawiamy Vademecum matura - historia, które stanowi część tak zwanej „czarnej serii”, będącej doskonałą pomocą w nauce nie tylko na czarną godzinę, ale i na co dzień od pierwszej klasy liceum. Książka jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum i zawiera wszystkie wymagane wiadomości ze wszystkich lat nauki w liceum.

Wielkim atutem Vademecum... jest jego nowoczesna, bardzo czytelna forma graficzna. Zastosowano ułatwiające naukę rozwiązania, jak tabele, schematy, grafiki, wykresy, wypunktowania. Odpowiedni dobór kolorów pozwala łatwo poruszać się pomiędzy rozdziałami, a wyraźnie widoczne ramki sprawiają, że wszelkie ważne pojęcia i definicje są od razu widoczne. Warto zwrócić uwagę na znaczek „było na maturze” - pokazuje on zagadnienia, które pojawiły się w arkuszach maturalnych w ciągu ostatnich trzech lat.

Książka sprawdzi się doskonale jako pomoc w przygotowaniu do matury, ale z powodzeniem można korzystać z niej także podczas codziennej nauki. Gorąco polecamy!

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

Wstęp

ROZDZIAŁ I. STAROŻYTNOŚĆ

 • Pierwsze cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu
  • Ewolucja człowieka
  • Cechy społeczności cywilizowanej
  • Dzieje polityczne
  • Kręgi cywilizacyjne - charakterystyka
  • Religie starożytności
  • Osiągnięcia pierwszych cywilizacji
 • Antyczna Grecja
  • Periodyzacja dziejów
  • Kultury przedhelleńskie
  • Ustrój starożytnej Grecji
  • Sytuacja gospodarcza starożytnej Grecji
  • Społeczeństwo
  • Konflikty zbrojne
  • Hegemonia Macedonii
  • Religia Greków
  • Kultura starożytnej Grecji
 • Cywilizacja starożytnego Rzymu
  • Periodyzacja dziejów Rzymu
  • Italia przedrzymska
  • Ustrój starożytnego Rzymu
  • Gospodarka
  • Społeczeństwo rzymskie
  • Podboje Rzymu
  • Przyczyny upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
  • Religia
  • Kultura starożytnego Rzymu

ROZDZIAŁ II. ŚREDNIOWIECZE

 • Polityka i ustrój
  • Periodyzacja dziejów
  • Trzy kręgi cywilizacyjne w basenie Morza Śródziemnego
  • Monarchia w średniowieczu
  • Państwo Franków
  • Powstanie państw narodowych
  • Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej
  • Sąsiedzi polski od X do XIV wieku
  • Powstanie monarchii stanowych w Europie Zachodniej
  • Państwo polskie w okresie panowania pierwszych Piastów
  • Rozbicie dzielnicowe w Polsce
  • Władza i społeczeństwo w Polsce w XI i XII wieku
  • Polska za Władysława Łokietka (1306-1333)
  • Polska Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
  • Panowanie andegaweńskie w Polsce
  • Unie Polski z sąsiadami od XIV do XVI wieku
  • Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku
 • Gospodarka
  • Rolnictwo i wieś w Europie Zachodniej
  • Miasta średniowieczne
  • Polska w gospodarce średniowiecznej Europy
 • Społeczeństwo
  • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Polsce
 • Wojny i konflikty
  • Zagrożenie mongolskie
  • Wyprawy krzyżowe
  • Wojna stuletnia
  • Rewolucja husycka
 • Religia
  • Islam
  • Kościół na Wschodzie
  • Kościół katolicki w okresie średniowiecza
  • Zakony w średniowieczu
  • Herezje średniowieczne
  • Kościół w Polsce
 • Kultura średniowiecza
  • Średniowiecze na Zachodzie
  • Architektura
  • Kultura Polski

ROZDZIAŁ III. HISTORIA NOWOŻYTNA XVI-XVIII WIEK

 • Odkrycia geograficzne
  • Przyczyny odkryć geograficznych
  • Chronologia
  • Cywilizacje prekolumbijskie
  • Ekspansja kolonialna
  • Skutki wielkich odkryć geograficznych
 • Polityka i ustrój
  • Poglądy na władzę i państwo w nowożytności
  • Ustrój państw w epoce nowożytnej
  • Ważniejsze dynastie europejskie
  • Francja w epoce nowożytnej
  • Anglia w czasach nowożytnych
  • Imperium Osmańskie
  • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Polityka dynastyczna Jagiellonów
  • Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce
  • Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
  • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • Początki rządów oligarchii magnackiej w Polsce
  • Polska w czasach saskich
  • Czasy stanisławowskie
  • Polacy a Napoleon Bonaparte
 • Gospodarka
  • Teorie ekonomiczne epoki nowożytnej
  • Gospodarka nowożytnej Europy
  • Rewolucja przemysłowa w Anglii
 • Wojny i konflikty
  • Wojny religijne
  • Wybrane konflikty zbrojne XVI-XVIII w.
  • Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
  • Wojny Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku
  • Wojny Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku
  • Wojny rewolucyjne i napoleońskie (1793-1818)
 • Religia
  • Reformacja w Europie
  • Reforma kościoła katolickiego
  • Reformacja w Polsce
 • Kultura
  • Humanizm i odrodzenie
  • Renesans w Polsce
  • Barok
  • Oświecenie

ROZDZIAŁ IV. EUROPA I ŚWIAT W LATACH 1815-1919

 • Polityka i ustrój w XIX w.
  • Ideologie polityczne i społeczne w XIX w.
  • Kongres wiedeński
  • Rosja w latach 1815-1914
  • Ewolucja ustroju i życie polityczne Francji (1815-1914)
  • Monarchia habsburska (1815-1914)
  • Wielka Brytania po 1815 roku
  • Kraje niemieckie i Niemcy w XIX wieku
  • Państwa włoskie na drodze do zjednoczenia
  • Stany Zjednoczone w XIX i na początku XX w.
  • Daleki Wschód w XIX w.
  • Sytuacja polityczna ziem polskich w latach 1815-1914
  • Rozwój partii i ugrupowań politycznych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku
 • Gospodarka i społeczeństwo w XIX wieku
  • Przemiany gospodarcze w XIX w.
  • Życie gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w. i na początku XX w.
  • Społeczeństwo industrialne i jego charakterystyka
 • Wojny i konflikty zbrojne w XIX wieku (do 1914 r.)
  • Funkcjonowanie Świętego Przymierza
  • Wiosna Ludów w Europie (1848-1849)
  • Wojna krymska (1853-1856)
  • Wojna secesyjna (1861-1865)
  • Wojny Prus
  • Mocarstwa kolonialne i konflikty w koloniach
  • Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905)
  • Polskie zrywy niepodległościowe w XIX wieku i na początku XX (do roku 1914)
  • I wojna światowa (1914-1918)
  • Sprawa polska w czasie I wojny światowej
  • System wersalsko-waszyngtoński
 • Nauka i sztuka w XIX wieku
  • Nauka i technika w XIX wieku (do 1914 roku)
  • Główne style i kierunki w sztuce XIX wieku
  • Polscy uczeni, odkrywcy i wynalazcy w XIX wieku
 • Religia
  • Kościół wobec najważniejszych wyzwań XIX wieku

ROZDZIAŁ V. XX WIEK

 • Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym
  • Ustroje polityczne XX wieku
  • Włochy w okresie międzywojennym
  • Od Rosji do ZSRR
  • Niemcy w okresie międzywojennym (1918-1939)
  • Upadek Imperium Osmańskiego
  • II Rzeczpospolita (1918-1939)
  • Wybrane konflikty zbrojne dwudziestolecia
 • II wojna światowa (1939-1945)
  • Geneza
  • Najważniejsze działania na frontach II wojny światowej
  • Polska i Polacy w czasie II wojny światowej (1939-1945)
 • Europa i świat po II wojnie światowej
  • Zimna wojna w teorii i praktyce
  • Europa Zachodnia po II wojnie światowej
  • ZSRR i Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
  • Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
  • Ameryka Łacińska po II wojnie światowej
  • Azja po II wojnie światowej
  • Afryka po II wojnie światowej
  • Polska po II wojnie światowej
 • Gospodarka w XX wieku
  • Poglądy na gospodarkę
  • Gospodarka w XX wieku
  • Gospodarka państw totalitarnych
  • Kryzysy gospodarcze w XX wieku
 • Wybrane konflikty i problemy XX wieku
  • Konflikty jugosłowiańskie
  • Powstanie i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • Terroryzm
 • Religia w XX wieku
  • Religie we współczesnym świecie
  • Sobór watykański II (1962-1965)
  • Religie i kościół katolicki w Polsce
  • Najważniejsze ruchy i sekty religijne w XX wieku
 • Kultura, sztuka i nauka w XX wieku
  • Sztuka XX wieku
  • Nauka i technika XX wieku
  • Kultura XX wieku

 • Sprawdź, ile wiesz

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA
kod: VMH
ISBN: 978-83-7517-663-6
rok wydania: 2023
autor: Agnieszka Kręc, Jerzy Noskowiak, Beata Zapiór
liczba stron: 624
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 963 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
cena z rabatem: 13,56 zł
W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
cena z rabatem: 15,96 zł
Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 14,39 zł
Vademecum matura - język polski
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - matematyka
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - język angielski
cena z rabatem: 39,17 zł

Zobacz też ...