szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
start » egzaminy/matura » matura » vademecum matura - CZARNA SERIA - 2021 » Vademecum matura - historia - 2021

Vademecum matura - historia - 2021

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • najlepsze wydanie na rok 2021

pełny opis książki »

cena: 39,98 zł
cena z rabatem 20%: 31,98 zł 
Kup w Twojej
ulubionej księgarni
księgarnia czytampl
kup teraz: 18,00 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia taniaksiazka
kup teraz: 18,90 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 199 zł)
księgarnia bonito
kup teraz: 27,99 złDostawa od 7,99 zł (bezpłatna od 299 zł)
księgarnia empik
kup teraz: 35,99 złDostawa od 6,99 zł (bezpłatna od 40 zł)
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Vademecum matura - historia - 2021

opis książki

Vademecum Matura - historia Wydawnictwa GREG zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej obecnie obowiązującej formule. Jest zgodne z obowiązującą podstawą programową (matura 2021), a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie.

Książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści podane są przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, treść ujęto w ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, wyliczeń. Naukę ułatwiają liczne mapy, rysunki i zdjęcia. Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono wyraźnymi ramkami. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - historia Wydawnictwa GREG stanowi doskonałą pomoc zarówno dla osób decydujących się wybrać historię jako przedmiot maturalny, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą szybko powtórzyć materiał lub skutecznie przygotować się do klasówki czy odpowiedzi.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Serdecznie polecamy!

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA - 2021
kod: VMH
ISBN: 978-83-7517-663-6
rok wydania: 2021
autor: Agnieszka Kręc, Jerzy Noskowiak, Beata Zapiór
liczba stron: 624
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 1028 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
cena z 20% rabatem: 7,98 zł
Pamiętnik Czarnego Noska
Janina Porazińska
cena z 20% rabatem: 15,59 zł
Romeo i Julia
William Szekspir
cena z 20% rabatem: 5,57 zł
Vademecum matura - język polski - 2021
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - matematyka - 2021
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - język angielski - 2021
cena z 20% rabatem: 31,98 zł

Zobacz też ...

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

Wstęp

ROZDZIAŁ I. STAROŻYTNOŚĆ

 • Pierwsze cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu
  • Ewolucja człowieka
  • Cechy społeczności cywilizowanej
  • Dzieje polityczne
  • Kręgi cywilizacyjne - charakterystyka
  • Religie starożytności
  • Osiągnięcia pierwszych cywilizacji
 • Antyczna Grecja
  • Periodyzacja dziejów
  • Kultury przedhelleńskie
  • Ustrój starożytnej Grecji
  • Sytuacja gospodarcza starożytnej Grecji
  • Społeczeństwo
  • Konflikty zbrojne
  • Hegemonia Macedonii
  • Religia Greków
  • Kultura starożytnej Grecji
 • Cywilizacja starożytnego Rzymu
  • Periodyzacja dziejów Rzymu
  • Italia przedrzymska
  • Ustrój starożytnego Rzymu
  • Gospodarka
  • Społeczeństwo rzymskie
  • Podboje Rzymu
  • Przyczyny upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
  • Religia
  • Kultura starożytnego Rzymu

ROZDZIAŁ II. ŚREDNIOWIECZE

 • Polityka i ustrój
  • Periodyzacja dziejów
  • Trzy kręgi cywilizacyjne w basenie Morza Śródziemnego
  • Monarchia w średniowieczu
  • Państwo Franków
  • Powstanie państw narodowych
  • Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej
  • Sąsiedzi polski od X do XIV wieku
  • Powstanie monarchii stanowych w Europie Zachodniej
  • Państwo polskie w okresie panowania pierwszych Piastów
  • Rozbicie dzielnicowe w Polsce
  • Władza i społeczeństwo w Polsce w XI i XII wieku
  • Polska za Władysława Łokietka (1306-1333)
  • Polska Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
  • Panowanie andegaweńskie w Polsce
  • Unie Polski z sąsiadami od XIV do XVI wieku
  • Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku
 • Gospodarka
  • Rolnictwo i wieś w Europie Zachodniej
  • Miasta średniowieczne
  • Polska w gospodarce średniowiecznej Europy
 • Społeczeństwo
  • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Polsce
 • Wojny i konflikty
  • Zagrożenie mongolskie
  • Wyprawy krzyżowe
  • Wojna stuletnia
  • Rewolucja husycka
 • Religia
  • Islam
  • Kościół na Wschodzie
  • Kościół katolicki w okresie średniowiecza
  • Zakony w średniowieczu
  • Herezje średniowieczne
  • Kościół w Polsce
 • Kultura średniowiecza
  • Średniowiecze na Zachodzie
  • Architektura
  • Kultura Polski

ROZDZIAŁ III. HISTORIA NOWOŻYTNA XVI-XVIII WIEK

 • Odkrycia geograficzne
  • Przyczyny odkryć geograficznych
  • Chronologia
  • Cywilizacje prekolumbijskie
  • Ekspansja kolonialna
  • Skutki wielkich odkryć geograficznych
 • Polityka i ustrój
  • Poglądy na władzę i państwo w nowożytności
  • Ustrój państw w epoce nowożytnej
  • Ważniejsze dynastie europejskie
  • Francja w epoce nowożytnej
  • Anglia w czasach nowożytnych
  • Imperium Osmańskie
  • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Polityka dynastyczna Jagiellonów
  • Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce
  • Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
  • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • Początki rządów oligarchii magnackiej w Polsce
  • Polska w czasach saskich
  • Czasy stanisławowskie
  • Polacy a Napoleon Bonaparte
 • Gospodarka
  • Teorie ekonomiczne epoki nowożytnej
  • Gospodarka nowożytnej Europy
  • Rewolucja przemysłowa w Anglii
 • Wojny i konflikty
  • Wojny religijne
  • Wybrane konflikty zbrojne XVI-XVIII w.
  • Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
  • Wojny Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku
  • Wojny Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku
  • Wojny rewolucyjne i napoleońskie (1793-1818)
 • Religia
  • Reformacja w Europie
  • Reforma kościoła katolickiego
  • Reformacja w Polsce
 • Kultura
  • Humanizm i odrodzenie
  • Renesans w Polsce
  • Barok
  • Oświecenie

ROZDZIAŁ IV. EUROPA I ŚWIAT W LATACH 1815-1919

 • Polityka i ustrój w XIX w.
  • Ideologie polityczne i społeczne w XIX w.
  • Kongres wiedeński
  • Rosja w latach 1815-1914
  • Ewolucja ustroju i życie polityczne Francji (1815-1914)
  • Monarchia habsburska (1815-1914)
  • Wielka Brytania po 1815 roku
  • Kraje niemieckie i Niemcy w XIX wieku
  • Państwa włoskie na drodze do zjednoczenia
  • Stany Zjednoczone w XIX i na początku XX w.
  • Daleki Wschód w XIX w.
  • Sytuacja polityczna ziem polskich w latach 1815-1914
  • Rozwój partii i ugrupowań politycznych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku
 • Gospodarka i społeczeństwo w XIX wieku
  • Przemiany gospodarcze w XIX w.
  • Życie gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w. i na początku XX w.
  • Społeczeństwo industrialne i jego charakterystyka
 • Wojny i konflikty zbrojne w XIX wieku (do 1914 r.)
  • Funkcjonowanie Świętego Przymierza
  • Wiosna Ludów w Europie (1848-1849)
  • Wojna krymska (1853-1856)
  • Wojna secesyjna (1861-1865)
  • Wojny Prus
  • Mocarstwa kolonialne i konflikty w koloniach
  • Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905)
  • Polskie zrywy niepodległościowe w XIX wieku i na początku XX (do roku 1914)
  • I wojna światowa (1914-1918)
  • Sprawa polska w czasie I wojny światowej
  • System wersalsko-waszyngtoński
 • Nauka i sztuka w XIX wieku
  • Nauka i technika w XIX wieku (do 1914 roku)
  • Główne style i kierunki w sztuce XIX wieku
  • Polscy uczeni, odkrywcy i wynalazcy w XIX wieku
 • Religia
  • Kościół wobec najważniejszych wyzwań XIX wieku

ROZDZIAŁ V. XX WIEK

 • Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym
  • Ustroje polityczne XX wieku
  • Włochy w okresie międzywojennym
  • Od Rosji do ZSRR
  • Niemcy w okresie międzywojennym (1918-1939)
  • Upadek Imperium Osmańskiego
  • II Rzeczpospolita (1918-1939)
  • Wybrane konflikty zbrojne dwudziestolecia
 • II wojna światowa (1939-1945)
  • Geneza
  • Najważniejsze działania na frontach II wojny światowej
  • Polska i Polacy w czasie II wojny światowej (1939-1945)
 • Europa i świat po II wojnie światowej
  • Zimna wojna w teorii i praktyce
  • Europa Zachodnia po II wojnie światowej
  • ZSRR i Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
  • Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
  • Ameryka Łacińska po II wojnie światowej
  • Azja po II wojnie światowej
  • Afryka po II wojnie światowej
  • Polska po II wojnie światowej
 • Gospodarka w XX wieku
  • Poglądy na gospodarkę
  • Gospodarka w XX wieku
  • Gospodarka państw totalitarnych
  • Kryzysy gospodarcze w XX wieku
 • Wybrane konflikty i problemy XX wieku
  • Konflikty jugosłowiańskie
  • Powstanie i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • Terroryzm
 • Religia w XX wieku
  • Religie we współczesnym świecie
  • Sobór watykański II (1962-1965)
  • Religie i kościół katolicki w Polsce
  • Najważniejsze ruchy i sekty religijne w XX wieku
 • Kultura, sztuka i nauka w XX wieku
  • Sztuka XX wieku
  • Nauka i technika XX wieku
  • Kultura XX wieku

 • Sprawdź, ile wiesz