bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe (małe) » Tablice geograficzne

Tablice geograficzne

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • Przejrzysty układ
 • Przystępnie podane wiadomości
 • Niezbędne informacje ujęte w tabelach
 • Zagadnienia wymagane w programie nauczania
 • Wydanie polecane przez nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 7,90 zł
cena z rabatem: 6,32 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice geograficzne

opis książki

Geografia jest przedmiotem, który wymaga nie tylko przyswojenia informacji na pamięć, ale też opanowania pewnych umiejętności. Tablice geograficzne, które w przystępny sposób przekazują najważniejsze wiadomości, staną się niezbędną pomocą w nauce!

Nie sposób zapamiętać wszystkich danych statystycznych koniecznych do zrozumienia ogólnych tendencji w różnych dziedzinach. Tablice geograficzne to zbiór niezbędnych danych, który można mieć zawsze pod ręką! Polecamy każdemu uczniowi!

kategoria: tablice przedmiotowe (małe)
kod: TAG
ISBN: 978-83-7517-018-4
rok wydania: 2022
autor: Sławomir Jaszczuk
liczba stron: 104
typ oprawy: oprawa zeszytowa
format: 145 x 205 mm
waga: 125 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
cena z rabatem: 15,88 zł
Zemsta
Aleksander Fredro
cena z rabatem: 7,98 zł
Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
cena z rabatem: 7,98 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice historyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice biologiczne
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...

spis treści

ELEMENTY ASTRONOMII

 • Słońce
 • Księżyc
 • Planety Układu Słonecznego
 • Wymiary Ziemi

ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE

 • Strefy czasowe Ziemi
 • Podział dziejów Ziemi
 • Najważniejsze rodzaje skał
 • Ruchy górotwórcze
 • Najgłębsze rowy oceaniczne
 • Półwyspy
 • Najgłębsze depresje
 • Morfometria Wszechoceanu
 • Przykłady trzęsień Ziemi

POLSKA

 • Geografia
  • Terytorium i granice
  • Układ pionowy powierzchni
  • Wyższe szczyty górskie - Karpaty
  • Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
  • Najdłuższe jaskinie
  • Najgłębsze jaskinie
  • Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
  • Największe rzeki
  • Największe i najgłębsze jeziora
  • Najdłuższe kanały
  • Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
  • Temperatury powietrza
  • Opady atmosferyczne
 • Stan i ochrona środowiska
  • Zasoby ważniejszych kopalin (2004 r.)
  • Zasoby wodne i pobór wody
  • Stan czystości rzek w 2003 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)
  • Stan czystości wybranych jezior
  • Ścieki przemysłowe i komunalne
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza
  • Parki narodowe
  • Rezerwaty przyrody
  • Największe parki krajobrazowe
 • Struktura terytorialna
  • Gminy
  • Powiaty ziemskie
  • Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie)
  • Województwa i ich stolice
 • Ludność. Wyznania religijne
  • Ludność na podstawie spisów
  • Ludność Polski w latach 1946-2005
  • Ludność według województw (31 XII 2005 r.)
  • Ludność według płci i wieku (2005 r.)
  • Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2004 r.)
  • Ludność według poziomu wykształcenia (2004 r.)
  • Miasta i ludność w miastach (2005 r.)
  • Ludność wiejska (2005 r.)
  • Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2005 r.)
  • Przyrost naturalny według województw (2005 r.)
  • Przyrost naturalny w latach 1946-2005
  • Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2003
  • Przeciętne dalsze trwanie życia (2005 r.)
  • Migracje wewnętrzne ludności (2005 r.)
  • Migracje zagraniczne ludności (2005 r.)
  • Saldo migracji w latach 1946-2004
  • Zgony niemowląt w latach 1946-2003
  • Wyznania religijne w Polsce (2004 r.)
 • Rynek pracy
  • Pracujący według sektorów własności (2004 r.)
  • Pracujący według sekcji i działów (2005 r.)
  • Bezrobocie (31 XII 2005 r.)
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2005 r.)
 • Turystyka
  • Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2005 r.)
 • Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
  • Powierzchnia użytków rolnych (2005 r.)
  • Powierzchnia zasiewów (2005 r.)
  • Zbiory ziemiopłodów (2005 r.)
  • Zbiory warzyw (2005 r.)
  • Zbiory owoców (2005 r.)
  • Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2006 r.)
  • Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2006 r.)
  • Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.)
  • Ciągniki rolnicze
  • Zużycie nawozów mineralnych
  • Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2005 r.)
 • Przemysł
  • Produkcja ważniejszych wyrobów (2005 r.)
  • Surowce energetyczne (2004 r.)
  • Bilans energii elektrycznej (2004 r.)
 • Transport. Łączność
  • Sieć komunikacyjna (2005 r.)
  • Przewozy ładunków (2005 r.)
  • Przewozy pasażerów (2005 r.)
  • Tabor kolejowy (2005 r.)
  • Morska flota transportowa (2005 r.)
  • Przeładunek w portach morskich (2005 r.)
  • Transport lotniczy (2005 r.)
  • Dane o łączności (2005 r.)
 • Handel zagraniczny
  • Obroty handlu zagranicznego (2004 r.)
  • Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2005 r.)
  • Dynamika importu i eksportu
  • Import ważniejszych towarów (2005 r.)
  • Eksport ważniejszych towarów (2005 r.)

ŚWIAT

 • Geografia
  • Powierzchnia kontynentów i oceanów
  • Największe wyspy świata
  • Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
  • Najdłuższe jaskinie świata
  • Najgłębsze jaskinie świata
  • Najdłuższe rzeki świata
  • Największe jeziora
  • Sztuczne zbiorniki wodne
 • Powierzchnia. Ludność
  • Powierzchnia i ludność świata
  • Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
  • Największe zespoły miejskie świata
  • Ruch naturalny ludności (2004 r.)
 • Ochrona środowiska naturalnego (2004 r.)
  • Główne obszary chronionej przyrody
 • Praca
  • Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej
  • Bezrobocie (grudzień 2005 r.)
 • Edukacja
  • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2002/03 r.)
 • Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
  • Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2002 r.)
  • Zbiory zbóż (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony pszenicy (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony żyta (2004 r.)
  • Powierzchnia i zbiory jęczmienia (2004 r.)
  • Powierzchnia i zbiory owsa (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony kukurydzy (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony ryżu (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony buraków cukrowych (2004 r.)
  • Powierzchnia, zbiory i plony ziemniaków (2004 r.)
  • Powierzchnia i zbiory bawełny (2004 r.)
  • Zbiory tytoniu (2004 r.)
  • Zbiory herbaty (2004 r.)
  • Zbiory kawy (2004 r.)
  • Zbiory innych roślin uprawnych
  • Pogłowie bydła (2005 r.)
  • Pogłowie trzody chlewnej (2005 r.)
  • Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.)
  • Produkcja mięsa (2005 r.)
  • Produkcja mleka krowiego (2005 r.)
  • Produkcja jaj kurzych (2005 r.)
  • Pozyskanie drewna (2003 r.)
  • Połowy morskie i słodkowodne (2003 r.)
 • Przemysł
  • Wydobycie węgla kamiennego (2004 r.)
  • Wydobycie ropy naftowej (2004 r.)
  • Wydobycie gazu ziemnego (2003 r.)
  • Produkcja stali surowej (2004 r.)
  • Produkcja samochodów osobowych (2004 r.)
  • Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.)
  • Produkcja energii elektrycznej (2004 r.)
  • Produkcja cukru (2003 r.)
 • Transport. Łączność
  • Transport kolejowy (2002 r.)
  • Transport samochodowy (2000 r.)
  • Transport lotniczy (2004 r.)
  • Największe porty lotnicze świata (2005 r.)
  • Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.)
  • Abonenci telefoniczni (2003 r.)
 • Handel zagraniczny
  • Import i eksport (2004 r.)
 • Produkt krajowy brutto (2004 r.)