szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » matura » vademecum matura - CZARNA SERIA - 2020 » Vademecum matura - matematyka - 2020

Vademecum matura - matematyka - 2020

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • kolorowa fiszka i tasiemka
 • najlepsze wydanie na rok 2020

pełny opis książki »

cena: 39,98 zł
cena z rabatem 20%: 31,98 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Vademecum matura - matematyka - 2020

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA - 2020
kod: VMM
ISBN: 978-83-7517-659-9
rok wydania: 2019
autor: Robert Całka, Ewa Gałęska
liczba stron: 440
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 734 g
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Vademecum Matura - matematyka Wydawnictwa GREG zawiera całość materiału niezbędnego do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodne z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Każdy poziom zawarto w osobnej części książki, aby ułatwić korzystanie z niej.

Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne momenty w działaniach i objaśniają opisywane czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Każdy dział poprzedzono potrzebnymi informacjami teoretycznymi i użytecznymi wskazówkami. Najważniejsze pojęcia wyróżniono ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - matematyka Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla tegorocznych maturzystów poziomu podstawowego i rozszerzonego, jak dla uczniów młodszych klas liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Serdecznie polecamy!

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

Wstęp

Poziom podstawowy

 • Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne
  • Obliczenia liczbowe, złożone działania na ułamkach
  • Przybliżenie i błąd przybliżenia
  • Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia
  • Działania na potęgach i pierwiastkach
  • Przedziały liczbowe
  • Obliczenia procentowe
  • Pojęcie logarytmu i obliczenia logarytmiczne
 • Funkcje i ich własności
  • Pojęcie funkcji i jej wykres
  • Odczytywanie własności funkcji
  • Przekształcanie wykresu funkcji
 • Funkcja liniowa, nierówności i układy równań liniowych
  • Funkcja liniowa, jej wykres i własności
  • Nierówności liniowe
  • Układy równań liniowych
  • Zastosowanie równań, nierówności i układów równań
 • Funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe
  • Funkcja kwadratowa, jej wykres i własności
  • Równania kwadratowe
  • Nierówności kwadratowe
  • Zadania prowadzące do równań kwadratowych
 • Równania wielomianowe i wymierne
 • Proporcjonalność odwrotna, funkcja wykładnicza
 • Wykres i własności proporcjonalności odwrotnej
 • Zadania praktyczne związane z proporcjonalnością odwrotną
 • Wykres i własności funkcji wykładniczej
 • Zastosowanie funkcji wykładniczej
 • Trygonometria
 • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
 • Wyznaczanie brakujących funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego
 • Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • Równania trygonometryczne
 • Wartości trygonometryczne kątów z przedziału (0°, 180°)
 • Ciągi liczbowe
  • Pojęcie ciągu, przykłady i obliczanie wyrazów ciągu
  • Ciąg arytmetyczny
  • Ciąg geometryczny
  • Kredyty i lokaty
 • Planimetria
  • Kąty w kole
  • Styczna do okręgu, okręgi styczne
  • Figury podobne
  • Związki miarowe w wielokątach
 • Geometria analityczna
  • Równanie prostej
  • Długość i środek odcinka
  • Okrąg w układzie współrzędnych
  • Wielokąt w układzie współrzędnych
  • Przekształcenia w układzie współrzędnych
 • Stereometria
  • Graniastosłupy
  • Ostrosłupy
  • Bryły obrotowe
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
  • Podstawowe parametry statystyczne i ich interpretacja
  • Prawdopodobieństwo zdarzeń - klasyczna definicja prawdopodobieństwa, zasada mnożenia i dodawania
 • Poziom rozszerzony

  • Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne
  • Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia
  • Wartość bezwzględna, równania i nierówności z bezwzględną wartością
  • Obliczenia logarytmiczne
 • Funkcje i ich własności
 • Przekształcanie wykresu funkcji
 • Funkcja liniowa, nierówności i układy równań liniowych
  • Zastosowanie równań, nierówności i układów równań
  • Równania i nierówności liniowe
 • Funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe
  • Funkcja kwadratowa, jej wykres i własności
  • Równania i nierówności kwadratowe z parametrem
 • Wielomiany
  • Działania na wielomianach, stopień i równość wielomianu
  • Rozkład wielomianu na czynniki
  • Równania wielomianowe
  • Nierówności wielomianowe
 • Równania wielomianowe i wymierne
  • Dziedzina i wartość wyrażenia wymiernego
  • Działania na wyrażeniach wymiernych
  • Równania wymierne
  • Nierówności wymierne
 • Proporcjonalność odwrotna, funkcja wykładnicza
  • Funkcja logarytmiczna, jej wykres i własności
  • Zastosowanie funkcji logarytmicznych
 • Trygonometria
  • Miara łukowa kąta. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
  • Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych
  • Wzory trygonometryczne i ich zastosowanie
  • Równania trygonometryczne
  • Nierówności trygonometryczne
 • Ciągi liczbowe
  • Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem rekurencyjnym
  • Granica ciągu
  • Szereg geometryczny
 • Planimetria
  • Czworokąty wpisane i opisane na okręgu
  • Twierdzenie Talesa, figury podobne
  • Jednokładność
  • Twierdzenie sinusów i cosinusów
 • Geometria analityczna
  • Interpretacja geometryczna nierówności i układu nierówności
  • Prosta w postaci ogólnej. Odległość punktu od prostej
  • Okrąg w układzie współrzędnych
  • Wielokąt w układzie współrzędnych
  • Jednokładność w układzie współrzędnych
  • Wektory
 • Stereometria
  • Graniastosłupy
  • Ostrosłupy
  • Bryły obrotowe
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
  • Elementy kombinatoryki
  • Prawdopodobieństwo
 • Rachunek różniczkowy
  • Granica funkcji
  • Pochodna funkcji
  • Monotoniczność i ekstremum funkcji
  • Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych
 • Indeks pojęć