bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » przedmiotowe łączone » Tablice: język polski...

Tablice: język polski (literatura polska + wiedza o literaturze + wiedza o języku)

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • gwarancja sukcesu
 • trafny dobór informacji
 • wiadomości uporządkowane, łatwe do zapamiętania

pełny opis książki »

cena: 19,95 zł
cena z rabatem: 15,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Tablice: język polski (literatura polska + wiedza o literaturze + wiedza o języku)

opis książki

Tablice - język polski to kompleksowe zestawienie wszystkich niezbędnych w szkole wiadomości z tego przedmiotu - są tutaj informacje o lekturach i wierszach, szerokie wprowadzenia do każdej epoki, a także wszystko, co jest potrzebne z działu wiedzy o literaturze i wiedzy o języku.

Całość ujęta jest w formę niezwykle przystępnych tabel, wyliczeń, zestawień, dzięki czemu z książki korzysta się intuicyjnie łatwo, a nauka przy jej użyciu jest szybka i bezproblemowa. To idealna pomoc przed klasówką, sprawdzianem, odpowiedzią, maturą - gorąco polecamy!

spis treści

HISTORIA LITERATURY

 • Chronologia i periodyzacja
 • Epoki literackie - synteza
 • Twórcy i ich dzieła
 • Prądy filozoficzne
 • Światopogląd, ideologia
 • Przewodnie hasła
 • Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.
 • Bohater literacki - typy
 • Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki
 • Rodzaje i gatunki literackie

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOKI

 • Antyk
  • Klasyfikacja mitów
  • Biblia i mitologia - podobieństwa i różnice
  • Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
  • Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii
 • Średniowiecze
  • Zabytki języka polskiego
 • Renesans
  • Kryzys światopoglądowy w Trenach Kochanowskiego
  • Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich
  • J. Kochanowskiego
  • Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
  • Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
 • Barok
  • Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej
 • Oświecenie
  • Instytucje polskiego oświecenia
 • Romantyzm
  • Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego
 • Pozytywizm
  • Rozwój techniki
  • Przyczyny zmian światopoglądowych
  • Rozwój czasopiśmiennictwa
  • Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze
 • Modernizm
  • Cyganeria artystyczna
  • Wesele - symbolika postaci i przedmiotów
  • Kabarety
 • Dwudziestolecie międzywojenne
  • Ugrupowania poetyckie w Europie
  • Ugrupowania poetyckie w Polsce
  • Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne
  • Czasopiśmiennictwo
  • Kabarety
 • Literatura współczesna
  • Pokolenia literackie
  • Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
  • Ważne dzieła wydane na emigracji
  • Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
  • Kabarety

ANEKS

 • Laureaci literackiej Nagrody Nobla
 • Laureaci nagrody Nike

WIEDZA O LITERATURZE

 • Gatunki literackie
 • Typy liryki
 • Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
 • Najczęstsze układy rymów
 • Rodzaje środków artystycznych
 • Gatunki publicystyczne
 • Gatunki literatury faktu

WIEDZA O JĘZYKU

 • Język jako system znaków
 • Jednostki wypowiedzi
 • Powstawanie głosu - narządy mowy
 • Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy
 • Klasyfikacja spółgłosek
 • Akcent wyrazowy
 • Wyrazy bez własnego akcentu
 • Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
 • Podstawa słowotwórcza i formant
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
 • Wyrazy złożone
 • Skrótowce
 • Relacje znaczeniowe między wyrazami
 • Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
 • Kategorie zapożyczeń
 • Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
 • Podział frazeologizmów
 • Źródła frazeologizmów
 • Części mowy
 • Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
 • Rzeczowniki - podział
 • Odmiana przez przypadki
 • Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
 • Postacie czasownika
 • Kategoria rodzaju czasownika
 • Imiesłowy
 • Kategoria rodzaju przymiotnika
 • Stopniowanie przymiotnika
 • Podział liczebników
 • Odmiana liczebników
 • Zaimki rzeczowne - podział
 • Zaimki przymiotne - podział
 • Zaimki liczebne - podział
 • Zaimki przysłowne - podział
 • Pisownia spójników
 • Rodzaje zdań
 • Orzeczenie
 • Określenia do orzeczenia
 • Podmiot
 • Określenia do podmiotu - przydawka
 • Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
 • Związki wyrazów w zdaniu
 • Wyrazy poza związkami

ORTOGRAFIA

 • Pisownia „rz”
 • Pisownia „ż”
 • Pisownia „u”
 • Pisownia „ó”
 • Pisownia „ch”
 • Pisownia „h”
 • Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en
 • Pisownia wielką i małą literą
 • Pisownia tytułów
 • Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
 • Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
 • Pisownia „i”, „j” wewnątrz i na końcu wyrazu
 • Pisownia partykuł
 • Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)
 • Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki
 • Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka
 • Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-
 • Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy
 • Pisownia skrótów z kropką i bez kropki
 • Inne zasady pisowni skrótów
 • Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu
kategoria: tablice przedmiotowe łączone
kod: TBPP
ISBN: 978-83-7517-740-4
rok wydania: 2024
liczba stron: 184
typ oprawy: oprawa miękka
format: 145 x 205 mm
waga: 209 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
cena z rabatem: 29,60 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 23,96 zł
Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
cena z rabatem: 31,92 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice język angielski
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice historyczne
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...